(12.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Ještě se zastavím znovu u té otázky povinnosti záklopky. V České republice v rámci všech způsobů označení žádné označení, které jako Ministerstvo zemědělství máme v kompetenci, není povinné. Veškerá tato označení s odkazem na kvalitu, s odkazem na původ jsou vždy na dobrovolné bázi. Já si nemyslím, že by bylo nutné dávat povinnost každému vinaři, že musí víno vyrobené z hroznů domácí produkce takto označovat. Navíc tady máme vinaře, kteří třeba exportují svá vína do zahraničí, a nejsem si jist, jestli je to vždy pro ně přidanou hodnotou v rámci jejich třeba strategie marketingu.

Takže prosím pěkně, zvažte tyto dvě věci, o kterých tady hovořím. A prosím pěkně, respektujte stanovisko mne jako zástupce předkladatele, jako Ministerstva zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Protože jsem poslouchal zpravodaje, tak nevím, jestli zaznamenal oba mé návrhy. Jeden byl návrh na stažení té mé varianty 1 a druhý byl oddělené hlasování o XXXII.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Protože jsou vyčerpány přihlášky do rozpravy ve třetím čtení, ptám se ještě, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, pokud není zájem o závěrečná slova. Pane ministře, závěrečné slovo? Ne. Pane zpravodaji? Už rovnou. Dobře. Tak prosím pana zpravodaje garančního výboru zemědělského, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Pana ministra požádám o totéž. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já děkuji všem za rozpravu. Děkuji za to, že jsme mohli ozřejmit velmi podrobně jednotlivé návrhy již v rozpravě. A nyní se budu držet především toho, že vše již bylo řečeno a vysvětleno, a pojďme tedy hlasovat.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po

projednání návrhu zákona po druhém čtení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, sněmovní tisk 712/3, v následujícím pořadí:

1. o návrhu na zamítnutí návrhu zákona podaném dne 16. září 2016 poslancem Petrem Bendlem ve druhém čtení návrhu zákona. V případě, že bude tento návrh zamítnut, tak dále hlasovat v tomto pořadí:

2. návrhy legislativně technických úprav, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Konstatuji, že nebyly předneseny žádné legislativně technické úpravy, čili budeme hlasovat dále v hlasování, které se v proceduře navrhuje jako třetí.

3. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.III., A.XVII. až A.XXXII., en bloc jedním hlasováním.

4. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.IV., A.VI. až A.IX., A.XI. až A.XIV., en bloc jedním hlasováním.

5. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.I. A.II., en bloc jedním hlasováním. A předesílám, že jde o ony návrhy, o kterých pan ministr hovořil, že s nimi zásadně nesouhlasí.

6. Pozměňovací návrhy zemědělského výboru A.V., A.X., A.XV, A.XVI., en bloc jedním hlasováním.

7. Pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely F1.1. a F1.2., en bloc jedním hlasováním, přičemž F1.1. je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.I., F1.2. je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II..

8. Zbývající pozměňovací návrhy pana kolegy Petra Kudely F2, F3.1. až F3.11., F4.1. až F4.3., F.I., F.II., F.III - změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a F.III. - změna zákona o regulaci reklamy, en bloc jedním hlasováním.

9. Pozměňovací návrhy poslance Vladimíra Koníčka B1 až B8, en bloc jedním hlasováním, přičemž B2 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.IV., B4 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II., B5 je nehlasovatelné, bude-li přijato A.XXII.

10. Pozměňovací návrhy poslance Antonína Sedi C1 až C8, en bloc jedním hlasováním, C1 je přitom nehlasovatelné, pokud by bylo přijato B1. B1 je pan kolega Koníček. C2 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato A.II. nebo B4, nebo F1.2., C3 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato A.IV. nebo B2, C4 je nehlasovatelné, pokud bude přijato B3 - věta první, C5 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato B3 - věta druhá, C6 je nehlasovatelné, pokud by bylo přijato - B7, C8 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato B8.

11. Pozměňovací návrhy poslance Josefa Šenfelda D1 až D4, en bloc jedním hlasováním, D1 je přitom nehlasovatelné, pokud bylo přijato B1 nebo C1, D2 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XXI.

12. Pozměňovací návrh poslance Herberta Pavery E.

13. Je tady staženo, tedy návrh poslance Petra Bendla G1 varianta I body 1 a 2, en bloc jedním hlasováním. Pan kolega Bendl stahuje... O stažení se samozřejmě bude hlasovat, ano. Ale nebude se hlasovat o věcné podstatě toho návrhu, ano? Rozumíme si, pane kolego Bendle prostřednictvím předsedajícího? Je to tak. O stažení se bude hlasovat. Když neprojde stažení, hlasuje se věcně to, co je navrženo. Ano. Děkuji ctěným kolegům. Přičemž tedy neprojde-li stažení, bude se hlasovat pozměňovací návrh poslance Bendla G1 varianta I bod 1 a 2, přičemž G1 varianta I bod 1 je nehlasovatelné, budou-li přijaty návrhy A.XVIII. až A.XXI., a G1 varianta I bod 2 je nehlasovatelné, pokud budou přijaty návrhy A.I. nebo F1.1.

14. Pozměňovací návrh poslance Petra Bendla G1 varianta II, přičemž G1 varianta II je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.XVIII. až A.XX.

15. Pozměňovací návrhy pana kolegy Bendla G2 varianta I, přičemž G2 varianta I je nehlasovatelné, pokud bylo přijato buď A.IV., B2 nebo C3.

16. Pozměňovací návrh poslance Petra Bendla G2 varianta II, přičemž to je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.IV., B2 nebo C3.

17. Pozměňovací návrhy poslance Petra Bendla G3 až G9, en bloc jedním hlasováním, G3 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.II., F1.2., B4 nebo C2, G4 a G5 je přímo propojené s G1 varianta I bod 1, a tudíž je nehlasovatelné v případě nepřijetí G1 varianta I bod 1, G7 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II. nebo F1.2., G8 je nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.X., G9 je nehlasovatelné, pokud bude přijato A.II., A.XV., nebo F1.2. To znamená, že z toho celého balíku návrhů pana kolegy Bendla zůstává hlasovatelné G6, abychom si uvědomili, že tam je něco, co nám přece jenom v každém případě zůstává hlasovatelné.

A konečně 18. hlasování - o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Pane předsedající, já jsem přednesl návrh procedury a prosím, abyste jej případně, nebude-li nějaká změna, nechal prohlasovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP