(17.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

A je jiná interpretace, že tady nepřicházely žádné další návrhy. To, že nepřicházely oficiálně, neznamená, že tady nejsou načteny. Ta situace je jinak. Samozřejmě opravdu se pokusíme v nějaké shodě, protože tady jde o věcný problém. Já nevím, jestli tady chcete některé pozměňováky schválit, co se týká té nápravy majetkové, já bych ji jako první přivítal, tak vás upozorňuji, že skutečně hrozí riziko, že ti lidé se budou, a zřejmě úspěšně, bránit u soudů, možná u arbitráží. Nevím za této situace, kdy nemáme na stole nějaké řešení, které by vedlo k tomu, že nepoškodíme nikoho majetkově v tom výkonu leteckých činností, tak do toho se pouštět. Bohužel, měl to někdo řešit dávno, měl to řešit teď. Ale když do dneška není úplně jasné - ta Líně, to je velmi nešťastné, co se tam děje. My takhle prostě přijdeme pro obranu, pro potenciál - tak já tedy nevím, co s tím dál. Ale myslím si minimálně, že i by se tím měl zabývat bezpečnostní výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, pane předsedající, vážení ministři, vážení kolegové, kolegyně. Souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Gabal. Tady z té teď po mé levé straně jsem zaslechl takovou sarkastickou poznámku, zda jsme ve válce. Nejsme ve válce. A ono nejde jenom o válku, ono jde možná i o jakési akce humanitárního charakteru, kdy bude třeba přijmout nebo vyexportovat nějakou masivní humanitární pomoc někam jinam. Jde o celkovou logistiku kolektivní obrany v případě nutnosti. Takže o ta letiště skutečně přijít nechceme. A ujišťuji vás, kolegyně a kolegové, že ve výboru pro obranu téhle věci budeme věnovat skutečně velmi výraznou pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kudela. Ne, to bylo opět škrábání na tlačítku. Omlouvám se.

Prosím, pan poslanec Klaška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, musím potvrdit to, co tady říkali moji předřečníci, ať už to byl kolega Adamec, nebo další, kolega Seďa. Na hospodářském výboru jsme skutečně byli svědky poměrně zajímavé a bezprecedentní situace nedohody dvou ministerstev. Pokud se oba páni ministři dohodli, tak my tomu určitě budeme rádi.

Nicméně bych chtěl upozornit taky na to, co říkal kolega Seďa, že nějaký čas na řešení problému v civilním letectví byl. K dohodě zatím nedošlo, takže pokud máme tuto záležitost odsunout dál a přijmout pouze nezbytné harmonizační záležitosti, eventuálně nekonfliktní, tak bych také požadoval doprovodné usnesení, ovšem s jasně stanoveným nepříliš dlouhým časem, kdy nám, ještě této Sněmovně, bude předložena nová novela, která vyřeší všechny pokud možno problémy, které v tom resortu zatím jsou. A na nich zatím shoda nepanuje.

Já osobně taky kladu poměrně velký důraz, byť nejsme ve válečném stavu, ale tyto věci se musí řešit v mírovém stavu, kdy prostě ta obranyschopnost a bezpečnost země a přijetí pomoci leteckých kapacit a podobně musí být zabezpečena. Bez toho si myslím, že se nebudeme moci pohnout dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velice stručně. Dovolte mi, abych vás seznámil s potřebou, s kterou jsem byl osloven Ministerstvem dopravy a jejich legislativním odborem. Naším legislativním procesem, tak jak prochází tisk 747, byly úspěšně zmařeny dva termíny účinnosti tohoto zákona, takže si dovolím v podrobné rozpravě, a do té se hlásím, načíst legislativně technický pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím. Mělo by to být o změně účinnosti tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Jestliže nikdo další se nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Není zájem ani u pana ministra, ani u pana zpravodaje. Pan ministr má zájem. Prosím. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych zareagovat trošku na tu debatu.

Důvod, proč to chceme zklidnit, nechat projít tuto novelu a vrátit se k tomu, je jednoduchý. Víte, tady se mluvilo o tom, co by to mohlo znamenat, ať ten jeden, nebo druhý návrh, nebo některé další pozměňovací návrhy. Ano, ony by mohly mít mnoho vlivu v tom, že by se v této zemi snížil počet letišť, protože na letištích, na kterých nejsou schopni se domluvit provozovatelé s minoritními vlastníky, tak tam by to pravděpodobně nebylo řešitelné kvůli penězům.

Ale z druhé strany bych chtěl říct, že bych nerad, aby se tady zveličoval ten problém, že by se třeba vojenské letiště mělo zavřít. Myslím si, že armáda by našla určitě zdroje, jak se s těmi minoritními vlastníky dohodnout. Myslím si, že to by ten zásadní problém nebyl.

Já souhlasím za Ministerstvo dopravy s tím, aby bylo doprovodné usnesení a abychom hledali cestu, jak celý problém vyřešit, protože to jeho odsunutí není řešení. Ale když budeme ve stávajícím stavu, tak si myslím, že nezhoršíme určitě obranyschopnost této země a že to těch pár měsíců na definitivní řešení vydrží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Klučka není přítomen, nevidím ho.

Ještě než přejdeme k podrobné rozpravě, tak tady mám omluvenky. Dnes od 18 hodin se omlouvá z důvodu pracovních povinností pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pan poslanec Martin Komárek se omlouvá dnes od 17 do 18 - pardon, ruší omluvu dnešní, došlo k omylu, od 17 do 18. Pan poslanec Jiří Junek se omlouvá dnes od 16.45 z osobních důvodů. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá dnes od 17 do 17.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Pavel Šrámek se omlouvá dnes od 16.30 do 18.30.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom v úvodu - přál bych si jako dohodu, ale vědom si toho, že ten zákon se projednává už několik měsíců, jak už to tady padlo, tak nejsem moc velkým optimistou. Proto se tímto přihlašuji ke svým návrhům uvedeným pod čísly sněmovních dokumentů 4470, 4471 a 4472. Zdůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě a je také uvedeno ve výše uvedených dokumentech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych tímto omluvil svého kolegu Václava Snopka z důvodu závažné zahraniční cesty a současně se formálně přihlásil k jeho pozměňovacím návrhům, které zadal pod šifrou 4855.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Valentovi. Pan poslanec Klaška je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Pardon, ještě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo podruhé, tentokrát v podrobné rozpravě. Dovolil bych si načíst pozměňující návrh, který je uveden pod sněmovním dokumentem číslo 5138, který řeší nebo upravuje definici letiště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Dovolím si načíst již avizovaný legislativně technický pozměňovací návrh: Část třetí článek čtyři zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2017." Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP