(12.10 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Já jsem byl na jednom semináři, kde jsme se o balistice bavili právě na Policejní akademii, a docela mě překvapil ten člověk, který, aniž by tušil, že tam jako poslanec jsem, v rámci diskusí řekl, že prostě holt ten poslanec, který to chtěl, to podal v blbou dobu, protože jim v tu dobu nefungoval EKIS, protože provádějí roční inventury. Podotýkám, že u policie to funguje tak, že od půlky prosince už vám nikdo nic nedá a většinou do půlky, tři čtvrtě ledna to tak funguje, ale já tu interpelaci podával až někdy začátkem února, takže jsem byl trošku překvapen odpovědí. Komických odpovědí tam bylo několik, protože zástupce Služby pořádkové policie nadával na to, že tady děláme takovou legislativu. A když jsem se ho dotázal, kolik on ze své pozice policisty ne v přímém výkonu, ale v nejbližší velitelské pozici pro přímý výkon dal podnětů svým služebně nadřízeným, popřípadě přímo na Ministerstvo vnitra, nebo kdy se obrátil na příslušný výbor nebo podvýbor zde v Poslanecké sněmovně, tak to samozřejmě byla nula. Takže oni nás kritizují za něco, co sami v podstatě ani řešit nechtějí a nedělají.

Kolegyně Černochová zmínila balistiku. Situace je dneska taková, že podle posledních informací má Ministerstvo vnitra, respektive Policie České republiky dostatek finančních prostředků, že by mohla koupit balistickou ochranu pro každého sloužícího policistu. My jsme o věci diskutovali a říkáme: nedělejte prosím vás žádné šílené nákupy, jako to bylo za období ministrování pana Ivana Langera, kdy se nakoupily stovky a třeba tisíce vozidel, která pak stála v policejních skladech a dva roky nejezdila, protože se jenom chtěla udělat monstrakce. Jestliže má balistická ochrana nějakou expiraci osm, deset let, tak si udělejte, a já to budu iniciovat na jiných platformách podvýboru nebo na výboru pro bezpečnost, nějaký přehled, jak potřebujeme balistickou ochranu u policistů obměňovat, a nakupujte ji po řádově pěti tisících ročně, aby došlo k pravidelné obměně, hlídejte to a dostaňme se do stadia toho, že tělová balistika bude povinnou výbavou policisty ve službě, jako musí například pracovník v elektrárně nebo zedník nosit ochrannou přilbu, přestože mu v podstatě na některých provozech nic nehrozí, ale v případě, že by takovou přilbu na hlavě neměl, je to přestupek buď proti pracovnímu právu, v našem by to bylo podle služebního zákona, a mohl by být sankcionován. Pokud by takovou osobní balistiku měl každý policista ve třídě IIIA, to znamená proti základním typům střelných zbraní, to znamená 9mm Para a 38 Special, tak ostatní nadstavbovou balistiku IV. třídy, to znamená proti kalašnikovům, padesátosmičkám a dalším můžeme řešit doplňkovými pláty.

Nechci vás s touto problematikou zatěžovat, ale jenom chci říct, že za pětadvacet let od vzniku Policie České republiky, a pan ministr to určitě řekne líp a bude znát přesná čísla, protože si je znovu vyžaduji, máme cca 120 mrtvých policistů při výkonu služby. Přátelé, 120, to je podstatně více, než nám umřelo vojáků při zahraničních misích, ale ti vědí, že tam jdou a že se tam střílí a zabíjí. A za každým z těch 120 lidí zůstaly jejich děti, jejich manželky či manželé a také jejich rodiče. Pokud můžeme cokoliv udělat pro to, aby jejich ochrana byla větší, udělejme to, protože teď na to máte finanční prostředky. A i situace ve světě je taková. Jenom se podívejte, co se dnes děje třeba ve Francii, kdy policisté v Paříži, Marseille a v dalších velkých městech už týden demonstrují za to, že chtějí lepší podmínky pro práci, že chtějí ochranu, že chtějí mít některé pravomoci, protože situace v západní Evropě je velmi složitá a já bych byl nerad, abychom se dočkali něčeho podobného tady u nás.

Samostatnou kapitolou je ohodnocení, zmínil jsem ji tady myslím včera, nebudu se k tomu více vracet. Paní kolegyně Černochová to také zmínila. Ano, ta situace je velmi špatná. Tím ne úplně uváženým činem, kdy jste na NCOZ (reakce z pléna) - ano, nepoužívat zkratky, pan kolega Korte to nemá rád - Národní centrálu organizovaného zločinu dali jednorázově pět a popřípadě i víc do osobního hodnocení, ovšem jste zapomněli na další celorepublikový útvar, kterým je Národní protidrogová centrála, jako kdybyste nevěděli, že oni také dělají takovou závažnou kriminalitu s mezinárodním prvkem, tak jste mezi ně zase zasadili jeden velký klín. A ten velký klín se vám podařilo tímhle neuváženým činem zasadit i mezi krajská ředitelství policie a právě celorepublikové útvary, kde kluci na krajích jsou řekněme často mnohdy lépe odborně i zkušenostmi vybaveni než právě kolegové z celorepublikových útvarů. Jinou otázkou je, co to s těmi chlapci udělá, až letos poberou ty slušné peníze, příští rok si to nechají samozřejmě i s tím celým, co jste navýšili, jak vy říkáte, já říkám, co jste vrátili, aby příští rok z celorepublikových útvarů nebyla poměrně zásadní odchodná vlna, protože to by vedlo k další destabilizaci.

Ohodnocení - o tom bychom zde mohli hovořit desítky minut, hodin, nechme to někam mimo, ale i na tomto pracujme.

A v závěru mi, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych si neodpustil apelovat na každého z vás, a teď na každého z vás jako politika, na vás některé ministry, abyste, a teď je zjitřená doba, zítra nikdo neví, co se bude dít, někdy vážili svá slova a situaci, která je v České republice složitá, a ta silná politická gesta, silná vyjádření dávali zde na půdě Poslanecké sněmovny, ale nejitřili situaci. Protože pokud budeme chtít dostat tisíce a tisíce lidí na náměstí, tak funguje takzvaná davová psychóza, stačí jeden neuvážený čin a může z toho být další problém. Já bych se nechtěl dožít tady v České republice nějakého Majdanu, takže na vás apeluji, prosím vás, buďte trošku střízliví v tom, co činíte, protože Českou republiku máme jenom jednu. A jestli si ji chceme sami rozbít, nevím. Já tak činit nechci.

Děkuji za pozornost a přeji vám hezký zítřejší sváteční den. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance... (Reakce z pléna.) Řádná přihláška, dobře. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr. (Reakce mimo mikrofon.) V tom případě, pane poslanče, je to váš prostor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pne předsedající. Vážený pane ministře, já jsem se do zprávy díval, trošku jsem byl překvapený, že předkladatelská zpráva obsahuje jednu stránku statistiky a pak je k tomu materiál, který má 114 stran, na kterém jsem slovo městská policie nikde nenašel. Když si přečtete název samotný, který říká Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2015, a nejsou tam žádná statistická data a komentáře propojené s tím, jak funguje oblast veřejného pořádku ve spolupráci stát a jednotlivé obce, pak to nepovažuji za dobře zpracovanou zprávu. Já jako komunální politik tady nemám ambici komentovat data týkající se terorismu, organizovaného zločinu a množství trestných činů a tak dále, neoprávněného nakládání s nelegálním obchodem se zbraněmi a terorismem, nicméně pod pojem veřejný pořádek je prostě nutné řadit i drobnou kriminalitu jako takovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP