(Jednání zahájeno v 9.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené dámy, vážení pánové, je 9 hodin a začíná další den schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Adamová Markéta do 11 hodin - osobní důvody, Aulická Jírovcová Hana - osobní důvody, Běhounek Jiří - zahraniční cesta, Benešová Marie - zdravotní důvody, Bezecný Zdeněk - pracovní důvody, Brázdil Milan - osobní důvody, Černý Alexander - osobní důvody, Dolejš Jiří - osobní důvody, Farský Jan - od 10 hodin zahraniční cesta, Fiala Petr - zahraniční cesta, Fiedler Karel - zdravotní důvody, Gabrhel Vlastimil - pracovní důvody, Grospič Stanislav - zahraniční cesta, Havlová Olga od 12 do 19 hodin - rodinné důvody, Heger Leoš do 9.30 - pracovní důvody, Holík Pavel - pracovní důvody, Jakubčík Igor - zdravotní důvody, Kádner David - pracovní důvody, Kořenek Petr - pracovní důvody, Koskuba Jiří - zdravotní důvody, Kubíček Roman do 11.15 - zdravotní důvody, Kudela Petr od 10 hodin - pracovní důvody, Lobkowicz Jaroslav - pracovní důvody, Lorencová Jana - bez udání důvodu, Marková Soňa - osobní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - osobní důvody, Procházka Roman do 11 hodin - pracovní důvody, Rykala Adam - osobní důvody, Seďa Antonín - zahraniční cesta, Skalický Jiří do 13 hodin - pracovní důvody, Snopek Václav - zahraniční cesta, Válková Helena do 10.30 - pracovní důvody, Votava Václav od 14.30 - pracovní důvody, Vozka Vlastimil od 14.30 do 18 hodin - pracovní důvody, Vyzula Rostislav do 11.15 - pracovní důvody, Wernerová Markéta - zdravotní důvody, Zemánek Jiří - pracovní důvody, Ženíšek Marek - pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav - pracovní důvody, Babiš Andrej - osobní důvody, Bělobrádek Pavel - pracovní důvody, Herman Daniel do 11 hodin - osobní důvody, Marksová Michaela z dopoledního jednání - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Stropnický Martin - zahraniční cesta, Ťok Dan od 17 hodin - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

Dále se též omlouvá paní ministryně Valachová z dnešního dne, a to do 13 hodin z pracovních důvodů, a dále pan poslanec Opálka, který se omlouvá od 9 do 13 hodin dnešního dne z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 261, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Ještě bych vás chtěla informovat, že v pátek 28. října bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Důrazně na vás apeluji, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány.

Dále připomínám, že v 11 hodin v jednacím sále Poslanecké sněmovny při slavnostním shromáždění přivítáme pana Jiřího Bradyho.

 

Nyní již přistoupíme k interpelacím.

261.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 50. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešní jednání zbývají k projednání ještě čtyři. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko, ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První, kterou se dnes budeme zabývat, je odpověď pana ministra zemědělství Mariana Jurečky, který odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci kauzy Najmr. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 822. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, který je zde přítomen, a já otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený, konečně přítomný, pane ministře, jsem rád, že jsem se vás konečně dočkal, protože jsem tady několikrát na vás čekal, ale nedočkal jsem se vás. Já se pokusím velmi krátce vysvětlit přítomným, o co v celé kauze jde, na co jsem se ptal a jak ta situace vlastně nakonec v tuto chvíli vypadá.

Tato rozsáhlá kauza se týká přibližně deseti zemědělců na Litoměřicku a týká se přibližně 750 hektarů zemědělské půdy tamtéž. K 31. 12. 2013 vlastníci půdy dali uživateli půdy, který dotehdy měl nájemní smlouvu, řádnou výpověď a jako noví uživatelé pozemků se nechali na základě nových pachtovních smluv zapsat do LPIS pozemky vlastníků, kteří dali výpověď panu Ing. Stanislavu Najmrovi, se kterým měli dříve uzavřeny nájemní smlouvy. Krajská agentura pro zemědělství a venkov uznala předložené podklady a zapsala nové uživatele do registru LPIS. V té době ale předmětné pozemky užíval Dag Najmr, syn Ing. Stanislava Najmra, a to na základě převodu zemědělského podniku z otce na syna, o čemž nebyli vlastníci pozemku informováni. Proti tomuto zápisu se stávající uživatel Dag Najmr odvolal. Agentura ho vyzvala, aby předložil právní důvod užívání. On však předložil vyjádření současného uživatele, z něhož pracovnice krajské agentury pro zemědělství neshledala žádný právní důvod užívání a pozemky nechala novým uživatelům. Proti tomu se Dag Najmr odvolal a celá kauza byla postoupena koncem prosince roku 2014 rozkladové komisi na Ministerstvo zemědělství. Na začátku roku 2015 ještě kauzu projednával SZIF Praha a došel k názoru, že převodem podniku přešly i nájemní smlouvy z Ing. Najmra na syna Daga Najmra, takže z tohoto titulu náleží užívací právo jemu. Podotýkám, vracím se znovu k tomu, že se starým panem Najmrem, otcem tohoto pana Najmra, který převedl firmu na někoho jiného, ale on jako právnická osoba měl nájemní smlouvu s těmi vlastníky půdy, kteří mu ji řádně vypověděli.

Proti tomu se noví uživatelé, kteří měli řádně podepsanou nájemní smlouvu s vlastníky půdy, ohradili a požádali o pomoc pana ministra, neb ten je jako jediný oprávněn podepsat rozhodnutí, která mu připraví rozkladová komise, resp. právní oddělení Ministerstva zemědělství. Pan ministr tomuto požadavku vyhověl a svolal na 16. dubna 2015 schůzku za přítomnosti všech zúčastněných v této kauze, pracovníků jak Ministerstva zemědělství, právního oddělení, tak SZIFu. Na této schůzce bylo dojednáno, že k 30. dubnu 2015 se všichni zúčastnění, to je deset nových uživatelů pozemku i stávající uživatelé, k datu 30. dubna 2015 dovezou přímo na Ministerstvo zemědělství všechny dokumenty týkající se této záležitosti, a dne 30. dubna 2015 tam osobně zavezla paní Valentová dokumenty týkající se pánů Hrdličky, Surmy, Hodovala a Ing. Najmra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP