(12.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

My máme v České republice situaci, kdy Policie České republiky nemá kapacity na to, aby řešila na celém území problematiku veřejného pořádku. Jednotlivá bohatší města řeší tuto situaci faktem, že zakládají městské policie, které asi významně řeší oblast spíše dopravních záležitostí než veřejného pořádku. Nicméně ten veřejný pořádek zůstává problémem a jsou města a obce, kde pořádkovou službu státní policie nepotkáte a nemají tam ani městskou policii. A ten materiál vůbec nedefinuje, že tohle třeba je nějaký problém, protože opravdu pak existuje zkušenost, že v té statistice se vůbec řada věcí neobjeví. Taková ta drobná, spíš přestupková činnost je obrovským problémem v územích, která nejsou obsluhována vlastně žádnou městskou policií, i když rozumím tomu, že můžete podotknout, že obce se mohou mezi sebou domluvit, když některá obec má, že si mohou vypomoci, nicméně kapacity nejsou dostatečné a nejsou dostatečné ani finanční zdroje. A Policie České republiky tu pořádkovou činnost jako takovou na malých obcích nemá sílu vůbec dělat. Čekal jsem, že něco takového se v tom materiálu objeví, a zajímal by mě váš názor na celou tuto problematiku.

Stejně jako když jsem hledal otázky, které se týkají udělování pracovních povinností, nebo tzv. alternativních trestů a jejich využívání, protože často terčem kritiky občanů je fakt, že jsou tady mezi námi spoluobčané, kteří opakovaně páchají přestupkovou činnost, jsou pak případně odsouzeni k nějakým alternativním trestům, aby čistili ulice atd., vypomáhali veřejné správě, odpracovali si přestupky, které napáchali, a když jsem četl problematiku probační služby, tak to je asi deset vět s konstatováním, že vlastně je všechno v pořádku, situace stabilizovaná. Nejsem si jistý, že takto to chceme, a čekal bych od ministra vnitra, že bude apelovat na to, aby se více využívalo takovýchto aktivit, protože lidé, kteří dodržují pravidla hry a dodržují zákony, případně vyhlášky, by měli vědět, že ten, kdo je nedodržuje, také ten trest absolvuje.

Vy, pane ministře, zcela určitě dobře víte, že naše praxe v řadě oblastí je taková, že někomu je udělena pokuta za přestupek, vzhledem k tomu, že se nachází na svém životním nebo sociálním minimu, tak to unese pouze papír, pokuta udělena, na finanční zdroje, které ten dotyčný dostává, se nesáhne a jemu se fakticky nic nestane a jede se dál kočárem černým podél bílých skal. Tohle je něco, co vyvolává mezi slušnými lidmi zcela oprávněně otázky směrem k nám, co s tím budeme dělat. A v tom materiálu se k této problematice vlastně neobjevuje vůbec nic. Já nevěřím tomu, že nevíte, že to je problém, byť to určitě není problém, který hýbá Evropskou unií a zeměkoulí, to připouštím, ale fakt, že nepotkáte státního policistu jako pořádkovou hlídku v malých obcích a že je faktem, že tady máme recidivisty, přestupkáře, kterým se vlastně nic nestane v okamžiku, kdy je jim udělena nějaká pokuta za to, že napáchali nějaký drobný přestupek, tak to je věc, které bychom se měli také věnovat, i když chápu, že to je více práce a není to tak vidět, ale v tom materiálu o tom není vůbec nic.

O spolupráci městských policí a státní policie také vůbec nic. Je tam statistika státní policie, statistika kriminality a já nevím čeho všeho, to je v pořádku, tak to má být a je dobře, že to tam je, ale oblast fungování městské policie jsem tam nenašel, tak se ptám proč. Jestli to tedy už dneska nepatří do oblasti, které by se měla týkat zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v České republice, a v případě, že to tam patří, proč to tam tedy vlastně nemáme a jestli pro nás opravdu není problém udělování alternativních trestů za páchání nějakých přestupků nebo trestných činů. Myslím, že to problémem je a že by Česká republika a Ministerstvo vnitra, potažmo Ministerstvo spravedlnosti v této věci alespoň měly poukázat na ty problémy, abychom my mohli říci: Dobrá, problém to je, máte nějaký návrh řešení, co s tím budeme dělat? Aspoň naznačení situace. Protože být spokojený s tou situací, tak jak je dnes, myslím a doufám, že se mnou v tomto ohledu souhlasíte, pane ministře, nemůžeme. Tak se ptám, co s touto oblastí, proč není součástí té zprávy a proč jsme nebyli schopni případně navrhnout, nebo proč nejsou ve zprávě navržena nějaká řešení, která tu situaci posunou dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v této fázi. Pan ministr se chystá, že bude mluvit. Prosím, pane ministře, máte slovo předtím, než přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, od mých předřečníků byla řečena spousta faktů, otázek, z mého pohledu i určitých tvrzení, se kterými nemohou souhlasit, a je to spíš na debatu v příslušném výboru, protože tady dnes na tomto fóru do hloubky diskutovat tuto problematiku je téměř nemožné.

Co se týká některých těch konkrétních věcí, tak umím pouze operovat s čísly, a ne s dojmy. To znamená, od roku 2014 do roku 2015 se počet policistů zvýšil o 1 167, tzn. téměř 1 200 policistů přibylo do služeb Policie České republiky. Není tam žádný odchod policistů. To bylo v době nedávno minulé, kdy policie měla zhruba 37 000 policistů, kdy došlo ke snížení platů policistů, hasičů a jiných ozbrojených sborů jednorázovým krokem vlády České republiky o 10 %, a trvalo nám to poměrně dlouho, než jsme tuto nespravedlnost srovnali.

Co se týká otázky policejního školství, v současné době je pod Ministerstvem vnitra orgán, který de facto řeší celkové vzdělávání, a já jsem zastáncem toho, aby tady střední policejní školy bezesporu byly. Vedle toho tady existují i soukromé, případně kraji zřizované střední odborné školy, které připravují také specialisty pro policejní práci, práci u hasičů. Nedávno jsem na jedné takové škole v Pardubickém kraji byl. Ta škola je velmi dobře zavedená, měla, pokud si správně vybavuji, skoro 900 studentů a velká část toho vzdělávacího programu směřovala právě k tomu, že absolventi této školy mohli potom pokračovat ve službách státu, ať už u policie, nebo u hasičů.

Co se týká platových podmínek, opravdu se připravuje změna služebního zákona, která by umožnila určitou bonifikaci v některých oblastech, kde je vyšší průměr mezd. Samozřejmě je rozdíl mezi severní Moravou a Prahou. Jedním z největších konkurentů, který ale na tom trhu v Praze je, je například městská policie. To znamená, naším hlavním konkurentem na trhu práce, kde se utkáváme o policisty, tak je Městská policie hlavního města Prahy a státní policie. Je to problém, o kterém víme, není to čistě jenom Praha, jsou to i jiná větší města, jiné lokality v České republice. A samozřejmě s tím, jak výrazně klesla nezaměstnanost v České republice, tak samozřejmě i s tím klesá počet lidí, kteří jsou ochotni sloužit státu za horších finančních podmínek, než v aktuální situaci získávají na jiném pracovním trhu nebo na jiném pracovním uplatnění. Ten problém vzniká nejenom na území České republiky, ale někteří policisté, hasiči nám odcházejí například za prací do Německa, do Rakouska. I takové případy tam jsou, a když hovořím s těmi veliteli, ať to byl (Karlo)varský kraj, nebo jižní Morava, tak tam ty odchody prostě jsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP