(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jenom velmi stručně. K návrhu zákona jsem navrhl tři okruhy pozměňovacích návrhů.

V prvním, uvedeném pod číslem dokumentu 4470, se upřesňuje definice letiště, která vychází z potřeby praxe, a zároveň se zpřesňuje definice dráhy jako letecké stavby.

Druhý okruh návrhů se dotýká, je uveden pod číslem dokumentu 4471, nelogičnosti nároku na náhradu, kdy se zaměňují slova žadatel a provozovatel. Proto navrhuji zpřesnění a zároveň se zpřesňuje stav, kdy vzniká náhrada řešící výši náhrady. Dále se upřesňuje, co má obsahovat doklad o vlastnictví či jiném vztahu k letištním pozemkům, který se přikládá k žádosti o provozování letiště.

A poslední, třetí okruh návrhů, uvedený pod číslem dokumentu 4472, je z mého pohledu nejproblematičtější a týká se definice, že letecké stavby jsou veřejným zájmem, na který se vztahuje zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům. Je definován vyvlastnitel a podmínky pro možnost vyvlastnění. Zároveň se mění zákon o vyvlastnění a zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já možná k tomuto návrhu zákona bych měl několik připomínek.

Když jsme projednávali na hospodářském výboru tento návrh zákona, tak se tam stalo něco - jsem ještě nikdy neviděl, aby se do sebe pustili zástupci Ministerstva dopravy a zástupce Ministerstva obrany. A opravdu to byl, řekl bych, střet, který já nepamatuji, že by někdy takový byl. Na to konto samozřejmě hospodářský výbor přijal některé pozměňovací návrhy, které se týkaly této problematiky, a já jsem se domníval, že celá záležitost dojde do druhého čtení sem na plénum Sněmovny a dále do třetího čtení ke zdárnému konci. Ale ono je to trošku jinak všechno, protože já jsem najednou obdržel z Ministerstva obrany opět připomínky, opět obavy. Kolega Seďa říkal, že podává některé pozměňovací návrhy, které se týkají zpřesnění letiště, co to je letištní dráha, co to jsou plochy kolem letiště a tyhle věci, ale nedá mi to, protože ten dopis jsem obdržel od Ministerstva obrany a strašně bych rád slyšel reakci, zda toto stanovisko, resp. tyto obavy Ministerstva obrany jsou známy Ministerstvu dopravy, a chtěl jsem se zeptat samozřejmě ministerstva, resp. pana ministra obrany, zda ty obavy na tomto ministerstvu dále trvají.

Pokud jste si všimli, tak na schvalování programu této schůze kolegyně Černochová navrhovala tento bod vyjmout z tohoto programu, což jste vy nepřijali jako Sněmovna, resp. my, abych byl přesnější. Ale já mám obavu, že pokud rozpory budou nadále trvat, tak podle mne to není dobrý signál pro posun tohoto návrhu zákona do třetího čtení. Já nedám žádný návrh. Jenom konstatuji to, že s tímto jsem se ještě nesetkal. A vidím, že pan ministr obrany už tady je přítomen, takže můj dotaz zní, zda je konečně shoda těchto ministerstev na návrhu tohoto zákona, protože pokud ta shoda není, tak nechápu, proč to tady probíráme. To je jedna věc.

Druhá věc. Chtěl jsem upozornit, protože jsem ten pozměňovací návrh dával já na hospodářském výboru a týká se to leteckého modelářství. Tady se před lety stal velmi nešťastný moment, kdy v rámci doplňku k civilnímu letectví se omezila hmotnost modelů na 20 kilo. Když máte model těžší jak 20 kilo, tak na to musíte mít de facto pilotní průkaz, když to řeknu velmi lidově. Problém ovšem je, že v celé Evropě platí 25 kilo a dělá to velký problém při pořádání mezinárodních soutěží, protože zahraniční pilot, to jsou piloti-modeláři, tady s tou maketou prostě nemůže soutěžit a my jsme znevýhodněni jako Češi na mezinárodních soutěžích, protože ty makety jsou stavěny, řekl bych, na tu hmotnost, všichni je stavějí na 25 kilo. A 5 kilo u takového modelu je neuvěřitelný rozdíl. Samozřejmě připomínky toho typu, že máme dneska nebezpečí dronů a tyhle záležitosti, to vnímám, ale prosím vás, 25kilová maketa prostě dron není a podle mě je potřeba pracovat na upřesnění pojmu dron, co to dron je, a tam zavést, řekl bych, tvrdší pravidla.

Takže chtěl jsem upozornit a poprosit vás, abyste tento pozměňovací návrh schválili, protože skutečně nám to pomůže. I když samozřejmě modeláři si začali s tím tak nějak trošku hrát, ale přesto je to nevýhodné, a pokud Evropa nezmění tento limit, nevidím důvod, proč by ČR měla být někde jinde, měla by mít jiná pravidla.

Takže vracím se zpět ke své připomínce. Prostě já bych chtěl slyšet od zástupců ministerstev - máme tady oba pány ministry, zda konečně je shoda na tomto textu, na případných pozměňovacích návrzích, protože opravdu to ve mně nevzbuzuje dobrý dojem, když dostávám dopisy z Ministerstva obrany, že tam jsou jisté obavy a že jim to nepřipadá pro jejich činnost komfortní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Teď tu mám dvě přednostní práva. Nejprve pan předseda František Laudát, po něm pan ministr. Prosím, pane předsedo. Pan předseda dá přednost panu ministrovi. Prosím, pane ministře. Jsme pořád v obecné rozpravě. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože jsem byl osloven, tak bych tady chtěl říct, že my dohodu s Ministerstvem obrany máme, pokud stále platí ta, na které jsme se dohodli, a to že se na tom majetkoprávním uspořádání letišť dohodnout nedokážeme zatím. Takže to, co potřebujeme udělat a o co bych chtěl Sněmovnu požádat, je, aby novelu zákona o letectví nechala projít v podstatě v takovém stavu, kterým prošla vládou, protože je tam transpozice evropských směrnic, kterou prostě udělat musíme, a abychom záležitosti týkající se majetkoprávních úprav nechali na delší čas, že bychom to řešili třeba vládním návrhem, ale později, protože to je prostě neřešitelná záležitost v tomto krátkém čase. Na jedné straně je tady požadavek, aby se hájila práva všech majitelů pozemků pod letištěm, na druhé straně je tady pohled některých vlastníků, kteří chtějí, abychom zákonem zabezpečili to, že se na ta práva až tolik dbát nebude. Takže já si myslím, že tohle je záležitost, která by opravdu potřebovala delší debatu.

Já bych za Ministerstvo dopravy řekl, že souhlasím s návrhem pana poslance Adamce, aby tento prošel, souhlasím s návrhem, který je ohledně Eurocontrolu, jako pozměňovacím návrhem a za ministerstvo souhlasím ještě s návrhem, který předneslo ČSA na úpravu toho, aby letci mohli mít speciální smlouvy, a požádal bych, abychom zbytek, který se zabývá majetkoprávní úpravou, prostě v této novele neřešili a vytvořili prostor na to, aby se dala prodebatovat, řekl bych, podrobněji a najít se nějaká shoda, protože v tomto čase to nejsme schopni udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa, po něm s přednostním právem pan předseda Laudát a pan ministr Stropnický. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já rozumím panu ministrovi, co řekl. Ten problém není jenom problematický mezi oběma ministerstvy, ale jak tady bylo řečeno, mezi vlastníky pozemků, většinovými vlastníky pozemků a provozovateli, resp. pronájemci těchto pozemků. Tam jsou zakomponovány problémy, které se tady vlečou, já bych řekl, desítky let. A pokud bychom postupovali tak, jak navrhl pan ministr, čemuž rozumím, tak dojde k zakonzervování současného stavu a já se obávám, že to už nikdo nedá do kupy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP