(13.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

Takže vláda tehdy zadání dala, bohužel nedala ke každému bodu termín, tudíž ŘSD si to vyložilo tak, že práce kvapná málo platná, a co nespěchá, neuteče. Takže, znovu upozorňuji, byl dva roky páchán pouze geotechnický monitoring, tzn. jestli dál sesuv pokračuje, jakou rychlostí, jestli jsou tam nové skutečnosti, ale analýza příčin nebyla.

Mohl bych pokračovat dál v tom smutném čtení, jak se hýbaly peníze, jak byly vyčerpány - vyžrány rezervní položky, jak byl překročen zákon, protože se sčítají vícepráce a méněpráce atd. atd.

Dneska jsme se také z médií, která to poměrně dlouhou dobu nezajímalo, dozvěděli - konečně se někteří vypravili na místo a dělali rozhovory s místními obyvateli... A už zaznívá, že informace jim nejsou poskytovány. Starostům dotčených nebo okolních obcí je odpovídáno až poté, co jsou vyžádány oficiálně informace přes datovou schránku. Takže tam se cosi děje v obrovských objemech a nikdo neví z okolních obcí, okolních obyvatel, ani čelní představitelé samosprávy... Místo toho, abyste je sezvali, abyste nejenom jim, ale i veřejnosti řekli, co se děje, tak se chováte jako Rusové s Černobylem. Dámy a pánové, to, co jsem si zjistil od lidí, kteří se pod to samozřejmě podepsat nechtějí a vykonávají tam ty stavební práce...

Pane ministře Ťoku, já vás upozorňuji, že vašemu předchůdci při mimořádné schůzi to bylo také náramně k smíchu. Pan Babiš tady seděl na rozdíl ode dneška s panem Sobotkou, neřekli ani slovo a za dva měsíce pan ministr Prachař skončil. (Z řad ANO nesouhlasná poznámka o vyhrožování.) Já vám nevyhrožuju, protože to je samozřejmě rozhodnutí pana Sobotky, jestli teď chce obměňovat vládu, tak myslím, že ten závěr by měl být víceméně... A jestli vám to přijde k smíchu a já vám přijdu k smíchu... Mně nepřijdou k smíchu ty miliardy, které už to stálo zbytečně navíc a které to ještě bude díky vašemu chování stát. A myslím si, že když jste slibovali lidem pravdu a férové jednání, tak ho začněte provozovat. Děkuji.

V těch informacích je používán termín prasklá opěra mostu. Problematická je prasklá opěra mostu s vysokým zemním násypem. Údajně docházelo - a já bych tady chtěl odpověď, protože oficiální nemáme, zda to ještě i v tomto území, to je stavba 210, nebo stavební soubor, objekt, je to estakáda, zda to ještě souvisí s lomem, nebo je to vedle o kus dál. Problematická je prasklá opěra mostu s vysokým zemním násypem. Údajně docházelo k drobným pohybům již historicky po realizaci tělesa násypu, který působí jako přitížení území. Platilo, že území je dlouhodobě postiženo pomalým creepovým pohybem jihovýchodním směrem, tedy směrem po svahu do Labe. - Takže vám to jede do Labe. - Rychlost těchto pohybů se dlouhodobě mění v řádu jednotek desetin milimetru za jednotky měsíců s výkyvy v době významnějších srážek. Vrtný průzkum v oblasti prokázal fosilní prosmýkané plochy ve vrstvách křídových slínovců v hloubkách 15 i více metrů pod povrchem. Kdybyste si udělali včas analýzu příčin a pořádný geologický průzkum alespoň po tom průšvihu, tak možná že to, co tam dneska děláte, je jenom další vyhazování peněz a oddálení dalších vynucených obrovských sanací, které budou stát veliké peníze. A bavíme se o stovkách milionů či miliardách, nejsem schopen odhadnout, protože tajíte pravdu.

Dotace podzemní vody jsou v tomto prostředí obvykle zaznamenány po těchto předisponovaných smykových plochách. Na některých vrtech byla dokumentována výška výtlačné úrovně této křídové zvodně až do deseti metrů. Poměry v území jsou složité a geologická stavba je taková, že v některých případech již nedaleké sousední vrty reagují na odvodnění, které tam dneska je prováděno, zcela odlišným způsobem. To znamená, že je tam velká pestrost toho, jak se území bude chovat doslova po několika metrech či desítkách metrů.

Mohl bych pokračovat dále a dále. Já vám to tady budu citovat. No, nicméně skončím, když je vám to k smíchu, a položím vám několik otázek.

Za prvé. Jste ochoten zveřejnit a kdy a kde a všem poslancům dát za prvé na příští schůzi písemnou informaci o skutečné situaci na dostavovaném úseku dálnice D8?

Za druhé vás zcela otevřeně vyzývám, abyste veřejnosti i poslancům zveřejnil kompletní znění všech posudků a zpráv, které byly zadány a zpracovány buď investorem akce, nebo Ministerstvem dopravy.

Za další, abyste předložil detailní informace o tom, jaké území, v jakém rozsahu je ohroženo dalšími sesuvy, kolik si vyžádají sanace těchto území, ty kilometry, metry, stovky metrů. Abyste řekl, kde je veškerá poztrácená dokumentace, kdo je ředitelem projektu za investora a byl v minulosti od zahájení výstavby nebo přípravy, kdo tam vykonává inženýring nebo technický dozor investora. Kdo kreslil ten projekt, kdo je projektantem této stavby. Abyste všechny tyto věci zdůraznil. A jaká přijmete opatření. V té zprávě NKÚ se velmi často píše - bylo zanedbáno, bylo zanedbáno, bylo zanedbáno. Já si nedokážu představit, že tady se nikomu nic nestane, budou tam lítat miliardy, když se píše, že bylo zanedbáno, bylo zanedbáno, bylo zanedbáno.

A za další vás žádám, abyste poskytl písemnou závaznou informaci o tom, jaká opatření tam dneska děláte, kolik to stojí peněz, kdo to dělá a kdo to navrhuje. Mě by to zajímalo. A jaká bude odpovědnost v případě, že to nebude fungovat. Skutečně stavět takovéto dílo na náhodu a čekat, že se něco zastaví, to mně přijde velmi ujeté. Takže prosím, je vám to k smíchu, dobře. Takže prosím, pojďte vysvětlovat vy. (Ozývá se potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní má slovo s přednostním právem pan předseda Kováčik, potom pan ministr Ťok a potom ještě je tady přihláška pana předsedy Černocha. A prosím, ještě než dám slovo panu předsedovi, tak omluvím pana poslance Petra Adama od 12.30 do konce jednacího dne, pana místopředsedu Vojtěcha Filipa od 13. hodiny, paní poslankyni Peckovou od 12. hodiny z pracovních důvodů, paní poslankyni Berdychovou z celého dne z osobních důvodů a pana poslance Tejce od 12.30 z pracovních důvodů.

Tolik tedy omluvy a nyní má slovo pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, slibuji, že o co byl předřečník ve své řeči delší, o to bude moje řeč kratší, abychom se dobrali nějakého výsledku. A na rozdíl od té předchozí mimořádné schůze tady oznamuji, že poslanecký klub KSČM se rozhodl návrh programu této schůze podpořit. Chceme, aby se hovořilo o obou bodech, které jsou navrženy v programu, jak o elektronické evidenci tržeb, tak o situaci okolo dálnice D8. Předesílám, že klub KSČM nepodpoří odložení účinnosti elektronické evidence tržeb, byť máme, a dali jsme je najevo při projednávání tohoto tématu zde ve sněmovně, určité pochybnosti o tom, jak moc dobře to bude fungovat, jak moc vysoká bude ona výtěžnost pro státní rozpočet, jak moc je třeba, aby ti úplně nejdrobnější živnostníci byli rovněž tímto fenoménem zasaženi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP