(16.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

Tak jak to tady říkal Zbyněk Stanjura, jestli tedy neudělat nějakou změnu v tom, které komunikace, možná i některé jedničky, mají patřit krajům. Protože to je z hlediska praxe lepší, každý kraj ať si tedy udržuje, tak jak chce. Jestli má někdo pocit v jednotlivých krajích, že je lepší mít všechny ty stroje doma napáskované v těch garážích, tak nechť, já jsem připraven klidně, a i Středočeský kraj. I za těch osm let vládnutí komunistů a sociálních demokratů ve Středočeském kraji se ukazuje, že opravdu je tento systém nejlevnější, nejefektivnější a je možná dohoda s Ministerstvem dopravy na to, aby se soutěžilo.

Tento návrh zákona přináší vlastně princip, kdy zabetonováváme situaci a říkáme: konec soutěžení, přátelé. A to si nemyslím, že je dobře z pohledu daňových poplatníků ani z pohledu ministra dopravy, protože se pak ukáže, že bude čím dál tím větší tlak na to - dejte nám další a další peníze, o jejichž efektivitě vynaložení nebudeme zcela rozhodně přesvědčeni. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc, možná obecnější. Dělají to především kolegové, ať se nezlobí, ze sociální demokracie. Vkrádá se nám takový nový institut do veřejné správy, oni tomu říkají vznešeně memorandum. První memorandum, které uzavřela, musím říct, úřednická vláda s kraji, bylo o financování Českých drah, o příspěvku státu. Bylo to za Fischerovy vlády, jestli se nepletu. A každý rok chtěly kraje automaticky navýšení peněz a zabetonovali jsme situaci na deset let. Teď se ta situace opakuje.

Já si myslím ano, klidně tak může být, ale horizont deseti let překračuje volební období kterékoli vlády. A pokud to chceme řešit, tak to řešme zákonem a hledejme velkou politickou shodu, když je to na tři volební období, a ne že pak přijde za rok, za dva nebo za pět, za šest jiný ministr dopravy a nic s tím neudělá, protože kraje budou říkat: no ale my máme memorandum a my to chápeme jako jasný závazek a my prostě chceme tolik co loni plus inflační doložka. Hotovo.

Kde je nějaká debata o organizování veřejné dopravy? My si to těmi memorandy prostě zavíráme. Já to můžu respektovat, pokud by to bylo v zákoně. Dobře, je to na deset let, projednala to Sněmovna, prošlo to řádným legislativním procesem, připomínková místa, každý k tomu něco řekl. A výsledek může být stejný, ale z mého pohledu chápání výkonu veřejné správy je to mnohem silnější než memorandum. A dneska máme druhé memorandum. Možná jsou další. A zase v oblasti dopravy. A předkladatel říká: my vycházíme z memoranda, které uzavřela vláda s Asociací krajů - jestli to říkám správně. A co? Tak tady ten zákon, tak ho hledáme. To je jako pozitivní, že to není automaticky jako u Českých drah, u toho příspěvku na krytí ztráty z veřejné dopravy, abych byl přesný. Ale to není přece argument, navíc, když jsme měsíc po volbách. Já bych klidně počkal na novou Asociaci krajů, jestli to skutečně chtějí.

Vrátím se k tomu, co jsem předtím nestihl říct v té faktické připomínce, a to je ke stavu silnic druhé a třetí třídy. Opravdu ty kraje mají volné kapacity? Opravdu ty silnice jsou v tak dobrém stavu? Proč kraje chtějí příspěvky od státu na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy a současně říkají milý státe, my budeme pro tebe dělat správu a údržbu i silnic první třídy. To nějak nejde dohromady, tato dvě tvrzení. Každé z nich má logiku, ale dohromady to logiku už úplně nedává. To jedno jde doprava a druhé doleva, nebo jedno dopředu a jedno dozadu, abych nepoužíval politické termíny vlevo a vpravo. Nikdo z těch podporovatelů vlastně zatím nevyloučil, že už to dneska mohou dělat, pokud se to vysoutěží. Přece nikdo nediskriminuje krajské súsky, aby se přihlásily do soutěže a tu soutěž vyhrály. Takže dneska není žádná negativní diskriminace, jako že to nemůže být krajská firma. Naopak. Tu diskriminaci chystáme.

Podívejte se, jak je to napsané. Tou správou může být pověřen někdo, kdo je vysoutěžen podle zvláštního předpisu, je tam odkaz na zákon o zadávání veřejných zakázek, to je první možnost. Druhá možnost je kraj. A to už je bez soutěže. Takhle je dikce toho návrhu zákona. A já jedině co namítám, proč se nedržíme jenom té první možnosti, včetně toho, že to nemůže vyhrát ne kraj, ale krajská firma. Kraj nemůže soutěžit. Ale bavíme se o těch súskách, o těch synergických efektech. Když je synergický efekt, tak logicky taková firma musí nabídnout lepší podmínky, nemusí pořizovat nový vozový park, pokud už má velkou zakázkovou činnost, může dát i lepší cenu, není to její hlavní byznys. Takže tam ten důvod skutečně nevidím, proč říkáme buď podle zákona o veřejných zakázkách, anebo přímo kraj. To bych prosil vysvětlit. Kdyby to byla jenom ta první možnost, tak se určitě nepřeme, ale ta podle všeho existuje už dneska, jenom někdo navrhuje možnost, to připouštím, ne povinnost, to dát rovnou tomu kraji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pánů navrhovatelů, případně pana zpravodaje? Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který podal pan předseda Stanjura. Je tady žádost o odhlášení všech, všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, tak jak jej předložil pan předseda Stanjura.

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 166. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 16, proti 94. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jiný garanční výbor? Pan poslanec Bendl se už aktivně hlásí, že chce? Děkuji, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 167. Přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 137, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání? Pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Jsem přesvědčený o tom, že by vzhledem k tomu, že se jedná o kompetence měst, obcí a krajů, měl tento materiál dostat na stůl také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, omlouvám se. Veřejnou správu a regionální rozvoj? Ano.

Ještě se s přednostním právem se hlásí pan ministr. Pane ministře, co nám chcete říct hezkého? Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nezareagoval dostatečně rychle a chtěl jsem jenom odpovědět panu předsedovi klubu Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího, že tak jak mluvil o těch memorandech, memorandum, nebo spíše dohodu nebo smlouvu s kraji o profinancování železniční dopravy nebo příspěvku neznamená, že bychom podporovali jenom České dráhy. To je prostě příspěvek krajům a kraje mají ve svých rukou, jak dále s tímto příspěvkem budou hospodařit. Takže to není postaveno tak, že jsou to peníze pro České dráhy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP