(13.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Jde ovšem o to, že je to jeden z možná účinných prostředků, jakým způsobem zlepšit výběr daní. A to nás přesvědčuje o tom, že pojďme, spusťme ten systém, možná za pochodu odstraňujme jeho nedokonalosti, které se zcela určitě vyskytnou, ten systém je velmi rozsáhlý a je možné, že přijdou nějaké problematické body, problematická místa. Já bych se chtěl jenom přimluvit za to, aby ti, které to zasáhne, ta případná určitá omylnost toho systému, aby nebyli hned penalizováni. Aby Ministerstvo financí, potažmo instituce ministerstvu podřízené či s ministerstvem spolupracující posuzovaly pro prvopočátek tu záležitost velmi benevolentně.

Chci také požádat, aby ale nebyla žádná benevolence tam, kde by se ten systém chtěl jakýmkoli způsobem obcházet. Člověk slyší, že již teď jsou k dispozici programy, jak ten systém obejít tak, aby se tzv. vlk nažral a koza zůstala celá. A to si myslím, že tedy pro ten čas, to úsilí, energii a očekávání, která celý systém stál a vzbuzuje, tak by byl velmi hubený výsledek. Ztratila by se, nebo dále oslabila důvěra v instituce, důvěra ve stát, důvěra v to, že prostředky, které stát vybírá, je schopen vybírat v dostatečné výši a vracet je zpátky do systému, ať už sociálního, ať už zdravotního, ať už školského, ať už pro všechny ty výdaje, pro které si ostatně občané stát drží.

To je ta první věc, takže aby nebylo mýlky, protože ta mýlka samozřejmě při interpretaci tiskové konference, které byl náš garant tohoto bodu kolega Číp určitým způsobem přítomen, tak ta dezinterpretace stála trošičku úsilí, aby se napravila.

Na rozdíl u toho druhého bodu budeme velmi podrobně chtít vědět spolu s mnoha vámi historii, historii také viny a také to, co bude, jakým způsobem se napraví situace, která možná pochybením ministerstva, možná pochybením kontrolní role, kterou určitě někdo musel uplatnit při projektování, při průběhu té stavby, způsobila, že D8 bude nejen nejdéle budovanou cestou možná v Evropě, určitě v ČR, možná na celém světě. Ale také na jeden kilometr zdaleka nejdražší.

Vím, že jsou složité geologické podmínky, ale budují se silnice, železnice či jiné dopravní komunikace v daleko složitějších podmínkách, plné tunelů, plné mostů, ve vysokohorských podmínkách. Když máme teď to horké téma našich vztahů s Čínou, tak musím připomenout, že železnice do Tibetu určitě nestála tolik, a to se staví i na permafrostu i ve vysokohorských podmínkách, nestála určitě na kilometr tolik, co možná bude stát dálnice D8 právě díky tomu, že se cosi zanedbalo. Čili my budeme chtít předložení té zprávy, nejen té historické části, ale také té části, která pojmenuje vinu, pojmenuje zodpovědnost, určí konkrétní zodpovědnost a také která ale řekne, co s tou situací dál. Protože ta dálnice, komunikace je i z bezpečnostního hlediska docela problematická. A já bych rád ještě za svého života se dočkal toho, že po této komunikaci budeme moci bezpečně a bez obav jezdit.

Čili poslanecký klub KSČM podpoří program této 52. schůze. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nebudu zneužívat přednostního práva k dlouhému projevu. Jenom bych chtěl reagovat na pár věcí, které tady padly.

Za prvé bych chtěl za sebe velmi jednoznačně říct, že můj úsměv, který jsem měl, v žádném případě nebyl výsměch panu poslanci Laudátovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já jsem se prostě nemohl ubránit tomu, abych tímto způsobem trošku zareagoval na ta slova, která tady byla řečena. Prostě říkat, že nikoho neinformujeme, říkat, své hodnocení této dálnice zaměřit nebo založit na tom, co říkají obyvatelé, kteří se na tu dálnici dívají z 500 metrů nebo z kilometru, mně přijde od odborníka, kterého ve vás vidím, pane poslanče, trošku úsměvné. A mám pocit, že jste tady mírně využil opoziční noty.

Jenom na začátek bych chtěl říct jednu věc. Vítám, že se bude někdo zabývat dálnicí D8, hlavně z historie. Protože zpráva, kterou jste citoval, a věci, které jste říkal, se staly za minulých vlád. Někdo to tady prosadil, někdo to prosadil v tomto území, někdo, kdo zakázky udělal, a mým úkolem je, abych ty zakázky dokončil a aby se na investici, která byla založena v minulosti, aby se po této dálnici jezdilo a jezdilo se po ní bezpečně. Zároveň bych chtěl velmi výrazně odmítnout, že by Ministerstvo dopravy něco tajilo nebo zveřejňovalo věci až poté, co se dozví, že se o tom ví. My jsme prostě o té informaci v okamžení, kdy byla relevantní, potvrzená a bylo potřeba ji říct veřejnosti, mluvili. Všechny dokumenty, které my předkládáme, jsou k dispozici.

Chtěl bych říct, že většina věcí, které tady zazněly, by se dala označit, že hraničí s vytvářením poplašné zprávy, protože způsob, kterým popisujete práci investora, v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic nebo Státního fondu dopravní infrastruktury, prostě není pravda. Jsou to organizace, které fungují profesionálně. A zlehčovat je tím, že se tam něco provádí, a říkat, že tam padá celý most, je prostě nepravda.

Mám nachystán velmi dlouhý projev, mohu ho číst možná hodinu. Ale myslím si, že na tohle přednostní právo před schůzí nepatří. Pokud bude schválen program schůze, tak budu mít možnost s ním celým tady vystoupit. Pokud ne, tak všem nabízím a všichni dostanou k dispozici veškeré informace. Obviňovat dnešní Ministerstvo dopravy, že něco zatajuje, nebo Ředitelství silnic a dálnic, a že ty věci nedává nebo nechce dát k dispozici, prostě není pravda.

Pravda je jedna, a to, že v rámci opatření, které MD, anebo spíše ŘSD dělá k zajištění bezpečného provozu a k stabilizaci území, které se od začátku vědělo, že není stabilní, tak ta opatření jsou zcela jednoznačná. Že tato opatření v oblasti Prackovické estakády zapříčinila pohyb toho náspu, to je pravda, o tom jsme informovali. Paradoxně ten pohyb není směrem dolů, ale směrem proti svahu. Je to dáno tím, že děláme odvodňovací štěrkové stěny, které zapříčiňují to, že si ten svah sedá a mění se vlastně kluzná plocha, po které svah může sjet. Takže my tady spolupracujeme se všemi relevantními odborníky, což je Česká geologická služba a je to Ústav mechaniky hornin Akademie věd. Pracují na tom projekční organizace, které projektovaly, v tomto případě to je Pragoprojekt. A když se opravdu zpětně podíváte, to, co jste tady citoval ze zprávy NKÚ, ten kontroloval dálnici v letech 2007 až 2013. To je před touto vládou a je to v období, kdy i TOP 09 se na vládě podílela a nese svou politickou odpovědnost za to, jakým způsobem se... nebo to, co je tam popisováno. Takže mám pocit, že jsme v přímém přenosu svědky toho, že opoziční poslanci dneska chtějí navrhnout, aby se veřejně debatovalo o tom, jak nedůsledně prováděli kontrolu v době, kdy byli vlastně u moci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP