(11.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já odezírám z úst diskutujících hloučků, že diskutují zcela určitě o pančování vína. (Směje se.)

Tady se odehrává v té diskusi - která ostatně měla probíhat dříve než při hlasování ve třetím čtení, ale bohužel máme poslední měsíce takový zvyk, nebo několik málo let, že se ještě ve třetím čtení diskutují zásadní věcné problémy, nikoliv to, jak je psáno v jednacím řádu, já si na to nechci zvyknout, ale musím to akceptovat, jak to je - souboj, nebo poslední pokus o to, jak zachránit dosavadní poměrně velmi volné prostředí, kde spotřebitel si musí zvykat na to, že je mu podáváno kde co pod nějakou jinou deklarací, a mezi těmi, kdo přece jenom, a tam patří samozřejmě i pan ministr, se snaží trošičku ten trh, jak tady již bylo několikrát řečeno, zkultivovat. Předesílám, že jde o ochranu spotřebitele, předesílám ale také, že jde o ochranu českého a moravského, nebo moravského a českého v pořadí významnosti, podnikatele, pěstitele nebo výrobce vína. Pěstitele nebo výrobce vína moravského a českého. To je prvotní. To všechno ostatní je až druhotné. A pokud jde o tradice, např. prodej sudového vína srovnáván s prodejem sudového piva, tam je drobný rozdíl, a to je sazba daně, kde u vína sice daň je, ale je nulová, zatímco u piva není nulová. Tak pojďme tedy rozhodnout ten souboj hlasováním. Ale než k tomu hlasování dojde, nechť má každý ještě právo se vyjádřit.

Jenom řeknu, že souhlasím s těmi, kdo tady tvrdí, že pančování vína, klamání zákazníka by mělo být trestným činem, a připojím se k té iniciativě, která bude navrhovat pančování vína zpřísnit z přestupku na trestný čin. Vím, že nemůžeme použít metody, které se např. používaly ve středověku, kdy pekař, který prodával špatný chleba, ať už kvalitou, nebo váhou, byl máchán ve Vltavě či jiné řece. Tady by se analogicky dalo použít, že ten pančovatel nebo konečný prodejce by byl odsouzen k tomu, aby ty své výrobky vypil. Možná by to byl horší trest než ono máchání nepoctivého pekaře ve Vltavě.

Docela se podivuji nad těmi, kteří se snaží vyloučit odpovědnost toho konečného prodejce. To je, jako když si půjdu koupit např. džíny, tak v případě, že zjistím, že jsou vyrobeny z nekvalitního materiálu, bych nemohl nebo nemusel uplatňovat reklamaci u prodejce těch kalhot, ale musel bych hledat toho pěstitele bavlny, že tu bavlnu blbě vypěstoval, a tudíž tedy ty džíny, které jsem si koupil, jsou nekvalitní. Vím, že to srovnání možná trošičku pokulhává, ale když si koupím např. v supermarketu či jiném obchodu špatnou potravinu, tak tu reklamaci také vznáším k tomu, kdo mi tu potravinu prodal, nikoli k tomu, kdo ji vypěstoval či v tom procesu zpracování vyrobil a dodal. Odpovědnost konečného prodejce tady musí být jednoznačně stanovena a je to jedna z hlavních změn, které tady jsou. Už se totiž ten konečný prodejce nemusí - co nemusí, nemůže vymlouvat na to, že "to já ne, to ten, který mi to víno dodal, toho si hoňte, vážená inspekce".

To jsou jenom drobné postřehy a drobné poznámky. Já osobně jako zpravodaj poté, co jsme věc dlouho projednávali jak v zemědělském výboru, tak i třeba jsme byli přítomni jednání představenstva Svazu vinařů, kde jsou jak malí, tak střední, tak i velcí - takže ten mýtus, že malí nesouhlasí a malé to ničí, to je pouze mýtem, protože v tom Svazu vinařů jsou zastoupeni všichni. A je to velmi reprezentativní vzorek, je to převážná většina. Osobně se přikláním k tomu, že by měl být především respektován tento zájem. A v demokratickém hlasování vždy zpravidla vítězí většina, ostatně viděli jste to naposledy při nedávno minulých volbách. Takže ten další mýtus, že to ničí malé - neničí to malé, ale poněkud to znepříjemňuje život těm nepoctivým. To je to podstatné. A teď, kdo tady bojuje za ty nepoctivé a skrývá to za ty malé, a kdo tady bojuje za to, aby náš spotřebitel měl přece jen větší důvěru k tomu našemu vinaři. Ono tvrzení, že poškodíme export. Víte, kdybychom měli přetlak domácí výroby, tedy naší moravské a české výroby vína, kdybychom tady vyráběli 120, 150 % naší spotřeby, mělo by to smysl. Ale protože vyrábíme možná necelých, a jsme schopni z hlediska povahy přírodních podmínek, nikoli z hlediska schopnosti nebo neschopnosti pěstitelů, vyrobit pouze necelých 50 %, ostatní dovážíme, víte, že dovozům kvalitního vína nebráníme, naopak, a mnozí z nás jsme spotřebiteli a oceňujeme kvalitní vína i z dovozu, oceňujeme samozřejmě především kvalitní vína moravské a i české provenience a chceme, my spotřebitelé, mezi které já se nestydím počítat, chceme, abych na první pohled poznal to naše domácí víno. Proto ta záklopka. A jestliže si půjdu v Rakousku koupit víno, no tak hledám podle té záklopky. To je první pohled. A chci to rakouské víno a dostanu to rakouské víno podle té záklopky. Je to věc, která je zdánlivě nedůležitá, ale zase je to velmi významné, protože ten, kdo použije a poruší ten princip té provenience, tedy toho původu, tak samozřejmě je pod sankcí a vystavuje se sankcím.

Je to jen několik drobných postřehů. Já jako zpravodaj i z hlediska toho předchozího projednávání jak s odbornou veřejností, tak ve výboru bych si již nyní dovolil nesouhlasit s žádnou změnu návrhu procedury, kterou tady přednesu. Čili požádám Sněmovnu v případě, že navrhovatel změny procedury bude na svém návrhu změny procedury trvat, požádám Sněmovnu o rozhodnutí. Jako zpravodaj nebudu souhlasit se změnou procedury. A požádám také Sněmovnu, aby bedlivě sledovala, o čem se bude hlasovat. Pan kolega Bendl stáhl G1 ve variantách 1 a 2, nicméně bude-li něco prohlasováno, budou stejně tyto varianty nehlasovatelné.

A teď momentálně končím svoje vystoupení, děkuji vám za pozornost a věřím, že se ještě do oběda vypořádáme se zákonem jako celkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Bohužel, my tady tímto návrhem nekomplikujeme život jenom těm nepoctivým, ale, bohužel, do značné míry i těm poctivým a prodražujeme jim jejich podnikání. To je bohužel fakt, který je třeba tady také zmínit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přednostní právo pana ministra. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, já budu maximálně stručný. Chtěl bych opravdu ještě jednou pro vás, milé kolegyně, vážení kolegové, ozřejmit ty dvě nesouhlasné pozice, výrazně nesouhlasné, a to v případě pozměňovacího návrhu AI a AII, kdy tyto pozměňovací návrhy přijaté zemědělským výborem jdou výrazně nad rámec toho, co jsme jako předkladatelé předložili do Poslanecké sněmovny, a výrazným způsobem budou vstupovat do způsobu dovozu sudového vína do České republiky.

Pro vaši představu, bude to taková úprava, že v okamžiku, kdy bude přejíždět ta cisterna území hranice České republiky, tak bude muset být jasno o každém litru v té cisterně, u koho, u kterého konečného prodejce skončí. Myslím, že to je v praxi velice obtížně realizovatelné. Prosím vás pěkně, abyste zvážili, jestli máme jít cestou až takto revoluční úpravy. Myslím, že to, co předkládáme jako předkladatelé, je pozitivní krok, evoluční, ale neděláme z toho revoluci. A tyto pozměňovací návrhy jdou opravdu výrazně nad rámec toho, co jsme jako předkladatelé podporovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP