(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Než dám slovo dalším s faktickou, poprosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka. Poté s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, poté pan ministr a paní poslankyně Pěnčíková - nechce se přihlásit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji. Navážu na pana kolegu Bendla. Zeptám se, kdo z toho bude mít tedy majetkový prospěch, pokud budete takovou činnost provádět v tom lese, vytěžíte to dřevo. Kdo z toho majetkový prospěch bude mít? A jak ošetříte v případě, že by došlo k tomu, že se studentům na tom cizím pozemku něco stane, a další a další věci, které je právně potřeba ošetřit? A ty můžete ošetřit jiným způsobem než nějakou dohodou o spolupráci. Nemáte to právně ošetřeno a kličkujete jak zajíc na honu. Znova se k tomu vracím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. No to jsme se dočkali odpovědi od pana ministra. Pane ministře, nevím, jestli si uvědomujete, co jste řekl. Vy jste v podstatě prohlásil, že okradete tu školu ve prospěch Lesů České republiky. Protože ekonomický prospěch nebudete moci nijak ošetřit. No nebudete, protože dohodou o spolupráci nemůžete vytvořit... Já rozumím tomu, že neumíte pojmenovat konkrétní právní dokument, smlouvu, která bude uzavřena, jak vy říkáte dohodu o spolupráci mezi školou a Lesy ČR. Buď jste měl předložit, měl jste na to tři roky, novelu zákona o lesích. Nevylučuji, že pro konkrétní školská zařízení bude nájem lesa možný. V tom případě to bude v zákoně možné. Podnájem, to bychom se tady asi pohádali, protože podnájem lesa by byl velký ekonomický průšvih, to byste asi nepředkládal, to nevěřím, že byste takovou hloupost udělal. Ale konkrétně udělat. Anebo vytvoříte hospodářskou organizaci, která bude sloužit s majetkem Lesů ČR, která vyčlení pro jednotlivé hospodářské organizace, jako to udělal Jihočeský kraj, když potřeboval řešit ekonomiku lesnické školy v Písku a rybářské školy v Protivíně. Ale v tomhle ohledu, a myslím si, že se nemýlím, když se podívám na současný občanský zákoník a podívám se na možnosti, tak vy ve skutečnosti říkáte: My sice podporujeme školství, ale budeme ho sdírat tím, že budeme mít možná práci ve mzdě, anebo spíše budeme chtít od těch lidí, aby pracovali zadarmo. Výbornej nápad! Výbornej nápad! Tak to těm ředitelům škol řekněte! Opravdu, to se vám povedlo!

Jestliže to nevíte, aspoň se přiznejte, že nevíte právní formu, jak to uděláte! A proč jste to sem nepředložil, tu změnu? Nebo alespoň změnu, která by byla nepřímá, tzn. např. v zákoně školském, tzn. o základním a středním vzdělávání. Prosím vás, tohleto je... Já chápu, co všechno může exekutiva. Ale pořád i vláda České republiky musí dodržovat zákony této země. A nemůže si vymýšlet, že vytvoří nějakou normu, která bude v rozporu se zákonem. Co když, to, co říkal kolega Ondráček, dojde k neoprávněnému majetkovému prospěchu? Jak ho budete řešit? To se budeme soudit tady? No výbornej nápad! Tohle nemůžete myslet vůbec vážně! Řekněte, že to nevíte, nebo že jste to nechtěl udělat, a mně to bude milejší než to uhýbání se vlastní odpovědnosti. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana ministra zemědělství. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Myslím si, že je dobré říct, že je tady dneska obrovské množství středních odborných škol. Jsou tady zemědělské školy, veterinární, zahradnické, jiné, kde dnes stovky, tisíce žáků chodí běžně na praxi. Chodí do privátních zařízení, chodí do státních zařízení. A je to ošetřenou formou dohody o spolupráci. Ten subjekt při své standardní ekonomické činnosti dává prostor studentům, aby do toho podniku přišli a tam tu praxi realizovali. A stejně principiálně to děláme už dnes u těch Lesů. Vždyť ty školy dneska, o kterých se bavíme, my tu mluvíme, jako kdyby dneska studenti neměli zajištěnu praktickou výuku. Oni mají, oni na tu praxi chodí. Chodí na pozemky Lesů České republiky.

A jestli tady pan poslanec Filip naráží na to, že by z toho školy měly mít ekonomický benefit, a proto jim ten majetek převedeme, tak to vstupujeme do úplně jiné roviny. A já se potom ptám: Budeme středním strojním průmyslovým školám převádět třeba část podniku Letecké opravy Malešice? Proto, aby měly příjem ze své ekonomické činnosti při té praxi? To už se dostáváme úplně někam jinam. Takže pořád zůstáváme v rovině - je potřeba studentům dát prostor pro zajištění praktické výuky. A to jsme schopni naplnit. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: No přesně, hledají se důvody proč ne. Takže když ne elektrárnu, tak ani nějakou slušnou nájemní smlouvu nebo převod pozemek na kraje v případě, to bude potřebovat v praktické výuce na své střední škole.

Tak ještě jednou, pane ministře. Dokdy? Termín. Nebo to nevíte, když jste tři roky nebyli schopni dát dohromady dohodu o spolupráci? To je tak složité říct termín?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou. Přihlásil se pan ministr, který má přednostní právo. Nedal vám přednost, omlouvám se. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Omlouvám se vám, možná to tím zkrátím. Některé školy s námi tu dohodu mají již dnes uzavřenu. Poskytujeme tam dokonce přímo některá naše zařízení, která tam propůjčujeme třeba do těch škol. A ty ostatní školy, pokud mají zájem, tak tady říkám, do konce roku jsme připraveni to mít s nimi vyřešeno. Pokud je zájem z jejich strany. Já nemůžu říct, že mají všichni stejný zájem. Ale pokud bude, protože oni mají třeba spolupráci i s jinými, jsou tam třeba městské lesy, jsou tam jiné privátní subjekty, se kterými dnes oni mají nastavenou spolupráci. Pokud budou mít zájem s Lesy ČR, my do konce roku to tady budeme mít vyřešeno a klidně vám tady dodám seznam, jak je to ošetřeno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou, připraví se paní poslankyně Dobešová. Všechno řádné přihlášky do rozpravy.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Já už jenom velice stručně. Opravdu nezpochybňuji to, že praxe je zajištěná už teď. Ovšem i ředitelé sami si stěžují na to, že praxe nemůže být vykonávána konzistentně, protože je prostě přehazujete z jednoho hektaru na druhý. Takže ti studenti opravdu nemají šanci vyzkoušet péči, všechny fáze péče o les tak, jak by měli během studia. Jediné, o co mi jde, a pochopila jsem, že asi i kolegům, ať se tomu dá právní mustr tak, ať ředitelé získají právní jistotu, že budou moci ty a ty pozemky po nějakou dobu, poměrně dlouhou, používat. To doteď nebylo. Kdybyste přišel před rokem, před dvěma s novelu lesního zákona, kde by se to ošetřilo, mohlo to dávno Sněmovnou projít, nemuseli jsme tady ten problém dneska řešit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Dobešovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych ráda k tomu také něco řekla. Problém zázemí praxe obecně zemědělských a lesnických škol je nedořešený k dnešnímu dni. Po vzniku zákona o převodu zemědělských pozemků a budov, které jsou potřebné pro zemědělské podnikání, musely školní statky převést tyto majetky na tehdejší pozemkový fond. To bylo v 90. letech. Do dnešní doby nejsou vyřešeny některé majetkové vztahy o převodu majetku zpět na kraje, ačkoliv na počátku od roku 2000 byla určitá pojistka a nesměly tyto pozemky být převáděny na jiné majitele. V dnešní době už ani toto neplatí. A pokud kraje nepřevedly pozemky pro školní hospodářství, tak v podstatě se dostávají do velkých problémů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP