(15.00 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem přesvědčen, že bychom měli udělat za tím projektem nějakou definitivní tečku a už se k němu nevracet. Koneckonců čísla, která známe z povodní roku 2002, ukazují, že ta retenční ani jiná nádrž by vlastně tu povodeň nezachytila. Problém dolní části Berounky by nevyřešila. Naopak by je spláchla daleko rychleji a daleko větší vlnou, protože by nestačila ta retence, kterou by takováto přehrada unesla. A škody, které by se napáchaly vybudováním takovéto přehradní nádrže na přírodě, kterou Berounka protéká, by myslím byly natolik nenahraditelné, že je lepší držet zkrátka dále poldery, území, na kterých se nadá stavět a dělat protipovodňová opatření jiného typu, než se zabývat tím, aby Berounka neustále byla vystavováno tlakům, jestli se tam bude do budoucna stavět, či nikoliv.

Já bych se přimlouval za nějakou definitivní tečku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, budete odpovídat? (Ano.) Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Sám za sebe a myslím, že i za mandát, který mám vyčleněný v rámci působnosti v této vládě, jsem naprosto jasně, černé na bílém, tu tečku vystavil. Žádnou vyšší už dát neumím. Může se stát, že přijde někdo za dvacet let, přijde někdo za šedesát let a vyhodnotí, že se klimatické podmínky v České republice tak výrazně změnily, že tu myšlenku oživí. Myslím, že nikdo soudný teď, v dané situaci, při znalosti současných klimatických stavů v České republice o to usilovat nebude. Hledáme jiná opatření. Ale na rovinu říkám, asi definitivní, stoprocentní tečku tady nikdo nemůže vystavit vzhledem k budoucnosti, protože nevíme, co bude za 80, za 100 let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Stanislav Mackovík a připraví se pan poslanec Josef Hájek. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové. Na pana ministra zdravotnictví se obracím s problematikou letecké záchranné služby. My jsme v lednu letošního roku projednali podmínky zadávacího tendru i na výboru zdravotnictví. Takto to šlo do vlády. Na vládě došlo k výrazné změně a tendr se celý překopal. Výsledkem toho je, že doposud v České republice létali čtyři provozovatelé, teď jich bude létat pět, díky čemuž budeme asi ojedinělých fenoménem, protože jsme jediný stát v Evropské unii, na jehož území bude letecká záchranná služba provozována dvěma zahraničními provozovateli. Z čehož jeden z těch zahraničních provozovatelů, to je firma ATE ze Slovenska, má statisticky - a my jsme se na výboru bavili o tom, že nechceme do těch parametrů dávat čistě jenom tu bezpečnostní stránku, kdy se skutečně něco může stát. Nicméně mezitím uteklo poměrně hodně vody a došlo k dalším karambolům. Takže ta slovenská firma od roku 1998 do současnosti přišla o čtyři posádky včetně vrtulníků a pacientů při leteckých katastrofách.

Proč tato firma byla vybrána, když - za prvé - má toto negativní hledisko v rámci bezpečnosti? Proč tato firma byla vybrána, když jeden z jejích vrtulníků má přijít na stanoviště, ten vrtulník je starší dvaceti let a nesplňuje kategorii A, což samo o sobě dává předpoklad vzniku letecké nehody nebo katastrofy? Dále se chci zeptat, jestli už je podepsána nějaká smlouva s některým z provozovatelů a jak to bude se záchranou s podvěsem od 1. ledna 2017. To znamená záchrany pomocí vrtulníku v nepřístupném terénu pomocí leteckého vybavení. A poslední otázka. Jak bude sladěn harmonogram zdravotnických částí posádek s letovou částí posádky a s vrtulníkem? Pokud přijdou 1. ledna na stanici, tak si nemyslím, že můžou plnohodnotně fungovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odpovím to, co odpovědět mohu, protože pan poslanec ví, že výběrové řízení dosud nebylo uzavřeno. Že je velmi pravděpodobné, a my se to dozvíme během těchto dnů, že jeden ze soutěžících podal odvolání k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Do té doby, než úřad odpoví a než ten tendr bude definitivně rozhodnut, tak některé věci úplně komentovat nemohu, abych nepoškodil pozici státu.

Nicméně ta situace je taková, že jsme zdědili systém nastavený tak, že tady zajišťují leteckou záchrannou službu soukromí provozovatelé spolu s těmi státními. Zajišťují ji formou obchodních kontraktů a ty obchodní kontrakty bohužel k 31. 12. letošního roku končí a my jsme byli povinni je znovu vysoutěžit.

Přiznám se vám, že bych byl velmi rád, kdybychom vůbec nic soutěžit nemuseli, protože to není úplně jednoduchá situace. Je to tendr za 1,2 mld. korun. Provázejí ho věci, které jsou v těchto tendrech obvyklé. To znamená, jednotlivé konkurenční firmy proti sobě vypouštějí různé informace a podobně. A nejsem tím úplně nadšený.

Jenom si ještě dovolím říci, že ve vládě bude teď v nejbližší době projednáván materiál, který by měl řešit koncepční situaci z hlediska zajištění letecké záchranné služby, na kterém se podílela meziresortní komise, a v podstatě ten materiál říká, že kromě armády a policie po jedné základně by ty ostatní základny měl převzít státní provozovatel.

Protože, přiznám se, že z mnoha výtek záchranářů a lidí, kteří spolupracují s tou leteckou záchrannou službou, cítím nespokojenost s tím, že dochází ke změně. A já tomu rozumím. Protože je to o nějaké lidské spolupráci. Ti lidé se mnoho let znají, vědí, že situaci v tom regionu mají zmapovanou, vědí, co od sebe mohou čekat, a teď přijde nějaký tendr a přijde sem někdo úplně jiný a oni budou muset tu spolupráci nastavovat znovu. Nicméně bohužel toto nám říká zákon o veřejných zakázkách, takto je to nastaveno a ty základy se prostě musely znovu soutěžit a vyhrál je ten, kdo dal nejnižší nabídku. Tak jak tady pan poslanec řekl, my jsme se snažili maximálně vyjít vstříc té odborné veřejnosti. Dali jsme nějaký návrh, nicméně ten tendr schvalovala vláda. Předcházelo mu meziresortní připomínkové řízení a ten tendr došel k nějakým změnám.

Nicméně součástí toho tendru byla podmínka personálního vybavení, technické vybavení. V té komisi seděli odborníci na leteckou přepravu, na vrtulníkovou přepravu, kteří konstatovali, že všichni soutěžící splnili ty podmínky, a já tady rozhodně nemůžu nic zpochybňovat. Má to znovu projednat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ten bude konstatovat, zdali tomu bylo tak, jak tvrdí meziresortní komise, či nikoliv, jak tvrdí jeden z těch, který přišel o byznys na čtyřech těch základnách. Poté se tedy rozhodne.

Co se týče té otázky, jak jsme s tím daleko. Ve dvou základnách již byla podepsána smlouva, a nic tedy nebrání tomu, aby došlo k nějaké kooperaci mezi zdravotnickou záchrannou službou a tím provozovatelem. Čtyři základny s velkou pravděpodobností, jak se vyjádřil jeden z těch neúspěšných uchazečů, bude řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pevně věřím, že rozhodne, ať tak, nebo tak, rychle a okamžitě poté my se přizpůsobíme rozhodnutí úřadu. A věřím, že nic nebude bránit tomu, aby docházelo ke kooperaci mezi tím provozovatelem letecké záchranné služby a zdravotnickou záchrannou službou.

Ostatní věci z hlediska bezpečnosti, z hlediska splnění podmínek toho tendru posuzovala komise a já jako ministr nejsem schopen v tomto případě nějakým způsobem vstupovat do názorů odborníků, kteří se k tomu vyjádřili.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec se ještě chystá na doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Jen doplňující otázka. Padlo tady, že se dvěma provozovateli je podepsána smlouva. To bylo s těmi státními, nebo s těmi nestátními provozovateli? A pokud tedy, tak s kým ta smlouva byla podepsána? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček S těmi státními to tedy není formou smlouvy, ale je to formou dohody. Tak jak víte, z toho stávajícího rozsahu, kde policie zabezpečovala hlavní město Prahu a Středočeský kraj a armáda Plzeňský kraj, tak od 1. 1. na základě dohody mezi resorty bude armáda zajišťovat ještě Jihočeský kraj. Tam to zase má nějaké konsekvence, ale myslím, že to bude téma další interpelace, jestli se nepletu. A policie bude zajišťovat Jihočeský kraj.

Ale firma DSA zvítězila ve dvou tendrech - na kraj Liberecký a teď si nevzpomenu, na který druhý. Tam, kde se hlásila v těch dvou tendrech, kde dala tedy nejnižší nabídku, tak už byla smlouva podepsána, tuším tento týden. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP