(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je samostatná záležitost. Nyní tedy -

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože neprojde-li návrh pana kolegy Hovorky, bude návrh pana kolegy Bendla nehlasovatelný a já bych byl rád, aby se o návrhu pana kolegy Bendla hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nejdříve tedy návrh pana poslance Petra Bendla na oddělené hlasování o A.XXXII.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 135, z přítomných 162 pro 59, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy to jednotlivé hlasování, které jsem avizoval.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 136, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro hlasování o bodu A po jednotlivých bodech. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 136, z přítomných 162 pro 48, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Došlo tedy ke změně procedury přijetím návrhu změny procedury pana poslance Vladimíra Koníčka. Ano?

 

Poslanec Pavel Kováčik: A s touto změnou prosím, pane předsedající, odhlasovat návrh procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan kolega Marek Benda, abychom si ujasnili, jestli máme všechno.

 

Poslanec Marek Benda: Já myslím, že jsme o všem hlasovali. Je zvláštní, že se nepovolí poslancům oddělené hlasování, ale to mi nevadí. Jenom bych poprosil, aby bylo řečeno v bodě 9, jak se bude hlasovat, co znamená pozměňovací návrh, resp. požadavek pana poslance Koníčka, protože už jste ho tady zmátli třikrát natolik, že já už vůbec netuším, co se v bodě 9 bude odehrávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan zpravodaj musí upřesnit a potom pan kolega František Laudát.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Já jsem přesvědčen o tom, že pana kolegu Koníčka nelze zmást. Vy jste, pane kolego Bendo prostřednictvím pana předsedajícího, tady řekl, že už jste ho, tedy Koníčka, zmátli třikrát. Já jen tvrdím, že pana kolegu Koníčka nelze zmást. Nic víc, nic míň.

Pan kolega Koníček - já bych ho požádal prostřednictvím předsedajícího, aby ty dvě varianty tady ještě připomněl. Jinak samozřejmě tady mám návrhy, takže jsem schopen je přečíst, ale on bude rychlejší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Jedním hlasováním hlasování B1 až B4, B6 až B8, druhé hlasování varianta B5.1, varianta B5.2. Tři hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: My jsme si špatně rozuměli. My jsme tě, pane kolego Koníčku, přecenili. Skutečně jsi byl teď zmaten. (Smích v sále.) Já jsem chtěl, abys tady osvětlil obsah těch dvou variant, protože toto hlasování, o kterém jsi teď hovořil, jsme teď zrovna v té změně přijali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou. Prosím, pane poslanče. (Poslanec Koníček se domlouvá se zpravodajem Kováčikem.)

Ne, přestávku zatím nevyhlašuji, protože musíme zůstat soustředěni na to, jaká bude procedura. Až schválíme proceduru, tak je potřeba si ujasnit, abychom podle té procedury postupovali.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ve variantě číslo 1 se v § 16b odstavec vypouští celý, odstavec třetí, a ve variantě druhé se za slova "příjemce nebaleného vína" vkládají jenom slova "nebo prodejce". To je rozdíl v těch dvou variantách.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pane zpravodaji, ještě chviličku strpení. Předseda klubu ODS se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom nezaznělo pro upřesnění - když neprojde první varianta, tak se hlasuje o druhé variantě, a když první varianta projde, tak se o druhé variantě prohlásí, že je nehlasovatelná? Rozumím tomu dobře, když je to variantní řešení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, tak to ještě vyjasní pan předseda Koníček. Potom je přihlášen pan kolega Laudát.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pokud projde varianta 1, protože se vypouští celý odstavec, tak varianta 2 je nehlasovatelná. To samé je vlastně, pokud bude přijato A.XXII., tak vlastně je nehlasovatelná varianta 1, protože když už se změní něco, tak celé to vypustit - jo, že už jsme rozhodli o tom - jde?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je žel možné, to víme. To jednací řád neřeší a řešit nemůže.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za vysvětlení. Já jen pro připomenutí, prosím pěkně, budu seznamovat Poslaneckou sněmovnu při jednotlivých hlasováních se stanoviskem garančního výboru a tady už předem vím, jaké bude stanovisko, ale až při hlasování vás s tím seznámím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pane zpravodaji, ale ještě máme přihlášeného pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, víte, tady jste už přes proceduru manipulováni k nějakému výsledku. Pro mě je nepřijatelné, byť jste to odhlasovali. Bývalo zvykem, že kdokoliv požádal o oddělené hlasování, aby mohl vyjádřit k té či oné záležitosti svoji vůli, tak se to tolerovalo. A nezlobte se na mě, to, co tady předvádíte, tak je zase asi nová kultura ve vašem podání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vám rozumím, co jste říkal, ale protože to oddělené hlasování bylo svým způsobem v kontradikci, museli jsme to prohlasovat. Já jsem neměl jinou možnost podle jednacího řádu. Omlouvám se, já také bych byl pro to, také jsem hlasoval pro většinu oddělených hlasování, kromě toho jednotlivého, protože to jsem považoval za nepotřebné, ale v tomto ohledu to opravdu jinak nejde. Všichni, kteří řídí schůzi, vědí, že to je tak.

Ještě kolega Marek Benda. Já prosím, abychom pořád dávali pozor na tu proceduru, abychom se v ní neztratili. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom prosím, abychom si vyjasnili: pan kolega Koníček, bod 9, první hlasování B1 až B4, B6 až B8. Předpokládám, že všechny návrhy A budou přijaty, na to asi většinu máte, čili z toho je nehlasovatelné B2 a B4. To je pořád ještě zápis, který čtu.

A teď druhé a třetí hlasování je B5 varianta 1, B5 varianta 2. Zpravodaj souhlasí s tím, že obě varianty jsou hlasovatelné, čili poslední věta bodu 9 se škrtá. B5 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XXII.

Teď se ptám - je s tím souhlas? Bude se hlasovat B5.1 i B5.2? Rozumí tomu pan zpravodaj? I když projde áčko, hlasují se obě varianty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože jsou to varianty. Ale doufám, že jsme se v tom nikdo ještě neztratil. Proto jsem vás žádal, abyste mě bedlivě sledovali. Pan kolega Koníček na dotaz pana kolegy Bendy odpověděl souhlasně. Má stejný názor jako já.

Já bych poprosil, pane předsedající, jestli není žádná další změna procedury na obzoru, abyste návrh procedury ve znění přijaté změny akceptované zpravodajem nechal odhlasovat právě teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Máme za sebou prohlasované všechny návrhy na změnu procedury hlasování. Nyní tedy o proceduře hlasování jako celku.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 137 a ptám se, kdo je pro proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 137, z přítomných 161 poslance pro 109, proti 18. Procedura byla schválena, budeme podle ní postupovat podle jednotlivých kroků.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Prosím tedy, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí návrhu zákona, který byl podán dne 16. září 2016 panem kolegou Petrem Bendlem ve druhém čtení návrhu zákona. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP