(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další, 22. interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci hlukového mapování. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, v září jsem interpelovala paní ministryni Šlechtovou ohledně návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, která je ve srovnání s předchozí verzí dosti reduktivní. Pro účely hodnocení a snižování hluku se počítá jen s oblastmi vnitřní Prahy. Okrajové části Prahy a přiléhající části Středočeského kraje, se kterými dosavadní vyhláška počítala, mají být z hlukového mapování nově vyškrtnuty. Pochopitelně vznikají obavy nejen na straně dotčených městských částí, ale i středočeských obcí a měst. Zaznamenala jsem, že proti tomuto návrhu vystoupilo v meziresortním připomínkovém řízení Ministerstvo zdravotnictví, které dokonce požaduje jeho stažení z legislativního procesu.

Mohl byste, pane ministře, osvětlit důvody, které k tomu Ministerstvo zdravotnictví vedly, a případně také nastínit, jaká v současnosti probíhají ohledně budoucnosti tohoto návrhu jednání? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyni bude odpovězeno písemně. 23. interpelaci pan poslanec Holeček stáhl. 24. interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Martina Stropnického ve věci ukončení delaborace raketového paliva ve Vrběticích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vy jste tady 21. dubna v odpovědi na mou interpelaci uvedl, že veškeré nájemní smlouvy, které jsou uzavřeny ze strany VTÚ Slavičín a týkají se pronájmu jednotlivých zařízení a jednotlivých staveb a pozemků v areálu Vrbětice, budou vypovězeny k datu 31. 10. letošního roku. I provoz delaborace raketového paliva firmou Eruca Technologies, která je právě právním nástupcem firmy Bochemie, bude taktéž vypovězen k datu 31. 10. letošního roku a provoz delaborace bude ukončen dne 31. 12. letošního roku. Chci se jenom ujistit, že tato slova platí a že VTÚ učinil příslušné kroky, to znamená, předložil výpověď firmě Eruca Technologies a že tato recyklace raketového paliva bude skutečně ukončena.

Dále se chci zeptat, jestli máte jako ministerstvo nebo VTÚ Slavičín nějakou závěrečnou bilanci, to znamená přínos za dobu pronájmu pozemků a budov v areálu Vrbětice a veškerých nákladů, které byly spojeny s likvidací následků havárie, to znamená vyklizení munice, odminování veškerých pozemků, uvedení do původního stavu, ostraha a podobně. Jestli mě můžete seznámit s tím, kolik byly celkové náklady za tuto akci a jestli je bilance výrazně záporná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně. 25. interpelace byla stažena. Dostáváme se k 26. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci čerpání evropských fondů za období 2014 až 2020.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Moje otázka je jednoduchá. Mě zajímá celkový stav čerpání evropských fondů, které má Česká republika na léta 2014 až 2020 k dispozici. Proto prosím o odpověď na otázku, kolik Česká republika má celkem k dispozici finančních prostředků z EU na léta 2014 až 2020. Kolik bylo už doposud vyčerpáno a kolik bylo finančních prostředků zesmluvněno? Dále mě zajímá, kolik finančních prostředků plánovaných v rozpočtu na rok 2016 v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu bude proinvestováno a jaký byl plán, to znamená, jakou očekáváte skutečnost ke konci roku 2016 a kolik finančních prostředků do rozpočtu EU měly jednotlivé kapitoly státního rozpočtu v plánu. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Omlouvám se panu poslanci Hovorkovi, ale dle jednacího řádu musí být přítomen alespoň jeden ministr, což bohužel v tuto chvíli není pravda, takže přerušuji jednání Sněmovny do úterý 8. listopadu, kdy budeme pokračovat pevně zařazenými body dle programu. Děkuji a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP