(14.40 hodin)
(pokračuje Klán)

Ten zásadní argument u plošného zákazu kouření je ten, že by se ve finále stejně nedodržoval. Přílišná regulace naopak vede k tomu, že tyto regulace jsou porušovány. A neumím si představit, jak na malých vesnicích, malých hospodách toto bude dodržováno, resp. si položte sami otázku, kdo ten zákaz bude vlastně kontrolovat na těch malých vesnicích. Takže zákaz by byl pouze formální. Já nepopírám, že to má nějakým způsobem preventivní účinek, to znamená, že to bude tlačit jednak ty provozovatele nebo majitele k tomu, že budou dělat ze svých zařízení ryze nekuřácké hospody, nekuřácké lokály nebo knajpy. Já tohle nepopírám. Ale říkám, ta zásadní věc je o tom, že by se jednalo pouze o formální, nějakým způsobem, zákaz.

Ale nyní přejděme k celé materii jako celku a poté se dostaneme i na mé pozměňovací návrhy.

Osobně nejsem za přílišnou podrobnou regulaci, spíše jsem za nastavení rámcových pravidel, která bude společnost dodržovat a budou jasně vymahatelná. Podrobná regulace, jak už jsem řekl, se podle mého názoru, míjí účinkem. Nelze totiž předvídat všechny podrobnosti a události, které mohou v reálném životě vlastně nastat.

V zákoně vítám, že některé věci, některé výrobky, které se prodávají, jako je tabák nebo nějakým způsobem tvrdý alkohol, se budou třeba prodávat ve specializovaných obchodech. Ano, to je právě ten typ správné regulace, kdy to dokážeme jasně regulovat. To znamená, bude obchod, ve kterém se to bude prodávat, budou tam mít přístup pouze osoby starší 18 let, takže to je typ správné regulace. To si uvědomme. Takto to lze regulovat.

Nicméně v zákoně je stále plno nesmyslů, paradoxů a nesprávné, špatné regulace. Uvedu vám jeden příklad. Ten příklad samozřejmě nebude jenom jeden, bude jich více. Hlava druhá § 3 odst. 3. Tento paragraf osobně navrhuji vypustit, protože je technicky obtížně realizovatelný. V praxi se rovná zákazu prodávat prostřednictvím automatu cokoliv a to je přece nesmysl. Tam se ve své podstatě zakazuje prodej alkoholu nebo tabákových výrobků v automatech, ale v praxi by to znamenalo, že by se nemohlo prodávat vůbec nic. Takže to je obtížně technicky realizovatelný krok, takže tento paragraf navrhnu v podrobné rozpravě úplně vypustit.

§ 5 odst. 1 je technicky, a tím pádem i právně nejasný. Co se rozumí tím, že zboží má být vyčleněně a oddělené? Od čeho má být odděleno v tomto případě? Já tomu trochu nerozumím. Možná tomu nerozumíte ani vy, od čeho to zboží mám oddělovat. Pokud mám oddělit tabákové výrobky například od sušenek nebo alkohol od pracích prostředků, tak budiž, ale to v tom zákoně není jednoznačně dáno. Takže opět vidíte nejednoznačnost, od čeho mám tyto věci oddělovat. Takže tento paragraf je opět poměrně zmatečný.

§ 6 odst. 1. Toto ustanovení je možné jen tehdy, budou-li existovat elektronické občanské průkazy. Jedná se, dámy a pánové, o prodej přes internet. Takže ale přísně vzato to prakticky může být zásah do osobní svobody. O mně jako občanovi bude někdo někde vědět, co, kde, kdy, v jakém množství kupuji. A to je přece prostor mé osobní svobody, do kterého nikomu nic není za předpokladu, že platí Listina lidských práv a svobod. Totéž je v § 15. Opět, co je komu do toho? Jestliže jsem občan, kterému je více než 18 let, a koupím si například několik lahví tvrdého alkoholu přes internet, tak co je komu do toho. Já to mám jako prostor své osobní svobody. Nikdo mě v tom případě nemůže omezovat.

§ 8 odst. 1 písm. a) je značně komplikující ustanovení. Pokud se to týká i restaurací, tak bych nechal dosavadní úpravu. O té jsem mluvil na začátku, kdy v současné době máme úpravu zákazu kouření v restauracích nebo provozovnách stravovacích služeb, to je jedno, jak to nazveme v tuto chvíli, tak my máme naprostou benevolenci. My říkáme majitelům a provozovatelům, nechť si dělají, co chtějí. Nechť si vyberou, zda chtějí mít kuřácké, nebo nekuřácké zařízení, ono se to v současnosti děje, že máte tyto dvě varianty, a pak máte možnost stavebně oddělených prostor, tak jak to říká zákon, který tady byl projednáván někdy kolem roku 2007. V minulém volebním období jsme i na tuto otázku také naráželi, ale zákon tady nakonec projednán nebyl. Takže v současné době platí stále stejná úprava.

Je nutné podotknout, že do roku 2005 platila úprava z roku 1989, kdy existovala tzv. časová regulace, to znamená, že když byly podávány obědy, tak bylo napsáno přímo, že při podávání obědů, se zakazuje kouřit. Toto se respektovalo do roku 2005 a i v současné době stále existují provozovny, které si to takto upravují samy o sobě. A pro tento příklad mám argument takový, že snad provozovatelé nebo majitelé sami dobře vědí, kdo jim do té patřičné provozovny chodí, ať to jsou kuřáci, nebo nekuřáci. Podle toho si oni rozhodli, zda chtějí mít kuřácké, nebo nekuřácké zařízení. Pokud já jako nekuřák jdu do provozovny, kde se kouří, a vím o tom, jsem obeznámen při vstupu do zařízení, tak mi to musí stačit, a pokud tam nechci jít, tak si najdu provozovnu, kde platí úplný zákaz kouření. Ale jelikož já mám spoustu kamarádů, kteří se oddávají kuřáckým dýchánkům, nebo jakkoliv to můžeme také nazvat, tak tam s nimi půjdu do té kuřácké hospody, zejména na vesnicích. To, že samozřejmě načichnu, nebo to, že si tam jdu zkazit zdraví, nějakým způsobem sám reflektuji a je to podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a musím s tím samozřejmě počítat. Druhá otázka souvisí s personálem, který tam obsluhuje, jakým způsobem by se toto upravovalo, kdyby se jednalo o kuřácká zařízení.

Pojďme ale postupovat dál. Prostřednictvím automatu bych nezakazoval ani prodej alkoholu - § 11 odst. 4.

Nyní se dostáváme do § 11 odst. 7. To je velice zajímavý paragraf. Jak chcete zjistit, kolik ten dotyčný má promile? Tam je ustanovení, že když někdo přijde zjevně v podnapilém stavu do restaurace, tak mu ten majitel nebo ten, co tam obsluhuje, nemusí nalít. Jenomže někomu stačí jedno pivo a už je podroušen, někomu stačí deset piv, aby byl v tom samém případě, jako když má někdo jedno pivo. Takže jak to chcete posuzovat? Dýchnout mu dát nemůžete, protože na to nemáte oprávnění, to může dělat pouze Policie České republiky, a v tom případě bych zavolal Policii České republiky, dal bych mu lidově řečeno dýchnout a podle toho bych usoudil, zda je pod vlivem, nebo ne. Varianta další, že toho dotyčného nechám projít po čáře, kterou mu tam namaluji, a když se bude kymácet, tak mu také nenaliji. Ale tohleto jsou ustanovení, která jsou problematická. Já ukazuji na těchto příkladech, jak podrobná regulace vede ke značnému chaosu, protože ten provozovatel nebo majitel toto nemůže předvídat.

Toto jsou mé postřehy k zákonu jako celku, a které se netýkají pouze zákazu kouření, ale týkají se právě i zákazu prodeje alkoholu.

Nyní se ale pojďme podívat na to oblíbené téma zákazu kouření v provozovnách stravovacího zařízení. Já už jsem tady, když se zákon tady už projednával před půl rokem, poukazoval na různé typy, různé možnosti, které existují v Evropě. Ono tvrzení, že značná část států v Evropě má úplný zákaz kouření, je naprosto zavádějící. Možná by bylo dobré, kdyby mě poslouchal pan poslanec Vyzula prostřednictvím pana předsedajícího. On říkal v rozhlase dnes ráno, kde jsme spolu byli, že ve většině zemí existuje úplný zákaz. Ano, on existuje v řadě zemí včetně Irska. On je sice třeba v Maďarsku, v Rumunsku. V Rumunsku to stejně nikdo nedodržuje.

A samozřejmě existuje mnoho států v Evropě, které šly právě cestou částečné regulace. Já jsem tam používal určitým způsobem postavení Rakouska. Protože tam bylo řečeno, že Rakousko bude mít úplný zákaz kouření. Ano, bude mít. V roce 2015 se v Rakousku schválil úplný zákaz kouření, ale nicméně si tam dali tři roky přechodnou dobu, takže ten úplný zákaz kouření bude od května 2018. Všimněte si toho dlouhého období tří let. Když my zavedeme úplný zákaz kouření v restauracích, tak to bude už platit za půl roku. Položme si otázku, proč Rakousko si na to dalo tři roky. Mě k tomu vede tvrzení, že to je z preventivního důvodu, že by to tlačilo provozovatele k tomu, aby mohly vzniknout nekuřácké provozovny v období tří let. To znamená, je tam jakási prevence. To znamená, že za tři roky už tam budou mít většinu nekuřáckých restaurací a hospod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP