(11.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

To bylo zřejmě to, na co tady upozorňoval i pan kolega Hovorka. Už jsme o tom mluvili mnohokrát, že tam zkrátka zasáhly nějaké vyšší moci, které pozměnily návrh zákona, a lidem, kterých se to dotýká, a nejsou to jenom vinaři, ale je to i prodejce vína, ze kterého děláme v návrhu zákona výrobce, jakýsi podivný protimluv, ti to cítí velmi úporně a nesouhlasí s tím, jak tato materie v některých oblastech vypadá.

Já si uvědomuji, že řada paragrafů tohoto zákona navazujících zejména na povinnosti vyplývající z Evropské unie musí být Českou republikou akceptována, a je to dobře, že tam jsou. Škoda, že jsme nešli v systému dál a nevyužili, na co často vinaři a prodejci vína upozorňují, systém vyspělých vinařských zemí uvnitř Evropské unie. Mohli jsme se vyhnout nadbytečné byrokracii spojené například s tím, že podnikatel bude muset čekat na to, jestli přijde kontrolor odebrat vzorek dovezeného vína. V případě, že během deseti dnů někdo přijde, vzorek bude odebrán a nikdo nebyl schopen, ani ze zástupců Státní zemědělské inspekce, ani z Ministerstva zemědělství, říct, za jak dlouho se kontrolovaný vzorek adekvátně vrátí, zda to budou týdny, dny. Rozcházíme se v řádu týdnů, to znamená až třeba měsíce, což si nemyslím, že je dobře. Je to zcela určitě překážka v podnikání. A nemusela by být, kdybychom přijali evropský způsob obchodování s vínem a více zainteresovali Celní správu.

Pan ministr tady mluvil o tom, že je snaha omezit prodej sudového vína. Já k tomu mohu jenom smutně konstatovat, že v České republice umíme prodávat sudové pivo, ale omezujeme prodávání sudového vína místo toho, abychom případně některé principy přijali, neboť tím postihneme, jak říkám, nejenom vinaře, ale i poctivé prodejce, kteří do svých vinoték investovali a tak dále, a teď na ně valíme byrokracii, valíme na ně spoustu povinností, dokonce je nutíme věštit z křišťálové koule, kolik který vinař vyprodukuje do budoucna vína, protože s ním budou muset mít smlouvu a stanou se jakýmsi výrobcem vína a ponesou plnou odpovědnost za produkci vína, přestože ho prodávají. Je to asi stejné, jako kdybyste v potravinovém obchodě nutili toho, kdo prodává jednotlivé potraviny, že nese odpovědnost za to, co je uvnitř potraviny.

Tímto zákonem nutíme vinaře, aby investovali do bag-in-boxů. Myslím, že se na to můžou supermarkety velmi těšit, protože uvidíme v rámci kultivace, v uvozovkách, našeho prostředí pití vína určitě více bag-in-boxů v jednotlivých supermarketech. Pro mě to není dobrá zpráva. Já bych opravdu raději využil možnosti, která bude omezována, okoštovat víno, když přijdu do vinotéky a vybrat si, které chci. Musím se také opřít o statistiku, kterou tady zmiňoval pan kolega Herbert Pavera, která říká, že v pančovaných vínech, a vycházím opravdu ze statistiky, se ve statistice objevují i lahvová vína, a není to malé procento.

Teď k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Já bych, a v tom se tedy vzácně shodneme, a nebývá to mým zvykem, chtěl podpořit stanovisko Ministerstva zemědělství, a podpořil jsem je i na jednání zemědělského výboru, a to jsou oblasti týkající se pozměňovacího návrhu zemědělského výboru A4 až A14 a A5 až A16, které se týkají právě povinného údaje o provenienci. Myslím, že tady je z toho patrné, kam je třeba celý zákon tlačit. Myslím si, že ti, kteří se v tom pohybují, vědí, že malé a střední vinaře trápí praktiky velkých vinařských podniků a plníren, které dovážejí víno ze třetích zemí a skrývají je pod názvy věhlasných vinařských obcí. Jejich původ pak uvedou pokud možno miniaturním písmem na zadní etiketě lahve. To si myslím, že nemělo být v zákonu, a v tomhle souhlasím s Ministerstvem zemědělství, že máme tyto pozměňovací návrhy odmítnout.

Zároveň bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu o dvě věci, a pana kolegu Kudelu, zdali s tím bude souhlasit, protože v doporučení o jednotlivých hlasováních je doporučeno hlasovat en bloc o návrhu A.III a XVII až A.XXXII. Já bych prosil, zdali by bylo možné oddělit hlasování XXXII, neboť jej chceme podpořit, které se týká přechodného období, byť je to přechodné období navrhováno poměrně krátké, tak alespoň nějaké.

Pak jsem chtěl poprosit o stažení jedné varianty z mých pozměňováků, a to konkrétně varianty G1 ve variantě 1 bodu 1 a 2, takže jsem chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby o této variantě nebylo hlasováno, aby bylo hlasováno pouze o té variantě č. 2.

Abych nebyl jen negativní. Přestože jsem přesvědčen o tom, že tento zákon postihne vinařský trh, zdraží víno a bude komplikovat desítkám tisícům lidí jejich podnikatelské záměry, víme, že vinotékařů a vinoték je zhruba 19 tisíc, přesto principiálně jsme připraveni podpořit návrhy pana kolegy Sedi, který některé škody páchané tímto zákonem rozumně podle našeho názoru upravuje.

Tolik aspoň za sebe. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji několik dalších přihlášek. Nejprve s přednostním právem pan zpravodaj Kováčik, po něm pan ministr Jurečka. Prosím. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, tady to začíná gradovat, možná to někteří nevidíme, ale někteří to vidíme docela ostře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale vidím diskutující hloučky, tak vás požádám, kolegové, abyste šli do předsálí, aby se snížil hluk v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP