(12.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající, že jste mi pomohl. My nejsme v rozporu. Vy jste vysvětlil lépe a jasněji to, co jsem tady řekl předtím, a nedošlo k tomu, abych tady okomentoval rozpor, o kterém mluvil pan kolega Koníček a o kterém jsme po poradě s legislativou naznali, že pan kolega Koníček má pravdu, a ty dvě varianty se hlasovat budou zvlášť. Jinak jsem samozřejmě řekl, že s žádnými navrženými změnami jako zpravodaj nesouhlasím. Tudíž Sněmovna rozhodne hlasováním, jestli se k navrženým změnám procedury přikloní, nebo ne. Není v tom žádný rozpor mezi tím, co jsem tady prohlásil já, a tím, co tady potom okomentoval pan předsedající. A já mu za to děkuji.

Čili pro pořádek ještě jednou při proceduře, pane předsedající, a teď mě dobře sledujte, jestli náhodou udělám někde chybu, tak mě hned prosím opravte. Budeme hlasovat o návrzích pana kolegy Hovorky. Předřadit hlasování o návrzích pana kolegy Sedi před hlasování o návrzích zemědělského výboru. Od toho se pak bude odvíjet další postup hlasování. Zároveň hlasovat všechny návrhy zvlášť. Každý návrh zvlášť. To je návrh pana kolegy Hovorky.

Následně potom, projde-li tento návrh pana kolegy Hovorky, požádám o dvě hodiny přestávku na poradu s legislativou, protože se musí celá procedura předělat. To není výhrůžka, to je konstatování. V druhém návrhu budeme hlasovat o návrzích pana kolegy Sedi... (Odmlka pro silný hluk v sále.) Pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím sněmovnu o klid! Ono to opravdu není legrace. Návrhů je tam 32. Já sice nejsem žádný vinař, ale rozumím tomu, že některé věci mají spolu souvislost. A může se nám stát v jednotlivých hlasováních, když je oddělíme, že budou v kontradikci. Omlouvám se, pane předsedo. Moje chyba, omlouvám se.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ne, není to vaše chyba, pane předsedající. Já jenom pro snadnější orientaci nebo pochopení složitosti diskuse, mimo jiné se vede také o tom, jestli dvě miliardy daňových úniků budou, nebo nebudou. Nebo budou snadnější, nebo nebudou snadnější. Nebo jestli je odstraníme, nebo ne. Ale to je možná vedlejší.

Teď se prosím pěkně soustředit. Pan kolega Seďa navrhuje, aby se v případě, že se bude hlasovat o návrzích zemědělského výboru prvně, zvlášť hlasovalo o návrhu A.IV., aby se oddělilo hlasování o návrzích A.I. a A.II., a aby se zvlášť hlasovalo o návrhu A.V. Jestli jsem, pane kolego Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, správně interpretoval náš návrh? Ano, palec nahoru znamená, že správně. Děkuji.

Dále po návrhu pana kolegy Koníčka, který navrhl, a teď mě prosím pěkně pane kolego Koníčku dobře sledujte - v devátém hlasování pozměňovací návrhy pana kolegy Koníčka B1 až B8 navrhuji en bloc jedním hlasováním. Pan kolega Koníček oponuje, že B5 má dvě varianty, proto je třeba o B5 hlasovat zvlášť a o každé z variant hlasovat zvlášť. Je to tak? Tento návrh vzhledem k tomu, že dvě varianty tam jsou, a po poradě s legislativou jsem akceptoval jako zpravodaj, není tudíž třeba hlasovat o návrhu změny procedury pana kolegy Koníčka, protože zpravodaj tuto změnu akceptoval.

Toto podle mých záznamů, a teď mě prosím pěkně sledujte všichni navrhovatelé, jsou všechny změny procedury, ke kterým by mělo ještě před hlasováním dojít. A potom tedy poprosím o hlasování o proceduře jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní budeme hlasovat... (Poslanec Kováčik: O návrhu pana kolegy Hovorky na předřazení návrhu pana kolegy Sedi před hlasováním o návrzích zemědělského výboru.) To je první hlasování. Předřazení podle tisku 712/4. Jde o bod 10, který by se předřadil před bod 3. Ano, abychom si všichni rozuměli.

Rozhodneme v hlasování číslo 129, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro předřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 129. Z přítomných 160, pro 52, proti 80. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, nyní je další návrh. Návrh pana kolegy Sedi, a teď mě prosím pěkně sledujte, jestli, pane kolego Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, se o vašich návrzích má hlasovat o každém zvlášť, nebo en bloc. Máte tady tři návrhy. První návrh máte v bodě A.IV. hlasovat zvlášť. Druhý návrh máte A.I., A.II. hlasovat odděleně. Třetí návrh máte A.V. k bodu 6 hlasovat odděleně. O každém zvlášť.

Čili pane předsedající nyní prosím nechte hlasovat z bodu 4 - návrhu procedury hlasování o bodu AIV zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme, že se bude A.IV. hlasovat zvlášť v bodě 4.

Zahájil jsem hlasování 130. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 160 pro 63, proti 73. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, děkuji. Nyní prosím, abyste v bodě 5 nechal hlasovat o návrhu pana kolegy Sedi bod A.I. a bod A.II. hlasovat odděleně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Hlasování 131 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro oddělené hlasování A.I. a A.II. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 160 pro 64, proti 66. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní prosím, abyste v bodě 6 návrhu procedury nechal hlasování zvlášť o návrhu A.V.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování 132, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro oddělené hlasování A.V. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 160 pro 62, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. A nyní prosím, a teď mě sledujte - o návrhu pana Koníčka v bodě 9 hlasovat zvlášť bod B5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 133 a ptám se, kdo je pro. Pardon. Prohlašuji hlasování 133 za zmatečné.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, omlouvám se kolegovi Koníčkovi i celé Sněmovně. Vzal jsem to za své. Není třeba o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní máme před sebou poslední změnu k proceduře.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ne, předposlední, pane předsedající. Poslední bude o proceduře jako celku. Předposlední hlasování je hlasovat o stažení návrhu pana kolegy Bendla pod č. 13 návrhu procedury. Jde o bod G1 varianta 1, body 1 a 2. Pan kolega Bendl navrhuje stáhnout tento návrh. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Bendl se hlásí, aby upřesnil svůj návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Pan zpravodaj ještě zapomněl na oddělené hlasování o... Už ho neavizoval. Říkal, že už jenom jedno jediné. Tak ho připomínám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, já bych na to upozornil. Nenechal bych to, protože jsme hlasovali u pana kolegy Hovorky pouze o předřazení, nikoliv o jednotlivém hlasování. Mám to velmi dobře poznamenáno. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, jde o stažení bodu 13. Tedy G1 varianta 1, body 1 a 2 pana kolegy Bendla. On sám požádal o stažení. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro stažení pozměňovacího návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 162 pro 159, proti nikdo. Panu kolegovi Bendlovi bylo vyhověno.

 

Nyní je poslední změna v proceduře a to je návrh pana kolegy Hovorky, abychom hlasovali všechny body pod A jednotlivě. To jsme ještě nehlasovali. Hlasovali jsme jenom o předřazení, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, jsem s tím naprosto v souladu. Ale ještě je tam návrh pana kolegy Bendla o zvláštním hlasování A.XXXII. To jsem chtěl teď navrhnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP