(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Zavadila, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý podvečer, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jen velice krátce. Chtěl bych jenom dodat, že tato navrhovaná právní úprava hlavně řeší problémy při aplikaci zákoníku práce v praxi a soulad naší právní úpravy s judikaturou EU. To bych chtěl podtrhnout. Samozřejmě reaguje už na to, co tady říkala paní ministryně, na oprávněné potřeby praxe.

Chtěl bych jenom v krátkosti říct, že tento předkládaný návrh zákon je naprosto v souladu s ústavním zákonem č. 1. Je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, ať už to je článek 28 Listiny základních práv a svobod, anebo ať už to je i s článkem 27 také této Listiny.

Nemá fatální dopad na rozpočet České republiky. To bych chtěl také podtrhnout. A ani z tohoto návrhu nevyplývá, že by bylo velké zatížení zaměstnavatelských organizací. Jak už bylo řečeno, k souladu na tripartitě mezi těmito dvěma institucemi došli. Předpokládám, že samozřejmě na půdě garančního výboru, o čemž jsi myslím, že bude schválen, že to bude garanční výbor pro sociální politiku, se budeme potom bavit o některých nuancích, a tam samozřejmě bude půda na to, abychom se ještě bavili o některých pozměňovacích návrzích.

To je z mé strany vše, pane předsedající. Předpokládám, že propustíme tento návrh do druhého čtení, tak abychom se s tím mohli ve výborech zabývat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Jaroslavu Zavadilovi. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní dvě přihlášky, ale pan kolega Stanislav Grospič je řádně omluven, čili je na řadě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Připraví se paní kolegyně Adamová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím říct, že paní ministryně i pan zpravodaj mě dostali do stresu, a to podle určitých úvah o novelizaci zákoníku práce už nebude přípustné. A já vám řeknu proč. Dozvěděl jsem se, že je to v souladu s ústavním pořádkem, to jsem předpokládal, když je to vládní návrh zákona. Nenapadlo mě nic jiného. Pak jsem se dověděl jakoby obecné formulace typu - zvýší se flexibilita pracovněprávních vztahů a současně se upevní postavení zaměstnance, což si myslím, že je trošku proti sobě. Ale budiž. Ale bohužel jsme se nedozvěděli vůbec nic, co je předmětem návrhu zákona. Nic konkrétního.

Ano, byla dlouhá debata. Někdo se na tom shodl. Splňuje to všechny předpoklady českého právního řádu i mezinárodních závazků a Ústavy. Ale že bych se konkrétně dozvěděl, protože nejsem člen sociálního výboru a nebudu mít pravděpodobně možnost to podrobně probírat na sociálním výboru... Tak nevím, jestli je to tou dobou, nebo to nepovažujete za nutné nám říct, co je vlastně obsahem kromě obecných formulací. Ale to bychom mohli říct z fleku u každého návrhu zákona, který je vládní. Já to klidně to zvládnu, protože předpokládám, že vládní návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem a našimi mezinárodněprávními závazky a že proběhla široká diskuse a že vypadá, že to má velkou podporu.

Já jsem zaznamenal zrovna tu diskusi poměrně vyhrocenou a chtěl bych vědět zejména od předkladatelů a od pana zpravodaje, zda chystají nějaké pozměňovací návrhy. Například o stresu, home office apod. To, co všechno proběhlo ve veřejném prostoru předtím, než návrh zákona přišel do Poslanecké sněmovny. Já to prostě nevím. Poprosil bych příště, jestli můžeme dostat konkrétnější informaci, čeho se týká návrh zákona, protože v té obecné... To byly přesně věty, které četla paní ministryně, které jsem si četl prstem v důvodové zprávě. O té větší flexibilitě pracovněprávních vztahů se současným posílením postavení zaměstnance. Rozumím tomu, že takové věty tam být musí, ale poprosil bych o nějakou konkrétní informaci, proč vlastně ten návrh zákona projednáváme, v čem bude lepší pro zaměstnance a v čem bude lepší pro zaměstnavatele. To si myslím, že není tak mimořádný požadavek, pokud projednáváme novelu v zákoníku práce.

Děkuji a doufám, že informace dostanu, když ne dneska, tak možná v průběhu druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní v řádné rozpravě paní poslankyně Markéta Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vím, že už je pokročilá hodina, dámy a pánové, nicméně projednáváme poměrně zásadní novelu a jednu z opravdu rozsáhlých novel zákoníku práce, které mají vliv na pracovní trh. A hned následující, na kterou se asi nedostane, novelu zákona o zaměstnanosti, bychom k tomu mohli rovnou přiřadit, protože přináší zásadní změny.

Také jsem nebyla spokojena s předloženým komentářem, protože to, co obsahuje důvodová zpráva, je v mnohých případech podle mého názoru trošku liché. A když se začtete do samotného návrhu zákona, tak zjistíte, že slova o flexibilitě, kterými se hodně důvodová zpráva hodně ohání, jsou vlastně tak trochu ke kontradikci toho, co zákon řeší.

Chtěla bych tady především říci, že tento návrh přináší řadu věcných změn, ale i celé pasáže terminologicky přepracovaných paragrafů. V řadě případů je to pak samozřejmě ke škodě, neboť důležitým prvkem právních jistot je i kontinuita práva a nová terminologie řazení a číslování paragrafů i hlav a přesouvání ustanovení z jedné části zákona do jiné znesnadňují orientaci v zákoně. Také mnoho nových odkazů na jiná ustanovení zákona formou číselného odkazu - mám tady i konkrétní příklady, ale k těm se zřejmě dostaneme až na projednávání ve výboru - výrazně komplikují efektivní používání zákona.

Důvodová zpráva tvrdí, že cílem je prohloubení flexibility pracovněprávních vztahů. Nicméně vlastní zpracování novely jde spíše opačným směrem, ke zbytečnému detailnímu precizování položek, které zákonem vůbec upraveny být nemusí, nebo mohou být upraveny jen rámcově.

Předesílám, že budu navrhovat zamítnutí zákona nikoliv proto, že bych si snad myslela, že úpravy v zákoníku práce nejsou potřebné a že nepotřebujeme novelizovat tuto důležitou normu, ale proto, že tak jak nám ji vláda, potažmo Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá, si myslím, že je opravdu možné ji považovat za paskvil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP