(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Bendl. A opět vás, kolegové a kolegyně, žádám o ztišení! Zvlášť v levé části sálu. Děkuji.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, uvědomuji si, že je velmi těžké nalézt způsob, jak regulovat nebo zabránit prodeji falšovaného vína. A myslím si, že Ministerstvo zemědělství udělalo určitě kus práce. Ale je třeba se podívat také na jednu věc, která je bohužel častým nešvarem. Od roku 2006 myslím, že je povinnost předkládat složitější návrhy s dopadem, s hodnocením dopadu regulace, tzv. hodnocením RIA. To i v tomto případě proběhlo. Bohužel teprve vlastně po projednání v komisích Legislativní rady vlády tento materiál přišel na vládu a ve vládě doznal dost podstatných změn. Resp. změn, které se významně dotýkají zejména menších vinařů. A to je věc, která není jenom tady, opakuje se i v jiných případech. Ano, extrém může být ten, že pokud bychom chtěli zachovat původní návrh, tak bychom ani jako poslanci nemohli předkládat žádné pozměňovací návrhy, to je pravda. Ale na druhé straně nám odborná veřejnost velmi často vytýká, že výsledná podoba zákonů je potom výrazně jiná než těch, ke kterým oni dávali připomínky v rámci připomínkového řízení.

Bohužel se domnívám, že tak jak tento návrh přišel z vlády, tak přináší velmi velké komplikace pro zejména menší vinaře. A také pro vinotéky. Chápu, že je snaha odbourat prostředníky, ale nejsem přesvědčen o tom, že zvolená cesta je ta nejlepší a jediná správná.

Ta druhá věc, ke které se chci vyjádřit, je záležitost, která mě úplně nadzvedla, a to jsou pozměňovací návrhy zemědělského výboru, o kterých už tady mluvil pan ministr. Je jich tedy víc, protože to je A4, A6 až A9, A11 až A14. Tímto blokem pozměňovacích návrhů se odstraňuje ze zákona označení provenience v hlavním zorném poli, čili původ vína. Myslím si, že toto je zásadní věc, na kterou je každý spotřebitel zvyklý, a očekává, že když dostane na stůl lahev vína, tak si dokáže přečíst, odkud to víno skutečně pochází a od jakého vinaře. Jestliže touto změnou se dostává to značení na záklopku, kterou v podstatě číšník v restauraci nebo jinde odhodí, tak si myslím, že to je špatně. A myslím si, že garanční výbor by takové věci dělat neměl. Považuji to za docela zásadní věc a žádám vás, abyste pro tento pozměňovací návrh nehlasovali.

Podle mého hodnocení a podle diskusí, které jsem vedl i se zástupci výboru Vinařské asociace, tak bohužel tento zákon povede k tomu, že dojde ke zdražení sudového vína, a tím možná k růstu cen vína lahvového. A má se podpořit prodej vína lahvového. To je věc, kterou menší vinaři velmi těžce nesou. A i když vnímají ten zákon jako potřebný, tak se velmi těžko smiřují s tímto návrhem, který se do zákona dostal na vládě, a s tím dalším, který prošel potom zemědělským výborem. Takže dávám vám na zamyšlení skutečně, jestli podpořit pozměňovací návrhy, které tady předkládal pan poslanec Seďa, jeden z nich předkládal pan poslanec Koníček a pan poslanec Pavera. Víte, jedna věc je to, že chceme kultivovat trh s vínem, a ta druhá věc, jakým způsobem to chceme udělat. A bohužel ti lidé v těch vinohradech, v těch menších vinařstvích, ti přece byli motorem toho, že kvalita vína se v České republice výrazným způsobem zlepšila. Podívejte se, kde je dneska kvalita vína od roku 1989. To je obrovský pokrok, který jsme udělali. A oni byli tím hlavním motorem, jejich práce, jejich nasazení, že kvalita vína je dneska úplně někde jinde. A oni bohužel ten návrh zákona v této podobě, jak je předkládán, vnímají jako házení klacků pod nohy.

Vím, že je těžké pro ministerstvo nalézt cestu, která by zabránila falšování vína. Ale na druhé straně, když se to udělá takovým způsobem, který mnohonásobně zvýší byrokracii i zvýší náklady menším vinařům, případně může mít za následek zmenšení prodeje, objemu sudového vína, a pro mnoho malých vinařství je to velmi významný příjem, tak to prostě berou jako nefér jednání a vnímají to jako souboj menších podnikatelů, menších vinařství, a těch velkých celků. Proto říkám, že pokud by ten návrh měl projít v té podobě, která prošla jednak vládou, a s pozměňovacím návrhem zemědělského výboru o značení provenience vína na záklopce, tak bych pro tento zákon bohužel nemohl hlasovat. Je pro mě důležité, abych se mohl vrátit z Poslanecké sněmovny a těm lidem, se kterými se znám, se mohl podívat do očí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci říct, že souhlasím se závěrem, nebo názorem, který řekl pan poslanec Hovorka, že chceme kultivovat trh s vínem a bavíme se o tom, jaké použít nástroje.

Já jenom, pane ministře, na zamyšlení a možná krátkou odpověď. Nejsem jediný, kdo v těchto dnech slyší reklamu jednoho obchodního řetězce v rádiu, který nabízí dva litry bílého nebo červeného za 39,90. A jsem si jistý, že splní i ty nové povinnosti. Že to není vinotéka, že se to tam nebude stáčet ze sudů apod. Myslím, aniž bych to zkoušel, ale litr za 20 korun, mně to připadá podezřelé. A nevyřešíme to. Tam, jak cílíte v té sympatické snaze kultivovat ten trh, ta snaha je sympatická, ale ty prostředky podle mě správné nejsou, dopadnou mnohdy na ty, kteří jsou poctiví. Dostanou povinnost navíc a budou mít vícenáklady atd. A přitom se tají takové věci, které jsou zvláštní, nechci používat silnější slova. Já ne, ale tady v Poslanecké sněmovně se mnoho z vás považuje za znalce vína. A myslím, že když slyšíte, že dva litry stojí 40 korun, tak je skoro jedno, ze které země to pochází. Aspoň to je můj názor laika, který se neorientuje a není znalec vína. Ale to množství a ta cena mi říká, že já už bych tam ani tu zemi původu nehledal. Myslím, že ta zpráva je dostatečně vypovídající.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Dovolte i mně říct pár vět k tomuto materiálu a zároveň i k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jak říkal jeden z mých předřečníků, materiál byl projednáván velmi dlouho, připomínkové řízení bylo někdy od poloviny roku 2015. Byli zainteresováni všichni dotčení, a pak mezi jednáním vlády, v okamžiku, kdy už byl na jednání vlády tento materiál, došlo k některým zásadním změnám. A to cítí ti, kteří byli v průběhu toho roku předtím součástí debaty a součástí připomínkových míst, velmi negativně, neboť došlo ke změnám, které si neumí vysvětlit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP