(16.50 hodin)
(pokračuje Ťok)

Na druhé straně s vámi souhlasím, že model, který zvolilo ŘSD, je záležitostí, která optimalizuje tu zakázku natolik, aby se dala taková vzdálenost, která umožní vysoutěžit co nejlepší nabídkovou cenu. Bohužel se v těchto soutěžích v minulosti nikdy nezohledňoval řekl bych komfort provozu a další záležitosti. Tuhle otázku optimální délky, na které by se mělo, nebo nemělo opravovat, a i tu záležitost omezení do dvou zúžených pruhů jsem projednával při své návštěvě Švýcarska se svou resortní kolegyní švýcarskou ministryní dopravy. Tam rovněž dneska přemýšlejí, že by do těch principů oprav zakalkulovali komfort pro řidiče. Takže dneska chci začít, nebo začal jsem už a chci od ŘSD, abychom se znova podívali na možnost například revize toho, zdali je nutné uzavírat tak dlouhé úseky a soutěžit to na tak dlouhé úseky, jestli by se neměl víc zohledňovat komfort pro řidiče. Nicméně tento požadavek na ŘSD nikdo nikdy přede mnou nevznesl. A já se tím budu dále zabývat. Chtěl bych, abychom zrevidovali i tuhle tu část.

Dnešní revize je, že ty úseky jsou z dlouhodobého hlediska, z expertních posudků spíše posuzovány na to, aby bylo lze vysoutěžit nejoptimálnější cenu, aby se tam vyplatilo navézt materiál, navézt techniku, která to dělá. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Bendl: Myslím, že v případě svodidel je to hrozně jednoduché. Tam je to jenom otázka se domluvit na tom, že začnou přebírat jednotlivé části a nebudou čekat, až se udělají celé dva kilometry, ale přeberou půl kilometru a pak zase půl kilometru. To si nejsem jistý, že by to s cenou nějak super hýbalo. Myslím si, že to je jenom technická věc, o které se dá mluvit. Jenom se musí chtít. A myslím si tedy, že ŘSD se spíš nechce. Tak to dodělejte a nám je to úplně jedno, kolik lidí tady jezdí. Mám z toho tady tenhle ten pocit.

U D6 musím říct, že to je jedna z nedávno dokončených v některých těch částech v České republice. Ta svodidla tam byla v podstatě opravdu jenom zoxidovaná. A stejně se vyměňují. Při stavu silnic v České republice, když vidím, jak se tady prostě dávají svodidla, která jsou evidentně funkční, k žádným velkým tragédiím na té části středočeské D6 nedochází. Myslím, že to statistika potvrdí. O ničem takovém nevím. A dělá se tam takováhle výměna... (Upozornění na čas.) A věřte mi, že lidi si tam ťukají na čelo, proč se to dělá a proč se radši neopravují silnice, kde se opravovat mají.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, z jedné strany máte pravdu. Těchhle argumentů slyším samozřejmě hodně. Na druhé straně i ta svodidla na D6 jsou svodidla, která jsou s vyšším záchytným stupněm, takže je to důležité.

A ještě k těm uzavírkám. To není otázka nechuti nebo bezpečnosti. To je i otázka pohybu na komunikaci a další věci. Pokud s tím značením hýbáte hodně často, pokud se používaly i metody, že se převáděl ve třech pruzích provoz ze dvou do jednoho třeba přes den vzhledem k hodinám, tak to mělo výrazný vliv na bezpečnost, zranění a smrtelné nehody. Ono to možná tak nevypadá, ale my prostě bohužel i na ŘSD máme několik smrtelných dopravních nehod v roce způsobených tím, že spící kamionista si nevšimne, že tam něco má, a toho člověka tam zramuje i s jeho zařízením. Takže je to otázka bezpečnosti. A myslím si, že to je takové zjednodušení. Prostě není to tak, že bychom potřebovali utratit peníze, jak se často píše, a dělali někomu něco naschvál, to v žádném případě, ale jsou to prostě schválené postupy, které jsou dlouhodobě schválené. A vy o tom určitě víte svoje, když jste seděl na ministerstvu a řídil jste Ředitelství silnic a dálnic.

Určitě se na to chci podívat a slibuji, že vám dám zprávu. A tady vám předám ten dokument, který jsem slíbil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuju. Další interpelaci přednese pan poslanec Marek Černoch, taktéž na pana ministra Dana Ťoka, ve věci modernizace tratě Hlavní nádraží - Hostivař. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dobrý den, pane ministře. Správa železniční dopravní cesty v srpnu tohoto roku zrušila soutěž na modernizaci tratě mezi pražským Hlavním nádražím a Hostivaří s odůvodněním, že nebylo možno dodatečně posoudit kvalifikační předpoklady všech firem, které o zakázku stály a přihlásily se do soutěže. Firma, která zakázku vyhrála, byla o 800 milionů korun levnější než jiné firmy. Důvod zrušení zakázky zpochybnila také paní Koláčková, ředitelka společnosti OTIDEA, která se zabývá administrací a poradenstvím ve věci veřejných zakázek. Cituji: "Pokud by důvodem pro zrušení bylo skutečně jen to, že nebylo možné zjistit a učinit jednoznačný závěr o posouzení kvalifikace uchazečů, pak je dle našeho názoru takový důvod nedostatečný. Zákon definuje zcela jednoznačně důvody pro zrušení a takový důvod, který se uvádí, se v rámci zákona nenachází." Z tohoto vyjádření tedy vyplývá, že došlo k protizákonnému jednání. Z informací, které mám, se odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy s důvody, pro které SŽDC tendr zrušilo, neztotožnil. Postup SŽDC měl být vnitřním auditem Ministerstva dopravy dokonce označen za nezákonný.

Žádám vás tedy, pane ministře, o předložení auditní zprávy týkající se postupu SŽDC k této zakázce. A ptám se, jaké konkrétní personální důsledky budou mít závěry předmětné auditní zprávy a zda bylo podáno trestní oznámení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, poslanci, jenom krátce. Teď nechci úplně polemizovat s tím vším, co tady bylo řečeno. Jenom jedna informace. Správa železniční dopravní cesty jako sektorový dodavatel si vyhradila v podmínkách vypsání, že může soutěž zrušit bez udání důvodů, což učinila. Takže dneska říkat, jaké měla možnost udělat důvody, nebo neměla, je skoro zbytečné, protože i posouzení ÚOHS, které tady proběhlo, proběhlo v tomto smyslu. Prostě to právo tam bylo.

Na druhé straně jsem řekl, že se mi ta situace nelíbí, že se mi zdá nestandardní, a chtěl jsem vysvětlení a poslal jsem na SŽDC interní audit. Interní audit vypracoval kontrolní zprávu. Ta kontrola byla zahájena dne 23. 8. V současné době je kontrola ve fázi vypořádání námitek podaných v zákonné lhůtě Správou železniční dopravní cesty. Takže mě docela překvapilo, že jste hovořil i o závěrech toho auditu, když není dokončený. Nicméně je zatím ve fázi, že byl předložen SŽDC a SŽDC k tomu dává dneska námitky. Jinými slovy, pokud ta kontrola nebyla ukončena ve smyslu zákona o kontrole, nejsem schopen poskytnout v této fázi její závěry. V okamžiku, kdy bude hotová, tak vám ji určitě předložím a budu schopen odpovědět i na oba dva dotazy, které jste položil. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Doplňující otázka pana poslance. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Máte, pane ministře, prosím nějakou časovou představu, kdy by měla být auditní zpráva zpracována? Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ano, mělo by to být v řádu teď týdne, maximálně 14 dnů, to znamená, ona je zpracována, teď se vypořádávají připomínky, jakmile se vypořádají, tak se vydá, a tím pádem bude k dispozici. Myslím si, že by to mělo dopadnout v příštím týdnu nebo v tom týdnu dalším. Delší časový termín tam nebude. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP