(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Pro pořádek uvádím, že od 15 do 16.15 se neomlouvá pan poslanec Josef Uhlík, ale pan poslanec Jaroslav Klaška.

Nyní další v pořadí, pan poslanec Marek Benda... Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych trošičku reflektoval a zareagoval na svého předřečníka, pana poslance Adamce. Samozřejmě s ním souhlasím v některých věcech. A odpovím mu tady i na regulaci zákazu kouření v parcích a někde všude možně, kde to jde ještě zakázat. Zase je to typ špatné regulace. Opět. Kdo to bude kontrolovat, kdo to bude vymáhat? To je ten problém. My to zakážeme formálně jako na zastávkách, jak jsem tady říkal svůj příklad ve své normální řádné přihlášce, na nádraží. Ono to tam je formálně napsáno, že je to zakázáno, ale všichni to stejně porušují. Nikdo to nedodržuje, protože to nikdo nevymáhá. To je jedna věc.

A když tady mluvil o pozměňovacím návrhu, který má v systému pan poslanec Benda, tak já ho také podpořím, protože on určitým způsobem reflektuje dánský model, o kterém jsem tady také mluvil, kde existuje určitá možnost výběru. Takže i já, a jak říkám, jsem levicový politik, jsem na to hrdý, že jsem levicový politik, tak se na realitu dívám normálníma očima a selským rozumem, jak to v realitě normálně funguje.

Takže je lepší opravdu přijmout nějaký kompromis než dělat nějaké striktní zákazy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Marek Benda a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři - je jich tady výjimečně více -, pane zpravodaji, dámy a pánové. Všeobecně se očekávalo, jak budu strašidelně škodit v druhém a třetím čtení. Nechystám se k ničemu takovému. Dokonce jsem vstřícnost sama. Návrh pana poslance Vondráčka, který jsem také podával na zdravotním výboru - a který jsem zjistil, že zmátl kolegy ze zdravotní výboru natolik, že nebyli schopni rozpoznat, že se jedná o totožný návrh, a jenom proto, že to byl můj návrh, tak ho nepodpořili, a kdyby to byl návrh pana kolegy Vondráčka, tak by ho podpořili - jsem stáhl. Připojím se k návrhu, který podává pan kolega Vondráček. Nebudu předkládat x pozměňovacích návrhů, pouze několik, které pokládám za nezbytné.

Ministr tady řekl, každé další čtení zákon zdokonaluje. Já s tím naprosto souhlasím. Až na droboulinkou změnu. On je takový decentní ke svému návrhu. To já rozumím. Ale každé další čtení z návrhu zákona vyhodí nějakou další blbost, kterou tam ministerstvo a jeho úředníci napsali. Promiňte mi trošku expresivní pojem, víte dobře, že ho nepoužívám příliš často, ale když jsou nějaké věci zcela nelogické a zcela odporující zdravému rozumu a přirozenému běhu věcí a světu, tak jak ho známe, tak se nebojím je označit trošičku silnějším slovem. Čili ano, každé další čtení, a kdybychom čtení zopakovali a možná, že to ve třetím čtení navrhnu, kdybychom jich zopakovali ještě dalších deset, tak pokaždé ještě najdeme další část, která by se dala výrazným způsobem vylepšit. Která by se dala dostat do stavu, kdy bude odpovídat zdravému rozumu.

Chtěl bych v tuto chvíli zejména se pokusit vás přesvědčit o tom, že návrh na oddělené kuřárny, tak jak byl předložen ve druhém čtení původního ministerského návrhu, byl 94 hlasy v této Poslanecké sněmovně, myslím, že naprosto vědomými 94 hlasy, schválen. A poté byl použit pouze jako záminka k tomu, aby ministru zdravotnictví tento návrh byl vrhnut zpět do vlády. Tak abych vás přesvědčil o tom, že tento návrh je rozumný a odpovídá plánu Ministerstva zdravotnictví, odpovídá tomu, co Ministerstvo zdravotnictví chce prosadit, a bylo by vhodné, aby ho Poslanecká sněmovna opět podpořila a nedala na tlak svých stranických sekretariátů, resp. koaliční devítky, ale hlasovala tak, jak si jednotliví poslanci myslí, že se hlasovat má.

Obecně snaha sociální demokracie a ministra zdravotnictví uzákonit úplný zákaz kouření ve všech veřejných, resp. v soukromých, ale veřejnosti přístupných stravovacích zařízeních pokládám za nápad, který přesně patří k těm nápadům, které jim nosí marxistická intelektuální levice a které jim ve výsledku odhánějí, odhánějí ty normální venkovské hlasy, které je vždy volily. Protože si myslím, že jestli na někoho dopadne tento zákon, ještě ve spojitosti s EET úplně nejpřísněji, tak to budou právě vesnické čtyřky.

V Praze ten problém už reálně neexistuje. V Praze je naopak problém najít restauraci, ve které je možné kouřit. Tady už máte většinu restaurací nekuřáckých, tak jak prezentovala tisková zpráva sdružení provozovatelů hotelů a restaurací. A teď nevím, jestli cituji sdružení přesně. Většina nově zakládaných podniků je nekuřácká. Prostě trh to řeší sám. Jediné, na koho to opravdu dopadne, jsou venkovské hospůdky, ve kterých se chodí na pivo, u piva se kouří, žádné jídlo se tam nepodává, a které tímto buď zavřete, nebo donutíte, aby se dostaly zcela do báze šedé ekonomiky. Protože tam zvenčí dají kouli, řeknou, že to je klub, a vpouštět budou jenom na ťukání nebo své známé a přátele nebo lidi, kterým rozdají klíče. Jestli toto má být cílem, pokládám to za cíl velmi pomýlený.

Přes léto zpracovával Parlamentní institut, a já předpokládám, že to všichni máte k dispozici, studii o tom, jak vypadá zákaz kouření v jednotlivých evropských zemích a jak vypadá možnost nějakých oddělených prostor, resp. výjimek. Vezmu nejprve země, které jsme dostali detailně. Pak projdu ty, které jsme dostali aspoň v obecné zprávě.

Dánsko, severská země. Bary - kouření je zakázáno v provozovnách větších, než je čtyřicet metrů. Kouření může být umožněno v těchto prostorách pouze v kuřárnách nebo v kuřáckých kabinách. V kuřárnách nebo kuřáckých kabinách se nesmí servírovat jídlo. Provozovny do čtyřiceti metrů čtverečních mohou kouření povolit dle svého uvážení. Jedna z přísných zemí.

Německo. Všichni víme, že Německo nemá centrálně regulovaný zákaz kouření. Má regulaci na úrovni jednotlivých členských zemí. Ale z těchto členských zemí jenom tři, Sársko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko, mají úplný zákaz kouření. Všechny ostatní mají nějaké výjimky.

Polsko. Kouření je zakázáno v barech a restauracích s výjimkou kuřáren sloužících exkluzivně pro kouření. To je přesně to, co se vám tady snažím navrhovat. Kuřárny sloužící exkluzivně pro kouření. Zařízení, která mají nejméně dvě místnosti, může být jedna z nich určena pro kuřáky, pokud je vybavena ventilací zajišťující, že tabákový kouř neproniká do ostatních místností. V těchto prostorách se může servírovat dokonce jídlo. Polsko. Ani to po vás nepožaduji.

Švédsko - restaurace, bary. Kouření je zakázáno ve všech zařízení, kde se podává jídlo nebo pití. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách nebo ve zvláštních místnostech, které jsou opatřeny ventilací a jsou určeny ke kouření. Do těchto prostor není možné vnášet jídlo a pití.

Švýcarsko. Upraveno na úrovni kantonů. Některé kantony umožňují kouření v malých barech a místnostech, které neslouží pro servírování jídla a pití a které jsou opatřeny potřebnou ventilací.

Nyní země, ve kterých nemáme už tuto detailní zprávu, ale zase to projedu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP