(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Kolega Jan Birke uvedl obsah celého zákona. Já jenom zrekapituluji tu zásadní věc, která tady je. Stávající stav, kdy u silnic první třídy se v podstatě nemůže podle současné právní normy kraj zapojit do plnohodnotné správy a v případě, že by je převedl na sebe, tak by musel vykonávat i další činnosti, na které v podstatě nemá peníze. Na druhou stranu podle právní úpravy může stát na kraje převést pouze celkovou správu, jak říkám, a na to by kraje neměly dostatek prostředků. Nicméně kraje mají dostatek technologických a infrastrukturních kapacit k tomu, aby pomohly zlepšit situaci na silnicích první třídy. Proto si dovoluji také podpořit to, aby stávající návrh kolegy Birkeho a Sklenáka byl přijat v souladu s § 90.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem čekal, jestli se nepřihlásí pan ministr dopravy, tak bych mu dal přednost. Možná se zapojí posléze.

Nejdříve na pobavení. Zjistil jsem z tohoto tisku, že jméno Birke je nesklonné, což mě hrozně překvapilo. Já jsem dodnes myslel, že se jméno Birke skloňuje a že je to návrh poslance Birkeho a Sklenáka, a ne návrh poslance Birke a Sklenáka. To tedy nevím, ale poučím se a domluvím se s panem předkladatelem. To jenom na okraj. (Reakce ze strany posl. Birkeho.) Prosím? Nesklonným. To jsem nevěděl. Tak aspoň něco přináší tento návrh zákona pozitivního.

Kdyby to bylo tak vážné a tak potřebné, tak to byl vládní návrh zákona. Podávají ho vládní poslanci, dokonce předseda největšího vládního klubu. Nejdříve řeknu své procedurální návrhy a pak to nějak zdůvodním.

Za prvé mi dovolte, abych jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, vetoval projednávání podle § 90 odst. 2, protože k tomu není žádný důvod. Za druhé - to už je můj osobní návrh nebo návrh našeho klubu - dovolte, abych navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvém čtení.

Já si vzpomínám na ty debaty o tom, jak provádět správu a údržbu silnic první třídy. Pochopil bych a mělo by to naši podporu, kdyby stát ve své koncepci řekl: Uvažuji, že budu zpoplatňovat tyto silnice, dálnice a silnice první třídy, a všechny ostatní, které nezpoplatňuji a na kterých nebudu vybírat mýto, převádím do správy krajů. K tomu převádím adekvátní část z rozpočtového určení daní, protože nemohu převést pouze povinnosti, musím převést i peníze. Tomu bych rozuměl. Pokud vím, možná se pletu, vláda zatím ještě nerozhodla kromě toho, že prolongovala smlouvu se stávajícím provozovatelem mýtného systému, o tom, jak velký bude rozsah zpoplatněných komunikací, pokud se někdy dočkáme toho velkého tendru. Možná mi to uniklo, ale zatím jsem to neviděl. Ale to je první logický krok. To znamená určit rozsah zpoplatněných komunikací na dalších deset let, a pak já říkám za nás, pak je logické, aby si stát ponechal pouze ty zpoplatněné silnice, mají to koneckonců v sousedním Rakousku, vyzkoušený tento model. Všechny ostatní, pak bychom mohli řešit správu, údržbu a opravy.

Podívejme se na tu hru se slovíčky. Protože když porovnáte text, který se nahrazuje v závěrečné části tisku, to znamená ten stávající text přeškrtnutý a ten nový text, tak to aby jeden pohledal ty změny. Mohu to klidně dokumentovat, protože ten zákon není nijak rozsáhlý. To znamená, my jsme schopni se na něj podívat i ocitovat.

Například: Vypouští se toto znění zákona. § 9 odst 3: "Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržby a opravy." Nahrazuje se to totožným textem: "Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržby a opravy." Úplně nechápu, v čem je změna, když se škrtá věta a nahrazuje se totožnou větou.

Potom původní paragraf obsahuje další větu. A tady už změna je: "Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž může být" - podotýkám, může vlastník komunikace - "právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou." Načež nová dikce je: "Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je" - a ne může být, to je rozdíl, aspoň já to tak chápu, rozdíl - "právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou." Což je, že tam "může být", a tady už "je". To znamená, v nové dikci vylučujeme, že je to někdo jiný než vlastní firma, v níž musí být ten vlastník ovládající osobou, ať už je to státní, krajská, případně místní firma, v okamžiku, kdy se jedná o místní komunikaci. Nevím, proč. Potřeboval bych vysvětlit.

Některé obce nemají vlastní firmu, nejsou v ní ovládající osobou, ale přitom říkáme, že tu správu může vykonávat tato osoba. To je zvláštní. Anebo obec samotná. Nemůže si k tomu najmout nikoho jiného. Myslím, že je to nedomyšlenost, že to není úmysl, ale možná mi předkladatelé vysvětlí tento můj dotaz, jak to má dělat obec, která je vlastníkem místní komunikace, která nemá založenou nebo zřízenou firmu, v níž je ovládající osobou. Ano, může to udělat sama, ale je velmi pravděpodobné, že zejména u těch menších obcí, k tomu nemá aparát, a je běžné, že si na toho někoho soutěží. A pak je ten skutečný důvod změny, a to je to, že kraje v době, kdy tam bylo 12 hejtmanů za sociální demokracii, zřejmě primátorky Prahy a hejtman Libereckého kraje. (?) Tak já myslím, že 12 bylo ze sociální demokracie. Hejtman Půta byl i v tomto volebním i v minulém volebním období a v Praze jste primátora zatím sociální demokraté neměli, pokud mě paměť neklame, v minulých letech. Pamatuji si tu debatu, kterou odstartovalo Ministerstvo dopravy někdy už před mým příchodem na ministerstvo v roce 2011/2012, kdy jsme navrhovali u zimní údržby spustit soutěže. A pamatuji si ten tuhý odpor zejména sociálně demokratických hejtmanů. V té době jsme s nimi žádné memorandum na společném zasedání s Asociací krajů neuzavřeli, protože jsme měli jiný názor. Udělali jsme kompromisní řešení. Přestože republika byla rozdělena zhruba na osmdesát nebo devadesát jednotek, které měly smysl z hlediska zimní údržby, udělali jsme pilotní projekt, soutěžilo se možná kolem deseti, možná o něco méně než deset, a hleďme, úspora byla přibližně 40 procent. A mohly se přihlásit krajské firmy. Ne že nemohly. Mohly, ale musely soutěžit.

Takže celé to je o tom, že kraje chtějí správu a údržbu prvních tříd dávat svým firmám. To je ten synergický efekt, když už máme tu krajskou firmu a ona má ty traktory a stroje, proč by to nemohla dělat pro stát. Mohla. Už i dneska, když uspěje v soutěži. Ale to se hejtmanům příliš nelíbilo. Nevím, co na to řekne nová Asociace krajů, která bude pestřejší. Pokud se nepletu, ANO tam bude mít šest hejtmanů, sociální demokraté čtyři a pak zhruba po jednom. Minimálně bychom měli počkat na jejich názor, co říkají. Ale není žádný důvod, aby to tak bylo. Ještě tak nelogicky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP