(10.00 hodin)
(pokračuje Dobešová)

V současné době jsou zemědělské školy, které mají školní hospodářství, která využívají. A já chci z tohoto místa říct, že pan ministr má pravdu v tom, že je potřeba školy propojovat s praxí. Ale na praxe na podniky mohou chodit žáci a studenti, kteří už mají určité pracovní návyky a mají také určité znalosti a dovednosti zacházení ať už se skotem, či třeba pracování, dovednosti v lesích. A toto do dnešní doby vyřešeno není. Jsou školy, které ještě hospodaří na pozemcích, které nebyly převedeny, nebo mají pozemky pronajaté od soukromých podnikatelů, a hospodaří v budovách, které jsou stále na dnes tedy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vzhledem k tomu, že nastává nové projektové období, ve kterém školy mohou investovat do svých majetků, aby skutečně mohly zajistit kvalitní praktickou přípravu, vidím jako nezbytné, aby byly dořešeny tyto věci, aby tyto školy pak mohly do majetku investovat a mohly zajistit kvalitní počáteční praktickou přípravu svých studentů. A to bohužel v dnešní době není stále vyřešeno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Táži se - ano, s faktickou pan poslanec Bendl. Už jsem chtěla uzavřít rozpravu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Při vší úctě, paní ředitelka kolegyně poslankyně přišla později, tak prostřednictvím paní předsedající jí musím vysvětlit, o co jde. Tady bylo zkrátka vládní usnesení, které říkalo, že by od státu, nikoli od krajů, měly odborné školy, které se zabývají lesnictvím, dostat půdu, lesy k tomu, aby mohly vykonávat nějakou praktickou činnost, protože tam by byly odstraněny debaty, jestli mohou tehdy do lesa a tehdy ne, protože tam ta a ta činnost se tam děje. A protože těch škol máme opravdu málo a lesů máme poměrně hodně, v minulosti se ukazovalo jako praktické, aby školy prostřednictvím krajů nějakou formou, ať už zákonem, převedením, nebo výpůjčkou kraji té půdy, tak aby se jí stát nezbavil, aby školy ty pozemky dostaly.

Bylo nám tady řečeno, že to není tak jednoduché, protože na to existovalo vládní usnesení, že to není tak jednoduché a že jste se koaličně poradili a že jim to nedáte, ale že uděláte jakousi dohodu a na základě dohody o spolupráci, což ti chudáci ředitelé nemůžou nepodepsat, i když jim tam vymyslíte cokoli, tak že bude problém vyřešen. My jsme to chtěli vyřešit z gruntu. Vy říkáte, že elektrárnu taky nemůžete převést na střední elektrotechnickou školu, takže proč byste tam převáděli nějaký státní majetek. Já si tedy myslím, že to je jeden o voze a druhý o koze, ale zřejmě se mýlím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuju. Byl bych hrozně rád, abyste mi, pane poslanče Bendle prostřednictvím paní předsedající, nevkládal do úst, co jsem nikdy neřekl. V životě jsem tady nemluvil o elektrárně. Tady tyto vaše záměny a takové to posunování významu některých věcí... Jestli o tom mluvil někdo z poslanců, tak to říkejte o něm, a ne o mně. To si vyprošuju. A musím říct, že vy jste mohl a vaši kolegové z ODS během času tady vyřešit. Ve vztahu ke středním školám jste neudělali bohužel žádný vstřícný krok. Vy říkáte: Chudáci ředitelé. Já se s těmi řediteli potkávám, sedím s nimi, i s ředitelkami, a chci slyšet jejich názory a snažím se ty problémy posunovat dál. To, že to nevyřeším za půl roku, to je jasné. Ale na vašem místě bych s dovolením seděl a pečlivě bych vážil slova, kdy vystoupíte, protože když jste to mohl změnit, tak jste neudělal vůbec nic.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Nevím, myslím, pane ministře, že jste promeškal chvíli, kdy jste měl mlčet, protože tři roky ten problém řešíte a měli jste na to vládní usnesení a měli jste připraveny podklady k tomu, aby tu půdu dostaly. Tak tomu vůbec nerozumím. Víte vlastně, o čem mluvíte? Vždyť jste to měli nachystané. Jste to mohli jenom dotáhnout do konce. A vy jste to zrušili a teď tady říkáte, že to vyřešíte dohodou o spolupráci. Po třech letech.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Už to ukončím, doufám. My jsme se pořád nedozvěděli, proč když jste ještě na konci roku 2014 tvrdil, že děláte kroky, které povedou k převodu pozemků, a že k 1. 1. 2015 k tomu dojde, jste tak nečinil. Takže já prostě s odpovědí nesouhlasím. Myslím, že kolegové to řekli také docela jasně. A myslím si, že další diskuse k tomu už je úplně zbytečná. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.

 

Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Pěnčíková navrhuje nesouhlasné stanovisko s interpelací, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 223, přihlášeno 91 přítomných, pro 41, proti 19. Tento návrh byl zamítnut. Končím projednávání této interpelace.

 

Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace. Nyní mi dovolte načíst omluvy. Pan poslanec Karel Pražák se omlouvá z dnešního jednání od 10 do 13 hodin z pracovních důvodů. Pan ministr Chovanec se omlouvá od 9 do 11 z pracovních důvodů. Od 10 hodin z důvodu zahraniční pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Šrámek. Od 9 do 11 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Maxová. A z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Birke bez udání důvodu. Do 10.30 se omlouvá paní poslankyně Kovářová z osobních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Holík od 11 hodin z důvodu pracovní cesty.

S náhradní kartou číslo 31 dnes hlasuje pan poslanec Radek Vondráček.

V tuto chvíli přerušuji jednání schůze do 11 hodin a jenom připomínám, že v 11 hodin se zde v jednacím sále Poslanecké sněmovny sejdeme při slavnostním shromáždění, kdy přivítáme pana Jiřího Bradyho. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP