Čtvrtek 1. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

182.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
/sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a také zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Robin Böhnisch - který ale není přítomen. Budeme tedy, protože se jedná o prvé čtení, budeme muset hlasovat o změně zpravodaje. Funkce zpravodaje se chce ujmout pan poslanec Václav Zemek. Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o změně zpravodaje z pana poslance Robina Böhnische na pana poslance Václava Zemka.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 47. Přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců. Pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 10. listopadu 2016 na 50. schůzi Poslanecké sněmovny, kde jsme přerušili obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o nové vystoupení navrhovatele a zpravodaje? Není zájem.

Připomínám, že Poslanecká sněmovna dne 10. 11. 2016 rozhodla, že při projednání tohoto bodu je nezbytná přítomnost pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. (Odmlka.) Je mně to líto, ale pana ministra Mládka nevidím. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí Poslanecké sněmovny, tak i kdybych s tím chtěl něco dělat, tak nemůžu. V tom případě, pokud pan ministr není přítomen, tak přerušuji projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra Mládka. Děkuji za krátkou účast panu zpravodaji i panu ministrovi životního prostředí.

 

Přejdeme k dalšímu bodu, to je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP