(16.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Takže si myslím, že je dneska naprosto dostatečné to, že je jasné - a ukázalo se opět, že toto megalomanské dílo by mělo daleko víc minusů než plusů a že je tam tak zásadní vliv na životní prostředí, který by vždycky, v jakémkoliv budoucím pokusu, nutně skončil tím, že to dílo by bylo odmítnuto. Myslím si, že nakonec tomu dopomohla i ta studie. I když souhlasím s tím, že i bez té studie by se asi dalo zjistit, že reakce okolí bude taková. Jinými slovy, i bez té studie by se dalo zjistit, že všechny dopady, konflikty s nemovitostmi, konflikty s tisíci lidmi, kteří tam bydlí, problematika sesuvů těch bočních svahů a celá řada dalších otázek. Bylo prostě jasné, že by musely být naprosto dramatické důvody, aby takové dílo mohlo být ospravedlněno, a ty důvody zjevně nenastaly. Takže vás můžu ujistit o tom, že je velmi, velmi pravděpodobné, že ani v budoucnu se nebudou muset obyvatelé této lokality bát toho, že by jejich domovy byly zaplaveny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jenom krátkou doplňující otázku. Letos v létě se tam utopil na jezu vodák, díky tomu, že tam CHKO Křivoklát, hlavně s panem vedoucím inženýrem Hůlou, brání opravě jezu ve Šlovicích. Je možné s těmito lidmi nějakým způsobem vejít v kontakt, tak aby nebránili těmto aktivitám, které si myslím, že rozhodně přispívají k té přírodě i k bezpečnosti? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já se omlouvám. Na tohle teď tady nejsem úplně připraven, na ten detail. Ale můžu vám říct jasně, že možnost o tom jednat tady samozřejmě je, a můžeme se pak domluvit na konkrétním jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. V osmnácté interpelaci pan poslanec Radim Holeček bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci nemovitostí Českých drah na Ústecku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, v Ústeckém kraji je v tuto chvíli dvacet objektů, které České dráhy nepotřebují a chtějí se jich zbavit. Nebudu mluvit o rekreačních střediscích či domcích. Dnes vás interpeluji ve věci prodeje chátrajícího východního nádraží v Děčíně. Tato stavba je již delší dobu na prodej a jediným zájemcem v tuto chvíli je ČVUT spolu s hospodářskou a sociální radou okresu Děčín. Avšak vlastník nemovitosti, tedy České dráhy, chce nádraží prodat za 27 mil. korun, což je pro partnery projektu neakceptovatelné. V této budově chce škola zřídit nové vzdělávací centrum, přesný název Multifunkční vzdělávací centrum nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně. Bylo by skvělým lákadlem pro studium mladých lidí v našem kraji.

Prosím vás tedy o jakousi přímluvu u Českých drah, jestli by cena nemohla být pro školu schůdnější. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, budova východního nádraží v Děčíně nebyla v rámci letošního prodeje nádražních budov převedena na SŽDC, neboť již od minulého století neslouží jako nádraží. Je tedy stále ve vlastnictví Českých drah. České dráhy prodávají nemovitosti subjektům, které vykonávají obecně prospěšnou činnost, obcím, nebo v tomto případě vysoké škole za cenu dle znaleckého posudku. Tato praxe byla uplatněna i v případě zájmu o tuto budovu ze strany ČVUT. Dle informací, které máme nyní k dispozici, je stále o prodeji mezi ČVUT a ČD jednáno s tím, že je zvažována i možnost takzvaného revizního posudku s cílem mít k dispozici a porovnat alespoň dvě kupní ceny.

Na základě toho vašeho vysvětlení to projednám s vedení Českých drah. Přijde mi vhodné, aby tato budova byla rozumným způsobem využita pro účely, o kterých jste hovořil. Takže se podívám, jak jsou daleko s tím revizním posudkem, a podívám se na to, zdali by se v té věci nedalo něco udělat tak, aby tam nešlo jenom o maximalizaci zisku z prodeje, ale i o nějaký společenský zájem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Díky. Pan poslanec nemá zájem. Devatenáctou interpelaci pan poslanec Mackovík stáhl, takže se dostáváme k dvacáté. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat pana ministra Dana Ťoka ve věci instalace svodidel na státních komunikacích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane ministře, jak jezdíme po České republice, sledujeme, co se na našich silnicích děje. Tak nejenom na karlovarské dálnici D6, ale i jiných dochází k výměnám svodidel. Dnes už se tady o tom částečně mluvilo. Ta svodidla se vyměňují na kilometrových vzdálenostech bez ohledu na to, že se třeba pracuje na řádu, řeknu, desítek metrů. Přesto ta dopravní opatření jsou dělaná v kilometrových délkách, což komplikuje, zvlášť v území Středočeský kraj versus Praha, kde denně jezdí do práce desítky tisíc lidí. Všichni si ťukají na čelo, co to má znamenat. Jednak - proč je to vlastně tak dlouhé? Proč nemůže ŘSD přebírat ta svodidla po kratších úsecích? Proč musí být vždycky to omezení tak neskutečně dlouhé? Jestli to není jenom lenost Ředitelství silnic a dálnic.

Za druhé jsem se chtěl zeptat, proč se to vlastně musí dělat. Protože ta svodidla - a já vám můžu ukázat osobní dokumentaci, kterou jsem si udělal - jsou pouze zoxidovaná, ale mění se za nová. Tak chci vědět důvody, proč se tak děje. Jestli byste k celé té záležitosti mohl něco říct. Pokud to nemáte, tak klidně i poslat. Kdy bylo vypsáno výběrové řízení, kdo to dělá a kolik to stálo? Alespoň na těch dálnicích, tak jak je to uděláno. To vím, že asi tady mít v tuto chvíli nebudete, ale prosím vás o to, abyste mi to poslal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výměna svodidel byla prováděna především z důvodu zvýšení úrovně bezpečnosti pro účastníky silničního provozu a stavu svodidel, protože na nejstarších úsecích dálnic byla svodidla stará i několik desítek let a jejich technický stav byl na hranici životnosti. Z provedených bezpečnostních inspekcí a identifikací rizik bylo také nutné svodidla doplňovat do nových úseků. Některá se musela prodlužovat, a to zejména před překážkami nebo místy, kde hrozí sjetí vozidla ze srázu. Výměnou svodidel zároveň dochází ke zvyšování úrovně zadržení na H2 v potenciálně nebezpečných úsecích. Jedná se o pilíře mostů, stojky portálů dopravního značení nebo mýta a podobně. Zde jsou historicky často osazena svodidla úrovně zadržení N2. Tím, že zvýšíme stupeň zadržení, mnohem lépe zabráníme proražení svodidel a přejetí vozidla do protisměru.

Na závěr bych rád uvedl, že výměna svodidel je plně v souladu s národní strategií bezpečnosti silničního provozu pro roky 2011 až 2020, kde je jedním z vytyčených cílů zajištění bezpečné silniční infrastruktury. Informace týkající se přehledu jednotlivých staveb, kde došlo k výměně svodidel, kdy bylo předběžné oznámení, kdy byla uzavřena smlouva a jaká byla cena, vám mohu předat ihned, popřípadě pokud byste chtěl ještě podrobnější informace, tak vám je samozřejmě poskytnout můžu.

A teď ještě krátce k tomu vašemu dotazu v té délce, což je samozřejmě věc, která zajímala a zajímá i mě. Za prvé, při výměně svodidel jsme se na většině úseků snažili a snažíme zabezpečit - a myslím si, že se nám to daří ve většině případů - provoz ve dvou pruzích. Je to tedy ve dvou zúžených pruzích, samozřejmě, a nemělo by to mít zásadní vliv na zdržení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP