(15.20 hodin)

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci tábora pro uprchlíky v Drahonicích na Lounsku. Toto detenční zařízení koncem roku bude končit a zadržení imigranti budou přesunuti do Bálkové na Plzeňsku. Pro mě jako poslance z Ústeckého kraje nastává otázka, co s tímto objektem bude dále. Dle počtu vězňů v přeplněných věznicích předpokládám, že toto detenční zařízení bude opět věznicí. Přineslo by to další pracovní místa pro lidi z okolních obcí.

Pane ministře, co má Ministerstvo spravedlnosti v plánu udělat s tímto zařízením? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za vaši interpelaci. Požádám pana ministra Pelikána o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, skutečně objekt Drahonice už nebude potřeba pro migranty, protože jich máme tak málo, že se tam bojí, což je myslím si dobrá zpráva a měla by zaznívat častěji. Dostaneme tím pádem ten objekt zpátky, a to v prvním čtvrtletí 2017, a skutečně zvažujeme, že bychom v něm opětovně zřídili věznici, a to v kategoriích, kde máme dnes největší přeplněnost, to je dozor a dohled. Přinese to bohužel nějaké finanční náklady. V podkladech mi Vězeňská služba napsala více než 100 milionů. Věřím, že to nebude více než 100 milionů, budeme o tom ještě mluvit. Nějaké horní desítky milionů to ale určitou budou. V první fázi předpokládáme, a takhle to děláme vždycky, nějakých 30 až 40 odsouzených, kteří to tam v rámci svého zaměstnání pomohou vlastně vybudovat na nějakou vyšší kapacitu kolem 120 odsouzených.

Ještě chci v téhle souvislosti říct, že jsem moc rád, že tu otázku formulujete takto, že si uvědomujete, že věznice je něco, co je nakonec prospěšné i pro okolí. Když teď zvažujeme, že bychom zřídili objekt ženské věznice v Králíkách, narážíme tam bohužel od místního obyvatelstva na trochu jiný přístup. Mám rád místa, kde dokážeme spolupracovat s okolím a věznice je tam dobrá pro všechny. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pane poslanče, bude doplňující otázka? Prosím.

 

Poslanec Radim Holeček: Pouze poděkuji za vyčerpávající odpověď a díky tomu, že pan ministr takhle dobře a rozsáhle odpověděl, tak stahuji svoji 23. interpelaci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Tím pádem ji škrtám. A nyní požádám pana poslance Ludvíka Hovorku, který bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci sesuvu dálnice D8 u Dobkoviček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, v roce 2013 u Dobkoviček mezi Velemínem a Litochovicemi došlo k sesuvu na úseku dálnice D8. Pokud je mi známo, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci odpovědnosti za zavinění sesuvu s následkem poškození dálnice a stržení části železniční trati Lovosice-Řetenice-Teplice v Čechách. Podle odborných názorů a výsledků nezávislé odborné studie Akademie věd a Ústavu struktury a mechaniky hornin nebyl sesuv způsoben nahodilými přírodními jevy, ale byl předvídatelný a lze prokázat zavinění a konkrétní odpovědnost za nedostatečně provedený geologický průzkum s chybnými předpoklady a závěry včetně vyhodnocení vodního režimu v průběhu stavby, vadnou projektovou dokumentaci k soutěži na dodávku stavby nereagující na složitost průchodu sesuvným územím, vlastní způsob výstavby, který nezohledňoval možná rizika, absenci kvalifikovaného dozoru investora stavby, správce stavby, který léta ignoroval zápisy a upozornění kvalifikovaného geotechnického dozoru.

Dovolím si položit otázky. Proč úkony ke zjištění odpovědnosti za škody velkého rozsahu byly učiněny těsně před vypršením tříleté promlčecí lhůty a pouze žalobou na majitele dolu Dobkovičky? Jaké učinilo Ministerstvo dopravy kroky pro objektivní zkoumání a odhalení všech viníků? Kolik skutečně stálo těžení zeminy, kolik výstavba nového úseku dálnice a kolik vlastní stabilizace svahu? Proběhlo na této stavbě výběrové řízení a bylo vydáno stavební povolení? Jaká další zajišťovací opatření proti možným následným sesuvům byla učiněna v kritickém úseku? Jaká budou platit provozní a bezpečnostní opatření v případě, že budou indikovány další pohyby svahu? Jak je zajištěn monitoring pohybu sesuvného území, s jakou přesností a s jakou rychlostí vyhodnocení a dodání výsledků správci komunikace a přilehlým ohroženým obcím? (Předsedající upozorňuje na čas.) Kdo ponese veškerá rizika zabezpečení provozu?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Hezké dobré odpoledne, pane ministře, prosím o vaši odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám k tomuto podkladu trošku jiný materiál. Musím říct, že otázky, které pokládal pan poslanec Hovorka, prostřednictvím pana předsedajícího, jsem tedy neobdržel. Já bych chtěl krátce reagovat s tím, že nabídnu, že na to budu reagovat písemně, protože je tam spousta informací.

Za prvé. K sesuvu na dálnici D8 existuje několik posudků. Ten, který citoval pan poslanec, je jenom krátké vytržení toho, co je v obsáhlém materiálu. Ředitelství silnic a dálnic spolu se Správou železniční dopravní cesty podalo žalobu na provozovatele lomu na základě posudku, který je k žalobě přiložen. Tento posudek, který citoval, je posudkem doplňkovým, který může být samozřejmě v řízení použit, ale chtěl bych se ohradit proti tomu, co tady bylo citováno, protože důvod sesuvu v tomto posudku Ústavu mechaniky hornin říká, že je tam multikriteriální důvod, proč se to stalo. Že dálnice vede územím, které je nestabilní, to samozřejmě všichni víme. Dálnice je taky postaveno x kilometrů. Takže chceme určitě dělat další kroky k tomu, abychom stabilizovali dálnici, jak je, a já bych si na konkrétní otázky dovolil odpovědět písemně, protože tady nechci vařit z vody.

Jenom zhruba. Odstranění následků sesuvu, mám pocit, že se to vyšplhalo téměř na miliardu korun, a teď tam děláme další zásahy. Děláme tam velmi přesný monitoring, který by měl odhalit jakýkoliv další posun. Asi očekáváme, že i nadále bude docházet k tomu, že budeme odstraňovat možné příčiny problému, a s tím počítáme do dalšího provozu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pane poslanče, máte doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, děkuji za prozatímní odpověď. Přesto bych se vás chtěl zeptat, jestli si myslíte, že stavební dozor na této stavbě probíhal správně a že veškerá upozornění, která byla ze strany geotechniků, byla respektována.

Dále bych se chtěl ještě zeptat, jestli máte nějaké informace o pohybu pražské opěry prackovické estakády, kdy založení mostu, opěra, ale také některé pilíře nevyhovují riziku sesuvu. Kdo ponese náklady za monitoring sesuvného území v celé délce a jak dlouho se monitoring bude provádět? Rovněž proč Ředitelství silnic a dálnic nepředchází škodám v obci Prackovice, která je významně dotčena poškozovanou stavbou D8?

Chtěl bych se v této souvislosti zeptat, jestli je naplněno usnesení vlády, které v této věci bylo přijato 14. srpna 2013, to znamená, jestli pracovní skupiny, jak byly ustaveny, pracují skutečně v tom duchu, jak bylo tehdy usneseno. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP