(15.30 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady byla řečena další baterie dotazů. Já si to vezmu ze stenozáznamu a budeme na ně odpovídat, nebo mi může pan poslanec Hovorka ty dotazy předat, tak na ně můžu odpovědět i písemně.

Ale velmi jednoduše. Samozřejmě dnešní situace, která tam je, tzn. posun toho valu, který máme a který je vlastně zapříčiněn tím, že stabilizujeme ten základní svaz, tak dneska monitorujeme, ty věci tam odstraňujeme. Ještě bych chtěl říct, že nemám žádné informace o tom, že by tam stavební dozor fungoval nesprávně.

Můžu to nechat ještě prověřit, ale jsem přesvědčen, že svoji práci dělali. Je velmi jednoduché dneska, když máme mnohem dokonalejší geologický průzkum, říkat, že bylo něco uděláno špatně. Mám pocit, že je potřeba opravdu posoudit, jaké byly standardní informace v době projektování. Jsem přesvědčen, a shodli jsme se na tom na této stavbě i se všemi geology, kteří tam byli, že v té míře poznatků, jak to bylo projektováno, je to naprojektováno dobře. My založení toho mostu budeme posilovat vzhledem k tomu, co dneska známe, budou tam další kotvy.

Jenom abych využil správně čas, chci odmítnout, že by obec Prackovice byla nějakým způsobem omezena výstavbou této dálnice. Obec Prackovice má nad sebou historicky svah, který prostě funguje, jak funguje, a to, co se tam děje, samozřejmě do jisté míry, ta dálnice, nebo ta stavební činnost, zapříčinila. My jsme se s nimi dohodli, že dostanou nový vodovod, protože si stěžují, že přišli o vodu. My jsme jim nad rámec toho, co musíme, přislíbili, že jim pomůžeme při problémech, které mají s čističkou odpadních vod, i když jsme přesvědčeni, že to je spíše chyba firmy, která to stavěla, než že by to byla chyba toho, že se nad tím staví.

Takže jenom krátce k tomu. Pokud mi dáte ty podklady, tak já vám na to určitě odpovím dokonale písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Marek Černoch bude interpelovat pana ministra kultury Daniela Hermana ve věci vyjádření v médiích o možném připojení k Spolkové republice Německo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Pane ministře, na debatě, kterou uspořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Nadací Hanse Seidla, zazněla dle médií slova: Je třeba navazovat a prohlubovat, co funguje. Čistě teoreticky bychom mohli být jednou ze spolkových zemí, protože naše ekonomika je navázána na ekonomiku Spolkové republiky, a myslím, že tomu také vděčíme za celkem velmi úspěšný hospodářský vývoj.

A já bych vás poprosil, abyste vysvětlil svá slova, protože si myslím, že v době, kdy by měla být posilována hrdost a vlastenectví, vyznívá to jako možné budoucí připojení k Německu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem vlastně až teď pochopil, proč se tyto otázky objevily. Protože pravděpodobně došlo k tomu, že se někdo přeslechl a místo "ekonomicky" tam napsal "teoreticky". Já jsem řekl, že kdybychom se na to dívali čistě ekonomicky, tak bychom mohli být jednou ze spolkových zemí, co se týká toho objemu naší ekonomické výměny. A chápu, že slovo "ekonomicky" a "teoreticky" čistě foneticky je si podobné, takže toto je pravděpodobně ono vysvětlení.

Jinak s vámi naprosto souhlasím, že je třeba mít hrdě vztyčenou hlavu a rovnou páteř, nebýt vazalem žádné země, ať je veliká, nebo malá. Ale jsme občany a my také i politiky suverénní a svobodné České republiky, země, která je členskou zemí Evropské unie. Takže vám děkuji za podporu a doufám, že teď je to vyjasněno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec nemá doplňující otázku.

Paní poslankyně Zuzana Šánová v osmé interpelaci bude interpelovat pana mistra doprava Dana Ťoka ve věci opravy na železnici a rychlostní silnici. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den, vážení přítomní.

Vážený pane ministře, obdržela jsem dopis občana, který minulý týden cestoval vlakem do Olomouce a během své cesty se udivoval nad tím, jak se u nás opravují vlaková nádraží a svodidla na silnicích. A abych něco nezkreslila, tak budu citovat jeho slova: Jeli jsme v pátek - myšleno minulý pátek - do Olomouce vlakem a ve stanici Lukavice se rozebírala čekárna. Střechu z makrolonu dělníci odstranili a nahrazovali plechovou. Do této chvíle byla funkční, jen špinavá. Podle vyjádření dělníků to dělají a ještě měsíce dělat budou na celém koridoru, aby se utratila dotace EU.

A to není všechno. Většina lidí se setkává také s omezením na rychlostním komunikacích, např. Olomouc-Mohelnice, kde se mění svodidla, a to údajně proto, že končí jejich životnost. Pochybuji, že by najednou v celé republice končila životnost všech svodidel. Svodidla byla montována desítky let postupně, ale při takové hromadné obměně hrozí, že až zase skončí jejich životnost, bude toto hromadné ukončení opět představovat nepříjemný fakt. A je pravda, že se vyměňují proto, že je třeba utratit peníze EU?

Vážený pane ministře, můžete mi proto prosím odpovědět, jak je to tedy ve skutečnosti s výměnou střech a svodidel na nádražích a silnicích? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak předně bych chtěl říct, že to je oblíbená novinářská zkratka, že cokoli děláme na silnicích nebo na železnici, tak to děláme proto, že potřebujeme utratit evropské peníze. Chci poněkolikáté velmi důrazně říct, že to není pravda.

A teď k těm dvěma případům. Nejprve bych rád uvedl na pravou míru, jak je to s výměnou střechy peronního přístřešku ve stanici Lukavici na Moravě. Peronní přístřešky byly na druhém koridoru, tedy včetně stanice Lukavice na Moravě, postaveny v roce 2005. Na zastřešení peronních přístřešků byly použity polykarbonátové desky. Desky použité na zastřešení musí být odolné jak vůči povětrnostním vlivům, tak především vůči UV záření. Díky působení těchto vlivů mají omezenou životnost a po určité době degradují a ztrácejí požadované vlastnosti, což má vliv na bezpečnost provozu a ohrožení cestujících. Dle zkušenosti z praxe mají polykarbonátové desky použité na zastřešení odolnost a deklarované vlastnosti vůči UV záření a povětrnostním vlivům osm až deset let.

V roce 2014 došlo k havárii přístřešku ve dvou železničních stanicích, a to v Grygově a v Brodku u Přerova. Bylo zjištěno, že peronní přístřešky byly staticky narušeny, neboť v době návrhu přístřešku, tedy v roce 2005, nebyla zcela zohledněna rychlost projíždějících vlaků, která nyní dosahuje v těchto úsecích až 160 km/h. Aerodynamický tvar vlaku má velký vliv na velikost a intenzitu vzduchové rázové vlny, neboť je rozdíl mezi projíždějící lokomotivou např. typu ES 499.2 a vlakem typu Pendolino. V prvním případě je rázová vlna od projíždějícího vlaku neporovnatelně vyšší. Na základě této události byla provedena revize všech přístřešků v obvodu místně příslušného správce železniční dopravní cesty, byly jasně stanoveny konstrukční úpravy a závady, které musí být na jednotlivých přístřešcích odstraněny. Byly řešeny problémy konstrukce, ukotvení přístřešku, zavětrování, detailní zasklení a odvodu dešťové vody, včetně kondenzace vlhkosti v ocelových konstrukcích. Každý přístřešek byl tímto způsobem prověřen a v průběhu období roku 2014 až 2016 jsou tyto závady odstraňovány. Opravné práce jsou hrazeny z prostředků na zajištění provozuschopnosti, které nesouvisí s dotacemi z Evropské unie. Takže příště pravděpodobně budeme muset vynaložit i nějaké peníze na to, abychom informovali pracovníky, aby si nevymýšleli, ale řekli pravdu, proč se to tedy má dělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP