Čtvrtek 1. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

164.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě
k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok, kterého taktéž nevidím. (Odmlka, poslanci hovoří hlasitě mezi sebou.) Tak co s tím provedeme? Prosím pana předsedu poslaneckého klubu nebo někoho, aby buď navrhl přerušení tohoto bodu, nebo to budu muset udělat já a přerušit jednání Sněmovny do přítomnosti pana ministra. Tím ale nebudeme projednávat ani žádné další body. (Opět odmlka.) Tak, hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Když se nikdo nehlásí, tak jsem se tedy přihlásil o slovo, abychom mohli využít ještě ten zbývající čas do 13 hodin, tak bych navrhl tento bod přerušit do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příští schůze, to znamená do začátku příští schůze. To je časově ohraničené. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do příští schůze. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 48. Přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 4, návrh byl přijat a já přerušuji tento bod.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP