Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

195.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 801/ - třetí čtení

Požádám pana poslance Jana Farského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 801/2, který vám byl doručen 9. září 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 801/3.

Ptám se pana ministra spravedlnosti, jestli má zájem před otevřením rozpravy vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které ale nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Můžeme tedy pokračovat.

Žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Garanční výbor tento návrh po druhém čtení projednal, připravil stanoviska k podaným pozměňovacím návrhům. Legislativně technické úpravy neshledal jako nutné. Pozměňovací návrhy v podstatě byly navrženy pouze pod písmeny A1 až A3. A nebudu tady prozrazovat žádné tajemství, že to jsou návrhy z dílny Ministerstva spravedlnosti. Jedná se o doplnění implementace směrnice, kterou mezitím bylo potřeba dodat, a nebylo nutné vytvářet nový návrh zákona, ale tento k tomu skvěle posloužil. Je to velice stručné a upravuje poučení žalovaného při jeho předvolání. Je to jediné hlasování, které je navrženo. Pak už budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě není potřeba hlasovat proceduru, protože je jednoduchá. Myslím si, že nikdo nic nenamítá, můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování.

 

První pozměňovací návrh A1 až A3. Pane zpravodaji, stanovisko? (Doporučující.) Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 385. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 385, z přítomných 135 pro 124, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Protože jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 801, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 386 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 386, z přítomných 138 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 195.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP