(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Paní poslankyně Kailová hlasuje s kartou číslo 31.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslankyně, poslanci a členové vlády: pan poslanec Adámek - zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Beznoska - pracovní důvody, paní poslankyně Černochová - pracovní důvody, pan poslanec Fiedler - zdravotní důvody, paní poslankyně Fischerová - zahraniční cesta, pan poslanec Grospič - zahraniční cesta, pan poslanec Heger - pracovní důvody, pan poslanec Klučka - zahraniční cesta, pan poslanec Koskuba - zdravotní důvody, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová - osobní důvody, pan poslanec Snopek - zahraniční cesta, pan poslanec Šincl - osobní důvody, pan poslanec Urban bez udání důvodu a pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan ministr vnitra Chovanec - pracovní důvody a paní ministryně školství Valachová, rovněž pracovní důvody.

Ještě je tu omluva pana poslance Šarapatky, který se omlouvá z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás nyní seznámit se závěry z dnešní porady vedení Poslanecké sněmovny. Navrhujeme následující:

Nejprve bych vás chtěl informovat o tom, že ve čtvrtek 27. října po ukončení bodu 261, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, bude naše jednání přerušeno. Poté bude zahájeno krátké slavnostní shromáždění, kdy v Poslanecké sněmovně uvítáme pana Jiřího Bradyho a oceníme jeho celoživotní postoje.

Dále k pořadu schůze navrhujeme, aby bod 189, což je tisk 597, který je pevně zařazen na středu 26. října, byl přesunut na středu 9. listopadu po již pevně zařazených bodech. Na jeho místo bychom zařadili pevně bod 175, což je občanský zákoník ve třetím čtení.

Ve středu 9. listopadu bychom zařadili pevně jako první a druhý bod ve 14.30 body 131 a 122. 131 jsou daně z příjmů v prvém čtení a 122 je provoz na pozemních komunikacích.

Dále bych vám chtěl sdělit, že nám Senát vrátil sněmovní tisk 564/12, což je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Lhůta uplyne 30. října, a proto v souladu s § 97 odst. 4 navrhuji, abychom tento bod zařadili do programu probíhající 50. schůze Poslanecké sněmovny. Tolik z mojí strany.

Nyní tady mám několik žádostí o vystoupení. První se hlásil pan předseda Faltýnek. Potom je tady přihláška pana předsedy Kalouska, potom další přednostní právo - pana předsedy Laudáta. A potom všichni další, kteří se přihlásili písemně. Nyní pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodů do programu schůze za náš poslanecký klub. Za prvé mi dovolte navrhnout bod č. 43, vládní návrh zákona o Vojenském zpravodajství, jedná se o sněmovní tisk 931, první čtení, a to na úterý 25. 10., to je dnes jako pátý bod po již pevně zařazených bodech. Čili na konec pevně zařazených bodů.

A potom bod č. 184, je to vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, sněmovní tisk 501, na pátek 11. 11. jako první pevně zařazený bod. To znamená od 9 hodin.

Pokud se týká občanského zákoníku, tak ten zazněl v návrhu z grémia jako náhrada za přeřazení bodu zítra o architektech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Kalouska. Po něm pan předseda Laudát.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych navrhl zařadit nový bod, tisk 918, novela zákona o evidenci tržeb, a to jako pevně zařazený druhý bod dnešního dne po pevně zařazeném bodu protikuřácký zákon.

Vláda včera vydala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko. Respektuji, že na toto stanovisko vyčerpala celých třicet dní, které ze zákona má povoleno, a je mi proto zřejmé, jak asi budou chtít hlasovat všechny vládní strany. Nicméně činím poctivý poslední pokus a chci vás poprosit o zvážení, zda bychom neodvrátili, promiňte mi to slovo, téměř genocidu českých malých podnikatelů zejména na venkově, která na ně spadne účinností zákona od 1. 1. 2016.

Nechci teď oživovat naši diskusi a výměnu názorů o elektronické evidenci tržeb. Jsme přesvědčeni, že to je brutální útok na malé podnikatele s cílem je pokud možno likvidovat. Vy jste přesvědčeni, že to je stěžejní nástroj pro výběr daní. Pravděpodobně se navzájem nepřesvědčíme, ale úplně všichni, všichni, ať už si to chceme, nebo nechceme přiznat, vidíme v praxi, jak zoufale je to nepřipraveno. Podmínky, o kterých mluvíme, že by měly být rovné pro všechny, a vy říkáte, že se narovná podnikatelské prostředí, jak se ještě více pokřiví. Už jenom proto, že na někoho se to vztahovat bude, na někoho se to vztahovat nebude.

Nejsou zcela jasné některé procesy a mechanismy. Je tam zcela zřejmý rozpor mezi zákonem o elektronické evidenci tržeb a zákonem o platebním styku. Vzpomeňte si prosím, že jsem se tady zkoušel zeptat pana ministra financí, jestli ví, kdy vzniká tržba při platbě kartou podle tohoto zákona. On to neví. Jak to má vědět živnostník, když to neví ani ministr financí?

Je ještě čas průšvih, který bude uvalen na drobný podnikatelský stav a na český venkov s omezením služeb, se zavíráním provozoven, je ještě čas alespoň oddálit. To je smysl tohoto návrhu zákona. Velmi vás prosím o souhlas s jeho zařazením. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jestli dovolíte, potřeboval bych si vyjasnit jednu záležitost. Jedná se o první čtení zákona, ke kterému stanovisko přijala vláda včera, jste říkal. Pak je věc v kolizi s § 89 jednacího řádu, který říká, že návrh zákona se stanoviskem vlády, bylo-li předloženo v čase, doručí poslancům a poslaneckým klubům nejméně deset dnů před schůzí Sněmovny, na které má dojít k jeho prvému čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP