(9.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení pana poslance Bendla a to je nesouhlasné stanovisko s odpovědí na interpelaci.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 222. Přihlášeno je 80 přítomných, pro 37, proti 24. Návrh usnesení byl zamítnut. Končím projednávání této interpelace.

 

Nyní přikročíme k další interpelaci. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci postavení sudetoněmeckého landsmanšaftu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 864. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který je z dnešního dne omluven. Nicméně s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní a vážení pánové, mě velmi mrzí, že od června čekám na další pokračování této interpelace, a svým způsobem chci upozornit stenozáznamem pana premiéra na to, že budu trvat v té doplňující odpovědi, až bude přítomen, na tom, aby vysvětlil, jak je možné, že se konkrétním závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu dál nezabývá, pokud jde o Ministerstvo kultury a o působení té podivné nadace, přes kterou tečou peníze do Spolkové republiky Německo. České peníze českých daňových poplatníků. A samozřejmě mě bude zajímat i ta otázka, jak je možné, že ti, kteří zavinili milionové škody, mohou být jeho poradci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Přistoupíme tedy k další interpelaci. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci postupu předsedy vlády a vlády jako celku v kauze vyslání ministra kultury vlády České republiky Daniela Hermana na sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Norimberku. Zde ministr zpochybňoval výsledky a důsledky druhé světové války, rozhodnutí vítězných mocností a právní akty přijaté k odsunu německého obyvatelstva, které nezachovalo věrnost Československé republice a neprojevilo aktivní odpor proti nacismu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 872. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který zde není. Také se omlouval, i v tuto chvíli zde není. Projednávání této odpovědi se tedy přerušuje.

Nyní přistoupíme k další interpelaci. Ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslankyně Marie Pěnčíkové ve věci usnesení vlády číslo 170 ze dne 18. září 2013. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 916. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a do ní se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Paní předsedající, děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, nezlobte se, ale s vaší odpovědí na mou interpelaci vlastně ani nešlo nepodat nesouhlas. Ono totiž souhlasit s tím, že místo abyste plnil jasně znějící úkol uložený vládou ministru zemědělství, snažíte se, patrně na základě vašeho nejlepšího vědomí a svědomí, dělat pravý opak, se opravdu nedá. Usnesení vlády očividně považujete za cár papíru. A věřte mi, že u řady jiných usnesení bych to opravdu pochopila, ale tohle bylo jedno z těch přínosných. Vy jste měl dle usnesení vlády číslo 710 ze dne 18. září 2013 - a tři roky jste se místo jeho naplnění snažil o jeho zrušení. Váš optimismus, že jste našel jiné řešení, jak jste mi sdělil ve své odpovědi, já opravdu nesdílím.

Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, státní podnik, je pro období 2015 až 2019. Kde berete tu jistotu, že se situace potom nezmění? Tu jistotu nemáte a mít nemůžete. V roce 2019 tady nemusíte být už ani vy. A když vy nemáte potřebu naplňovat vládní usnesení, proč by se naplňovala nějaká koncepce? Vždyť je to jen další kus papíru, který snese všechno. Navíc, já ji tady mám s sebou a možná byste si ji měl také přečíst. Klidně vám ji půjčím. Je to na straně 29 odst. 6.3. O tom, že by Lesy České republiky dávaly školám k dispozici pozemky pro vykonávání jejich praxe, tam není ani slovo. Ale určitě nezpochybňuji, že vyhlášení soutěžních řešitelských témat pro střední a vysoké školy lesnické či to, že budou využívat ubytovací kapacity škol při organizování akcí podniku, je záslužná činnost.

Jestli jsem to dobře pochopila, pro vás není nejlepší způsob zajištění přiměřených výukových potřeb středních lesnických škol zajistit jim v podstatě vlastní pozemky, na kterých by mohly vykonávat konzistentní praxi ve všech fázích péče o les, tak jak jsem si to myslela já, že je potřeba. Ale že to tito studenti fakt potřebují. Ale vy máte určitě pravdu. Teorie je přece základ a na co studenty praxí kazit.

Podle toho, co jste mi sdělil, tedy necháte střední lesnické školy škemrat o lesy místo toho, abyste převedl na kraje pozemky, které byly vytipovány i za spolupráce se státním podnikem Lesy České republiky. To je opravdu skvělá logika. Ředitelé těchto škol vám určitě budou posílat řadu děkovných dopisů a to rozhodnutí pozitivně kvitovat.

V závěru vaší odpovědi jste mě ujistil, že je vaším zájmem napomoci zabezpečení kvalitních výukových potřeb středních škol. To je sice milé, ale je to tak asi všechno, co se o tom dá momentálně říct. 12. července tohoto roku jsme tady schvalovali dotační program číslo 21 centra odborné přípravy pro rok 2016 pro zemědělské školy na nákup techniky. Tehdy jsem možná ještě naivně byla ochotna tomu věřit, že to s těmi studenty myslíte dobře.

V tom červenci jste tady na plénu uvedl, a to cituji: "V současné době dochází ke zvyšování požadavků na kvalifikovanou pracovní sílu v zemědělství ze strany zaměstnavatelů. Je nezbytné zajistit taková řešení, jejichž cílem bude zabezpečení udržitelnosti agrárního sektoru a posílení jeho konkurenceschopnosti." Po tomhle vašem žalostném kroku už tomu ale opravdu nevěřím. Bylo to jednoduché, bylo to asi to nejjednodušší řešení, a vy nejste tři roky schopen ho uskutečnit.

Jediné, k čemu... Omlouvám se, tři roky vy ne. Byli předchůdci.

Jediné, k čemu vám dnes chci poblahopřát, je, že než se tato interpelace dostala na projednávání pléna, uspěl jste a to usnesení bylo zrušeno.

Rozhodně budu navrhovat přijmout nesouhlasné stanovisko. Je mi jasné, že neprojde, protože to už je tady zvykem, že i kdybyste mi odpověděl sebevětší, s prominutím, hloupost, tak vaši koaliční partneři vás podrží. Ale v tomhle bych já jednala proti svému nejlepšímu vědomí a svědomí, kdybych to neudělala. Každopádně jsem pochopila, že už je tedy dneska vcelku zbytečné to řešit, protože usnesení bylo zrušeno.

Ale já ještě na pár dotazů odpovědi prostě dneska slyšet chci. Proč jste hejtmana, pana Bubeníčka, opakovaně ujišťoval o tom, že k převodu dojde, a proč jste tak prostě neučinil? K převodu mělo dle vašich slov dojít k 1. 1. 2015. Vy jste to v komunikaci uváděl, vy jste v ní - a já jsem tu komunikaci viděla - pana hejtmana ujišťoval, že závěry vašich společných jednání platí. A ve finále vlastně tedy zůstává jedna otázka: Proč jste mu vlastně celou dobu lhal? Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku, který se přihlásil do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. S dovolením bych zareagoval na interpelaci a její doplnění od paní poslankyně Pěnčíkové prostřednictvím vás, paní předsedající. Musím říci k tomu několik faktů. My samozřejmě, když jsme byli tady konfrontováni, a já osobně, s tím usnesením z roku 2013, tak já jsem měl, ano, jednání s představiteli středních škol i některých dotčených krajů, kterých se ty školy týkaly. Bylo to v Trutnově. Tam jsme tuto záležitost probírali a v tu dobu se to opravdu klonilo k té variantě, že by proběhl ten převod pozemků. Nicméně když jsem potom, ještě předtím, než jsme ty kroky definitivně udělali, toto téma dal na jednání koaliční rady, protože si myslím, že převést několik tisíc hektarů z majetku státního podniku na Lesy České republiky je záležitost, kterou by měla projednat koaliční rada, tak na koaliční radě se došlo ke konsenzuálnímu závěru, že není nutno ty pozemky převádět, pokud Lesy dokážou zabezpečit kvalitní pozemky pro výuku.

Takže to co jste vy tady zmiňovala, že opravdu došlo v srpnu ke změně toho vládního usnesení, 24. srpna k tomu došlo, kdy tady toto vládní usnesení z roku 2013 bylo zrušeno a v mezičase, 30. 9., teď v září, došlo k jednání mezi vedením Lesů České republiky a dotčenými školami o dohodě, jakým způsobem Lesy České republiky poskytnou maximální součinnost pro naplnění všech praktických požadavků, respektive požadavků na praktickou výuku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP