(11.00 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já k této tematice nechci říkat nějaké velké vědomosti, nicméně chci říct jenom jednu poznámku, proč budu hlasovat pro tento zákon. Protože jsou to výrobci, protože něco produkují. Tady je řada zemědělců z Václaváku, kteří sekají trávu v severních Čechách a říkají si zemědělci. Takže já jsem rád za tento návrh novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova pana navrhovatele - pane ministře, chcete závěrečné slovo před hlasováním? Není tomu tak. Případně pan poslanec Kudela, zemědělský výbor, a pan poslanec Kalousek - také nechcete. Dobře.

Přikročíme tedy nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, já jsem také oprávněný žadatel, nežádal jsem, ale pod vlivem diskuse asi požádám o vratku spotřební daně.

Je tady požadavek na odhlášení, jak jsem se díval.

Zemědělský výbor na svém zasedání navrhuje tuto proceduru. Za prvé hlasovat o návrhu na zamítnutí. Za druhé o legislativně technických úpravách, ty však nebyly předneseny, takže o nich hlasovat nebudeme. Za další hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Šrámka pod písmenem D. Za čtvrté pozměňovací návrh poslance Petra Kudely C1. Za páté pozměňovací návrh Petra Kudely C2 a za šesté pozměňovací návrh Petra Kudely C3. V případě, že tyto pozměňovací návrhy nebudou schváleny, tak hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru A1 a A2 en bloc, jedním hlasováním, a potom o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem B. Ten samozřejmě také v případě, že nebudou schváleny pozměňovací návrhy D, C1, C2 a C3. A nakonec o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Kolegyně a kolegové, odhlásil jsem vás, takže vás požádám, abyste se přihlásili. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona. Nejprve se zeptám na stanovisko garančního výboru k návrhu na zamítnutí zákona.

 

Poslanec Petr Kudela: Stanovisko garančního výboru na zamítnutí je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí zákona, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 120, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 125. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kudela: Navrhuji, abychom hlasovali o přijetí komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance Šrámka uvedeného pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, nejprve bychom měli hlasovat o návrhu legislativně technických úprav.

 

Poslanec Petr Kudela: Legislativně technické úpravy nebyly podány.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tom případě budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Táži se na stanovisko výboru. (Výbor doporučuje.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že je ukončena rozprava, s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, mám jenom procedurální pochybnost. Opravte mě, jestli se mýlím, a ještě jednou se omlouvám. Ale já mám pocit, že ve druhém čtení jsme přijali komplexní pozměňovací návrh pana poslance Šrámka jako základ, takže se o něm už nedá hlasovat jako o pozměňovacím návrhu, ale jako o návrhu jako celku. Jestli se mýlím, omlouvám se, ale mám tuhle utkvělou vzpomínku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tom případě je to věc, kterou budu nucen zkonzultovat s legislativou, aby legislativní proces byl v pořádku, takže vás požádám o strpení s tím, že přeruším jednání na tři minuty, zkonzultuji to a pak budeme dál pokračovat v hlasování. Přerušuji jednání do 11.08 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 11.05 do 11.08 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, po konzultaci s legislativou bude následující postup. Pro pořádek udělám to, že tři hlasování, která máme za sebou, prohlašuji za zmatečné a celé hlasování budeme od začátku opakovat.

 

Nejprve tedy nechám hlasovat o tom, jak byl přečtený postup při hlasování o proceduře. Táži se, zda někdo navrhuje jiný postup při hlasování. Nikoho nevidím.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrženou proceduru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 122, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 153. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Stanoviska zde zazněla, není potřeba je opakovat. V tom případě dávám hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto tisku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 123, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 123. Tento návrh byl zamítnut.

 

A nyní tedy budeme postupovat tak, jak navrhl garanční výbor, včetně toho, že vás požádám, abyste opět řekli stanoviska. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP