(16.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Tady na toto existuje řešení. To řešení už přede mnou vystupující sdělili a dle mého názoru ve světě je dostatečně zdokumentováno, jak postupovat. V tom krajním případě si dokážu představit prostory bez obsluhy, kdy prostě ten, kdo si chce zakouřit, si to své kafe, které si objednal, odnese z prostoru, kde se nesmí kouřit, do toho uzavřeného větraného prostoru, kde si je s chutí vypije, byť nekuřák by do toho prostoru nevstoupil. Ano, chápu ten postoj.

Třetím postojem, který je tady v této Sněmovně, je postoj řekněme - nechci použít nějaký pejorativní výraz - lidí, kteří to vnímají jako určité poslání. Setkáváme se s tím u lidí, kteří hájí životní prostředí, o kterých mnozí z nás říkají, že to jsou eko- s nějakým přízviskem, které nám zrovna přijde na mysl. Prostě jsou to lidé, kteří vnímají, že kouření není zdravé, je špatné, působí špatným příkladem, a vzali si za cíl proti němu bojovat. To jsou lidé, které také chápu. Chápu, že mají své poslání a chtějí ho prosazovat. Tyto lidi poznáte docela zřetelně, protože jim opravdu jde o to, aby se v této konkrétní věci něco změnilo.

Bohužel čtvrtá skupina, dle mého názoru ta největší, která je zde zastoupena, je skupina, která na zákony hledí z pohledu mediálního. Hledí na to, jestli ten zákon je mediálně zajímavý, jestli je mediálně nebezpečný a jestli by mohl sloužit ke zviditelnění. Ty lidi poznáte podle toho, jak se chovají před mikrofonem a jak se chovají v zákulisí této Sněmovny. A já si myslím, že zákony, které tato čtvrtá skupina přijímá, jsou v přímém rozporu se zájmy této společnosti. A nebudu opakovat argumenty, které tady moji předřečníci říkali, nebudu opakovat faktické návrhy a změny a nebudu s nimi polemizovat nebo je podporovat. Ale upozorňuji na to, aby tato Sněmovna nesklouzla k artikulaci čtvrté skupiny, které jde pouze a jedině o to se zviditelnit, které jde o to získat politické body a které jde o to ukázat se v lepším světle, než fakticky je.

Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem pan zpravodaj Jaroslav Krákora. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já budu velice stručný. Já vás chci jen seznámit dvěma větami, že v podrobné rozpravě si chci osvojit pozměňovací návrh, který se týká problematiky protidrogové politiky a návykových látek, kdy vláda zřizuje poradní orgán a jmenuje národního koordinátora protidrogové politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si v tento moment chce pan navrhovatel nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji několik přihlášek. První do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Klán. Prosím, ujměte se slova. Připraví se pan poslanec Pleticha.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Jak již jsem avizoval ve své obecné rozpravě, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které reflektují modely z Rakouska a Slovenska. V systému jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 5060, 5061 a 5062 a 5063. Jedná se o určité modifikace téže věci.

Zároveň chci načíst jeden pozměňovací návrh, a to v hlavě druhé § 3 odst. 3 navrhuji vypustit. Je totiž technicky obtížně realizovatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Pleticha. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5132. Můj pozměňovací návrh se týká odstranění povinnosti označovat dopravní prostředky u vstupu cedulkou podle přílohy zákona o rozměrech 12 x 16, protože tato věc je zbytečná. Tato regulace dopadá například na dopravní letadla, je jedno, jestli našich dopravců, nebo zahraničních. Přitom v letecké dopravě je zakázáno kouřit na palubách již od roku 1990 a navíc nad každým sedadlem je cedulka "kouření zakázáno", ale jiného provedení, nikoliv doprovázená českým textem "kouření zakázáno" a o rozměrech 12 x 16.

Zrovna tak v metru podle zákona by musel být každý vchod do vagonu metra označen zvláštní nálepkou 12 x 16 kouření zakázáno, přitom v celém přepravním prostoru je kouření zakázáno už od začátku, co metro jezdí. Zrovna tak by to dopadlo zcela absurdně na mezinárodní rychlíky, které projíždějí územím České republiky, typicky na trati Berlín - Vídeň, Berlín - Budapešť. To jsou vagony zahraničních dopravců. U každého vchodu by musela být tato cedulka.

Podobně bych mohl pokračovat dál - tramvaje, autobusy. Všichni tito dopravci to mají už dávno upraveno v přepravních řádech, v legislativě, která se týká veřejné dopravy. Toto je pouze další sice dobře míněná povinnost, která na dopravce dopadá, ale naprosto neúčinná. V konečném důsledku povede pouze k dalšímu nárůstu nákladů pro dopravní podniky. Bude to na druhou stranu také kšeft pro výrobce nálepek, ale to s kouřením nemá moc co dělat. To je ta hlavní část.

V souvislosti s tím je potřeba také upravit sankční ustanovení, protože si neumím moc představit, jak by úřednice z Úřadu městské části Praha 6 chodily do mezinárodního prostoru na letišti kontrolovat, jestli zahraniční letadla mají správně označené vchody.

To jsou takové věci, které tam zůstaly z dřívějška. Bohužel si myslím, že asi správně nezafungovalo Ministerstvo dopravy, které to mělo už v návrhu odchytit. Zůstalo to i v minulé verzi. Snad se to teď podaří vyčistit tak, aby ten zákon měl hlavu a patu a nevznikaly zbytečné absurdní situace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Vondráček. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu rychlý. Pouze se chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem již náležitě odůvodnil v obecné rozpravě. Je zaveden v systému pod číslem 5059. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, já už budu tedy také poměrně stručný. Chtěl bych předložit jeden pozměňovací návrh skrývající se pod sněmovním dokumentem 5097, to jsou ony slavné kuřárny, které, jak pevně doufám, získají většinovou podporu v této Sněmovně.

Dále pod sněmovním dokumentem 5098 předkládám dalších pět návrhů, které drobným způsobem řeší ještě nějaké nedostatky, které zůstaly ve vládním návrhu zákona.

Nadto navrhuji ještě v § 36 vypustit odstavec 12, to je sankční část, a pokud navrhuji již v § 35 vypustit odstavec 4, tak navrhuji ještě i tady vypustit ze sankční části ony zákazy činnosti. U toho bych se ještě chvilinku zdržel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP