(9.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Takže my z Lesů ČR jsme připraveni poskytnout veškeré vhodné porosty. Na rovinu říkám, že na tisíci hektarech je někdy problém dokázat najít takovou lokalitu, aby tam byla veškeré optimální druhová i věková skladba, tak aby ten student opravdu měl zajištěnou maximální praktickou výuku. Myslím si, že jsme schopni z Lesů ČR v okolí těch škol najít takové lokality, aby to školám plně vyhovovalo. Jsme připraveni pro maximální součinnost, jsme připraveni to uzavřít smluvním vztahem. A jednání z 30. 9., jak já mám informace i od dotčených ředitelů škol, probíhalo k jejich spokojenosti.

Tolik, co mohu uvést.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. To je přesná ukázka toho, jak se slova rozcházejí s činy. Vládní koalice říká, že školství je její priorita. A když tady má na stole ještě z minulé vlády připravený a projednaný návrh, aby střední školy zabývající se lesnictvím, a není jich opravdu mnoho v České republice a lesníků ubývá, jak tady bylo řečeno, dostaly půdu, pozemky, na kterých by se mohly učit, tak koaliční nejen ministr, ale celá koalice se rozhodne, že tuhle pomůcku školám prostě nedá, protože to není moc výhodné a protože - k tomu dodávám já - je to výhodnější pro ty nájemce, kteří tam mají honitby. To je celý příběh. Smutný. Až budete říkat, jak pomáháte školství, tak si vzpomeňte na slova vašeho pana ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Pěnčíkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Tak jo, jedeme dál. V odpovědi jste mi napsal, že způsob, jakým lze dosáhnout zajištění přiměřených výukových potřeb středních lesnických škol, spočívá v uzavření smlouvy mezi státním podnikem Lesy ČR a konkrétní střední lesnickou školou. To, jaké podmínky budou v každém jednotlivém případě sjednány, závisí na typu ujednané smlouvy, nájemní, pachtovní nebo smlouva o spolupráci, a podmínkách, na jakých se smluvní strany dohodnou. Dle lesního zákona § 5 je zákaz nájmu a podnájmu státního lesa. Jakým způsobem jste to tedy chtěl řešit, aby to nebylo v rozporu s lesním zákonem?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní poprosím pana ministra, který se přihlásil do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Tak musíme si říct, o co nám tedy jde. Jde nám o to, aby se převedly pozemky, které budou patřit jednotlivým krajům, nebo nám jde o to, aby se zajistila kvalitní praktická výuka? Pokud nám jde o zajištění opravdu praktické kvalitní výuky na těchto středních školách, pak si myslím, že ve spolupráci s Lesy ČR jsme to schopni plně zabezpečit. Tady se jedná o vymezení rozsahu. Pokud mluvíme o tom, jaká smlouva a jaký předmět v té smlouvě by měl být vymezen. Vymezení rozsahu spolupráce mezi tou danou střední školou a Lesy ČR, jaké mají požadavky na tuto praktickou výuku, protože mají tam různé obory, na jakých typech lesního porostu tu praxi chtějí dělat. Nikoliv o čistém nájmu, že ty pozemky půjdou do nájmu. Tady jde o to, že stále to bude v majetku Lesů ČR, nebude to pronájem vůči škole, ale dohoda o tom, že my na našich pozemcích poskytneme plnou součinnost pro provozování té praktické výuky. A tady si myslím, že to je ta podstata, o které se bavíme. Kvalitní praktická výuka. A to jsme schopni tímto modelem plně zabezpečit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Já poprosím, abyste vydržela, protože mám faktickou... Pan poslanec počká řádně... (Hlásící se poslanec Ondráček.) Tak paní poslankyně Pěnčíková byla první, kterou jsem zaevidovala. (Poslanec Ondráček upřesňuje mimo mikrofon.) Já vás poprosím, ono je to velmi složité, když se mi všichni hlásíte a nevyužíváte svého elektronického zařízení. Ten, kdo toho využije, má přednost, i když se hlásí s faktickou, protože to má podle jednacího řádu přednost. To jen aby tady byl klid a pořádek, abyste mě neobvinili, že někoho upřednostňuji.

Nyní prosím paní poslankyni Pěnčíkovou.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Tak dobře. Mně opravdu nejde o to, aby se převáděly pozemky na kraje. Jde nám očividně všem o to, aby se zajistila kvalitní výuka na lesnických školách a zajistila se praxe studentům. Ovšem v době, kdy jste mi psal odpověď na mou interpelaci, napsal jste mi tam, že budou uzavírány nájemní smlouvy, které dle zákona uzavřít nešly. Takže tam bylo asi něco špatně. Ten převod se opravdu řešil tři roky, nevyřešil se. A dokonce v předkládací zprávě se píše, že Ministerstvo zemědělství provedlo podrobnou analýzu, ze které vyplývá, že některé z těchto škol mají zásadní problémy s potřebnou rozlohou školních polesí, které jsou přitom nezbytným předpokladem pro kvalitní praktickou výuku studentů. Takže toto je z předkládací zprávy, která je starší než tři roky. Tři roky se to řeší, nějakým způsobem se to nevyřešilo. Lesy ČR ve své koncepci akorát napsaly, že jsou ochotny uspořádat soutěže a využívat lesnické trubače na svých akcích jako pomoc středním lesnickým školám... Ale s těmi pozemky jsme stále nehnuli. Jestli mi říkáte, že se teď v září uskutečnilo jednání, dobře, děkuji. To jsem opravdu ráda, že se s tím nějakým způsobem hne. Já jenom tvrdím, že v době, kdy jste psal odpověď na mou interpelaci, jste mi v ní lhal, stejně jako jste lhal panu hejtmanovi do té doby.

Takže já dávám návrh na nesouhlasné usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, já váš návrh eviduji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Trvá to tři roky. Prostě platí kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A tady už se tři roky hledají důvody, jak jim to nedat. Protože za tři roky jsme to mohli tady vyřešit, pokud by tady byla vůle, aby tu půdu dostaly. Není, chce se po těch školách, které to mají samozřejmě těžké, protože ti ředitelé škol jsou taky něčí podřízení, a tady je velká politická vůle velkých politiků, kteří si přejí, aby to bylo jinak, tak radši shrbeně říkají no tak aspoň něco pro nás udělejte, aspoň něco málo, víte, hlavně mě neodvolávejte, ale my to fakt potřebujeme... To je smutné. To je prostě...

Já bych aspoň chtěl slyšet od vás, pane ministře, dokdy, jak dlouho to potrvá ještě, jak dlouho budete hledat důvody, nebo jestli začnete hledat způsoby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Ondráčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Tak vám děkuji, paní předsedající. Když už mluvíme krásně o lese, tak pane ministře, vy tady kličkujete v těch odpovědích jak zajíc na honu. Jestliže lesní zákon - a kolegyně vám to citovala - v § 5 uvádí, že nemůžete provádět nájem a pronájem Lesů ČR, tak nemůžete činit ani žádné dohody, protože dohoda je v podstatě to samé. Takže odpovězte konkrétně, jak chcete právně ošetřit to, že studenti budou moct v těch vybraných lesích provádět činnost, kterou potřebují pro svou výuku. Konkrétně jakou právní formou. Nekličkujte, i když jsme v lese.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan ministr zemědělství. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já budu velice stručný. Dohodou o spolupráci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Pěnčíkovou, která se hlásí do rozpravy.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Výborně. Děkuji. Takže jsme konečně dospěli k tomu, že se nám pan ministr vyjádřil k téhle pro mě v podstatě velice jednoduché otázce, protože si myslím, že měl dost času na to, aby si rozmyslel, co s těmi lesy udělá. Každopádně já trvám na tom, že pan ministr ve své odpovědi v době, kdy mi ji psal, neuváděl pravdivé informace. Proto teď navrhuji nesouhlasné usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ono je možné třeba dohodou o spolupráci těžit dřevo? To si fakt myslíte? A ty školy se potřebují naučit těžit dřevo. Potřebují občas porazit nějaký strom. To je možné zajistit dohodou? S jiným právním subjektem? Fakt? Hmm, to jsem tedy na toho kouzelníka zvědavý, jak tohle zařídíte. Protože podle mě to bude muset být na základě úplně jiných smluv, protože Lesy ČR jsou podnikatelský subjekt, navíc už je svázán s řadou smluv, které jsou tam dlouhodobé. Takže to jsem fakt zvědavý, jak toho kouzelníka najdete, a tu dohodu o spolupráci chci tedy vidět. Ale prosím, pane ministře, dokdy? Když už to trvalo tři roky, ještě další tři roky, nebo dva roky, nebo měsíc, nebo tři? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP