(13.20 hodin)
(pokračuje Ťok)

Za mě je to všechno. Já opravdu chci tady garantovat všem poslancům této Sněmovny, ale i všem občanům této republiky, že to, co se děje na dálnici D8, není žádná partyzánština. Je to normální činnost v takovémto území. Samospráva je velmi pravidelně informována, schází se každých 14 dnů speciální komise, kde jsou zástupci veřejné správy Ústeckého kraje a ministerstev, kde se situace na dálnici D8 pravidelně probírá. A hlavně bych chtěl ubezpečit občany, že děláme všechno pro to, aby slíbený termín před koncem tohoto roku zprovoznění dálnice D8 byl dodržen. A já jsem přesvědčen, že dodržen bude. Děkuju. (Slabý potlesk některých poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Černocha.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, velmi krátce. Chtěl bych říct, že Úsvit podpoří tuto schůzi, podpoří oba dva body.

K části EET říkáme jasně ano, daně se musí platit, zákony se musejí dodržovat, ekonomika musí být efektivní. Ale EET se týká jen určité skupiny lidí. Týká se živnostníků, kteří se snaží uživit, tak jak to jde, jak můžou. A pro některé z nich to může být likvidační. Dodávám, že opravdové peníze mizí v jiných sférách, mizí v přerozdělování peněz, ve státních dotacích, ve státních zakázkách. A tam by měla vláda zasáhnout, tam by měly směřovat kroky, aby peníze neutíkaly.

Stejně tak si myslím, že nad EET stále visí mnoho otazníků a otázek, na které by bylo dobré a korektní odpovědět nejenom Poslanecké sněmovně, ale hlavně živnostníkům a občanům České republiky. Myslím tím systém. Jestli je vůbec systém připraven. Kolik to bude doopravdy stát? Proč v televizi běží reklama, která určitě není levná, z peněz daňových poplatníků, a která působí spíše jako volební kampaň, která nemá vlastně žádné opodstatnění, protože je to zákon a bude platit?

K bodu dva - dálnice D8. Před malou chvílí tady byl pan ministr Ťok (řečník se obrací k vládní lavici, která je prázdná, potom si všimne, že ministr Ťok stojí u dveří), je tady stále, který v části svého vystoupení říkal, kdo za to může a kdo jakým způsobem může co říkat. Myslím, že tady vůbec nejde o politikum, a kdo za to může, jestli ta, nebo ta strana. Jedná se tady o bezpečnost, protože dálnice D8, která už zažila jeden zával, stále ujíždí. A jestliže se otevře v termínu, v jakém se otevřít má, nebo v jakém by měla být otevřena, tak tam hrozí možnost neštěstí, hrozí tam riziko, které pak v té chvíli už nebude o tom, kdo jak kdy co říkal, ale přinese nebo může přinést neštěstí a oběti na životech.

Když se podíváte do médií a podíváte se na titulky, tak tam vidíte: Dálnice, která ujíždí, bude otevřena. Statik říká, na tuto dálnici bych svoji rodinu nikdy nepustil. Zakletá D8 - u Prackovic je nestabilní podloží. Je tam zhruba 140 tisíc odkazů ve vyhledávači. A myslím si, že už jenom to hovoří o všem.

Geolog Vladimír Cajz z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který na stavbu zpracovával posudky od poloviny 90. let, říká, a budu citovat: Čekal jsem, že se problémy projeví, až se tam spustí provoz, ne ještě před dokončením. O povrchové dálnici nerozhodly odborné argumenty. Bylo to politicko-ekonomické rozhodnutí s cílem proinvestovat spoustu peněz a zajistit práci do budoucna. Další odborník říká: Dlouhodobě upozorňuji na rizikové území v délce 3 km, které končí opěrou mostu estakády. Opěra estakády je v pohybu od doby, kdy byla stavebně založena a měří se. Založení mostu nevyhovuje riziku sesuvu, protože piloty jsou krátké. To je jenom pár citací odborníků, kteří si myslím, že by měli mít hlavní slovo. Ne politikum, ale odborníci by měli mít hlavní slovo. Takže shrnuto, po silných deštích se utrhl svah, který zavalil rozestavěný úsek dálnice. Nestabilní podloží ujíždí. Proinvestovaly se a zmizely miliardy. Hrozí riziko neštěstí.

Proto znovu apeluji a poprosím vás o schválení této schůze, aby bylo možno všechny tyto otázky, ať už na první bod EET, nebo na dálnici D8, zodpovědět, a nejenom tady poslancům, ale i občanům bylo jasně řečeno, jestli například u dálnice D8 je opravdu všechno v pořádku, protože na tuto dálnici se čeká. Nejhorší by bylo, kdyby došlo k dalším sesuvům a k dalšímu neštěstí. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké tentokrát už odpoledne. Naposled jsem mluvil dopoledne. Jak nám ten čas běží... Musím vzpomenout na jednoho ze svých politickým mentorů, když jsem jako mladý v politice začínal na komunální úrovni, a tehdy to už byl politik, který měl zkušenosti z celostátní politiky, a on mi říkal: Pořádně poslouchej ty politiky, co říkají ve Sněmovně, neposlouchej tu první větu, jak říkají, že jsou pro, poslouchej tu druhou, která následuje za tím slovíčkem ale. A měl pravdu. Poslouchal jsem pana ministra Ťoka, který je vstřícnost sama, aby nám řekl podrobné informace. Ale - on přece nebude zneužívat přednostního práva a nechá si to na rozpravu. To je věta, s kterou se dá souhlasit. Tu nekritizuju. Ale on současně moc dobře ví, že žádná rozprava nebude. On nebude hlasovat. Já vím. Ale jeho straničtí kolegové... Zeptejte se, pane ministře, ti nebudou hlasovat pro program této schůze.

Takže já s vámi souhlasím, s tou větou. Ale vy jste to moc dobře věděl. Reálně jste nám nic říct nechtěl. Jinak jste tu možnost měl a mohl jste ještě v této chvíli mluvit a ty podrobnosti nám říkat. A za sebe říkám, že k D8 ani nebudu mluvit. Já jsem ani nechtěl vystoupit s kritikou, protože pan ministr má pravdu v tom, že ten problém je v okamžiku projektování té trasy. To je třeba si přiznat. Já teď nevím, která vláda to byla, jak je to starý projekt. To skutečně nevím. Mě spíš zajímaly informace, nejenom jestli to bude 20. prosince, nebo 10. ledna, tohle je jenom politické a není to v zásadě důležité, ale o tom, aby to bylo skutečně bezpečné, a říkám to bez toho kritického ostnu.

Ale přihlásil jsem se hlavně, abych vystoupil k prvnímu navrženému bodu této schůze, ke kterému taky nebude rozprava. To přece všichni víme. A než zopakuji některé argumenty, které nás vedly a vedou k tomu, že tento projekt považujeme za chybný, tak chci ukázat, jak vláda Bohuslava Sobotky dodržuje, resp. nedodržuje své vlastní usnesení, své vlastní přístupy a současně jak nedodržuje, resp. jak obchází zákony České republiky. Za prvé.

Omlouvám se, protože abych citoval přesně ta usnesení a data, tak tu mám nějakého pomocníka, ze kterého to budu číst. (Ukazuje mobilní přístroj.)

Takže před více než rokem, 2. listopadu loňského roku, vláda schválila své usnesení č. 889 k dalšímu rozvoji ICT služeb veřejné správy. To je myslím dobře. V tom usnesení posuzuje Ministerstvo vnitra, já bych řekl jako garant rozvoje informačních systémů veřejné správy, a to prostřednictvím odboru hlavního architekta eGovernmentu, projekty v ceně nad 6 milionů korun. V pěti letech je to 30 milionů korun. A dosud Ministerstvo vnitra nevydalo žádné stanovisko k projektu EET a bez kladného stanoviska podle tohoto usnesení této vlády nesmí investovat žádné ministerstvo peníze.

A jak to postupovalo? V březnu roku 2016, to znamená v souladu s tímto usnesením, obdržel odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra... (Odmlka pro hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP