(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné odpoledne. Dalším bodem našeho pořadu je bod

262.
Ústní interpelace

které jsou určeny na předsedu vlády České republiky a ostatní členy vlády.

Na začátek mi dovolte, abych přečetl omluvy. Z celého jednacího dne se omlouvá pan poslanec Zdeněk Soukup, dále dne 27. 10. od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Berdychová, od 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá po zbytek dne pan poslanec Sedláček, dále od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Volný, dále dnešního dne od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová, od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková, dnešní den od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Martin Komárek, od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Balaštíková a dále z celého odpoledne z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marksová.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády. Vzhledem k tomu, že premiér Bohuslav Sobotka je omluven, budou ústní interpelace poslanců na ostatní členy vlády následovat bezprostředně po vyčerpání interpelací na předsedu vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Jiřímu Zlatuškovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se Marek Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já jsem chtěl pana premiéra interpelovat stran jeho vystupování, ze kterého, pokud by si z nás politiků mládež brala příklad, tak mám trošku obavy, že, jak se vždycky říká, že mládež ztrácí dobré mravy nebo dělá to či ono, tak že by to mohlo být špatné. A jednalo se mi o jistý rozpor v jeho chování v okamžiku, kdy jako jeden z těch čtyř ústavních činitelů podepsal prohlášení, kterým vlastně peskoval jednoho ze svých ministrů za to, že tento ministr, tedy ministr Herman, přivítal v České republice hosta, a na druhou stranu rozpor tady s tímto a nekonáním směrem k jinému panu ministrovi, k ministru Chovancovi, u kterého se nad jakékoliv pochybnosti ukázalo, že opsal svoji práci na Západočeské univerzitě. Tento rozpor si myslím, že vede k tomu, že mládež si z toho může brát příklad, že nemá zdravit toho, kdo se jí nelíbí, má se třeba chovat nevšímavě k učitelům, a v okamžiku, kdy se jedná o zkoušky a podobně, tak má opsat, co může, jenom aby jí to prošlo. Ale pokud tady pan premiér není, tak tu interpelaci asi nebudu pokládat a nechám si to pro jinou příležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Marek Černoch a připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mrzí mě, že tady není pan premiér Bohuslav Sobotka, a budu interpelovat v otázce neprůhledných veřejných zakázek, které probíhají na Ministerstvu dopravy. Začnu veřejnou zakázkou na dodávky tabulek registračních značek.

Tato zakázka byla dle mých informací opakovaně vyhlašována a rušena, přičemž pokaždé došlo k uzavření dalšího smluvního vztahu bez výběrového řízení se společností Hicon. Tato firma dodává registrační značky státu již 26 let, aniž by přitom vzešla z jakékoliv soutěže. Do dnešního dne společnost Hicon za dodávky registračních značek inkasovala od státu cca 4 miliardy korun. Jde tak ze strany Ministerstva dopravy o udržování bezprecedentního stavu, kdy jsou ústředním orgánem státu ze státní pokladny vypláceny enormní sumy peněz. Ty značně převyšují částku za nákup registračních značek, než by tomu bylo v případě vypsání otevřeného a transparentního výběrového řízení. Ministerstvo dopravy, které řídí ministr Ťok, se tímto také dopouští nedovolené veřejné podpory, která je podle článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie nepřípustná.

Dále bych se rád zeptal na společnost Kapsch, kdy nebylo schopno Ministerstvo dopravy připravit otevřené zadávací řízení na dodavatele mýtného systému, i když již od počátku plnění původní smlouvy se společností Kapsch bylo zcela zřejmé, kdy tato smlouva skončí. Dostalo dokonce milionovou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože ten důvod byl, že jednalo Ministerstvo dopravy nezákonně. Podobných případů je samozřejmě víc, nejenom na Ministerstvu dopravy. Ale z mého pohledu toto není možné tolerovat.

Proto bych se rád pana premiéra zeptal, jak je možné, že firma Hicon dodává bez výběrového řízení registrační značky 26 let za 4 miliardy korun bez výběrového řízení, a jak je možné, že Ministerstvo dopravy porušilo zákon, dostalo milionovou pokutu a nic s tímto nedělá. (Poslanec je upozorňován na čas.) Jaké kroky pan premiér podnikne, aby bylo toto vyřízeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a žádám ostatní kolegyně a kolegy, aby dodrželi čas, který je určený na interpelaci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo, připraví se pan poslanec Mackovík.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Moje interpelace se týká problematiky strategického partnerství, které bylo podepsáno při návštěvě čínského prezidenta v České republice v březnu tohoto roku. Rád bych si touto interpelací ujasnil některé věci ohledně tohoto partnerství.

Pane předsedo vlády, jaké je právní postavení zmíněného strategického partnerství v rámci našeho ústavního pořádku a lze jej považovat za dokument na úrovni mezinárodní smlouvy? Bylo toto strategické partnerství předem projednáno vládou České republiky, resp. informoval někdo vládu o přípravě tohoto dokumentu? Jednala o tomto strategickém partnerství vůbec někdy vláda, teď myslím před i po podpisu, a jaký byl výsledek tohoto jednání? Tento dokument totiž na mnoha místech zavazuje, a dokonce úkoluje vládu k určitým činnostem. Jaký je standardní postup na úrovni vlády, pokud se jedná o přístup české vlády k podobným dokumentům na stejné úrovni? Jaký vliv může mít dokument, pokud není standardní mezinárodní smlouvou na politiku české vlády nebo dalších ústavních činitelů? Na jakých ústavních principech zavazuje tento dokument jednat vládu České republiky? Znovu připomínám, že tento dokument na mnoha místech zavazuje, a dokonce úkoluje vládu k určitým činnostem, aktivitám nebo krokům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Mackovíka, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Dobrý den dámy a pánové, pane předsedající. Já bych chtěl pana premiéra oslovit s dotazem, proč po třiceti letech provozu letecké záchranné služby byl proveden tendr na provozovatele a proč tedy byly vybrány firmy, které nesplňují ani to základní zadání, které vyhlásila vláda. To znamená, proč nám na střediska letecké záchranné služby přijde provozovatel, jehož vrtulník není zařazen do kategorie A, to znamená, klesá bezpečnost provozu výrazně od 1. ledna 2017, protože před zhruba jedenácti lety bylo v rámci Evropské unie řečeno, že leteckou záchrannou službu mohou létat pouze vrtulníky v kategorii A. Slovensko a jeho provozovatel provozuje vrtulník, který toto nesplňuje. Tato verze má přijít například do Ústí nad Labem a myslím si, že to je obrovské riziko.

Dále se chci zeptat, jestli vláda, když tento tendr připravovala, vypracovala harmonogram tak, aby od 1. ledna mohlo fungovat vše to, co fungovalo doposud, to znamená včetně záchrany osob v nepřístupném terénu pomocí lezeckého vybavení, tak, aby vrtulníky byly vybaveny standardizovanou zástavbou pro přístrojové vybavení, dobíjení přístrojů a radiostanic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP