(10.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Dovolte mi zareagovat na svého předřečníka. Já jsem tady mluvil o daňové distorzi, ano, ale důvod není ten, abychom zvýhodňovali zemědělce proti ostatním podnikatelům, ale pouze a jen to, že to mají ostatní země. Má to Německo, Rakousko, Polsko, téměř všichni v EU. Pokud se to v celé Evropě zruší, budu první, který bude navrhovat, aby se to zrušilo i u nás.

Systém je byrokratický. Ano, systém je byrokratický právě dnes, protože i za vašich vlád jste v podstatě podporovali pouze a jen rostlinnou výrobu. A vlastně zemědělec dneska má dvě vratky na farmě. Takže musí oddělovat naftu, kterou používá na poli, od nafty, kterou využívá ve stáji. A právě vy hovoříte o malých zemědělcích. Tak právě ti malí zemědělci jezdí na poli i ve stáji s jedním traktorem, s jednou nádrží, ale musí oddělovat, jaká nafta byla spotřebována na poli a jaká byla spotřebována v živočišné výrobě ve stáji. Tento návrh tuto sazbu sjednocuje na jednu, aby systém byl jednodušší jak pro zemědělce, tak i pro kontrolu celní správy.

Zavádění tří vratek. Bude to velmi jednoduché. S panem ministrem jsme se domluvili, že bude vytvořen systém, kdy velmi přesně k poslednímu dni v měsíci bude přesně jasné, jaké VD na hektar daný podnik má, a o danou sazbu vratky si požádá.

Výhody pro ty, co hospodaří na velké ploše, ano. Ale to tady nezavádíme dnes. To už je tady dlouho. Ale tento systém právě nezvýhodňuje ty, kteří pouze a jen hospodaří na velké ploše, ale právě ty, kteří hospodaří dobře. Kteří mají vyrovnanou, vybalancovanou rostlinnou a živočišnou výrobu. Takže ti, kteří mají velké hektary a dělají pouze a jen rostlinnou výrobu, ti dostanou to minimum, ten základ.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas. Byl jste přihlášen s faktickou poznámkou. Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. On mi kolega Šrámek řadu z věcí vzal z úst, protože to řekl ve své faktické poznámce. Ale přece jen. Pan kolega poslanec Bendl řekl, že si myslí, že si to náš státní rozpočet může dovolit. Myslím, že snížení spotřební daně na naftu en bloc celkově, dalo by se s tím souhlasit. Je to více z mého úhlu pohledu, já bych řekl ano, můžeme si to dovolit v okamžiku, kdy budeme mít konečně vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet.

Určitě jako člen rozpočtového výboru nejsem nadšený z toho, že se tady ta daňová distorze zavádí. Nebo resp. ono zase, tak jak vysvětloval kolega Šrámek, ona se možná zmenšuje, protože to bylo pouze na rostlinnou výrobu. A zase proč ne ta živočišná. To je polemika, kterou mohou vést hlavně ti zemědělci. Říkám, já se na to dívám svýma očima, člena rozpočtového výboru. Není to určitě z mého pohledu věc optimální, ale pořád platí to, co tady už zaznělo. Pokud to mají okolní země a chovají se tak disproporcionálně, že ti zemědělci v Německu jsou na tom o hodně lépe než naši. Aniž jsem zemědělec, přece to víme, jak je to s dovozem surovin pro náš potravinářský průmysl. Určitě z toho nadšený nejsem, ale jeví se mi to jako návrh, který je udělat lepší, než neudělat nic. Protože řekněme si to na rovinu, politická vůle v tuto chvíli pro celkové snížení spotřební daně asi není a neprojde. A v tom případě volím variantu pragmatického přístupu a návrh podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Jurečka. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Chtěl bych tady zareagovat, částečně už to tady řekli předřečníci, ale hlavně na výtky pana poslance Bendla, prostřednictvím pana předsedajícího. Je třeba si opravdu uvědomit, že jestliže zemědělci dnes v České republice na něco nejvíce poukazují a nejvíce si stěžují, tak říkají: My potřebujeme jediné - mít stejné srovnatelné podmínky, jako mají naši konkurenti v Rakousku, v Německu, v Polsku, především v těchto státech okolo. My jsme schopní, pokud podmínky budeme mít srovnatelné, být konkurenceschopní. A právě tyto základní disproporce, jako např. to, že tam zelená nafta v takovéto podobě je zavedena dlouhé roky, dostávají naše zemědělce do té nerovné situace. A že my tady neděláme nic jiného, než napravujeme stav. A dovolím si ještě tady upozornit, myslím si, že asi je potřeba zmínit, že není možné říkat, že ten, kdo je velký, je na tom lépe. Tady je jasně vymezena sazba. Vratka spotřební daně je jasně vymezena na hektar. A je prakticky jedno, pokud zemědělec hospodaří a splňuje všechny podmínky, jestli má hektarů deset, nebo sto. Pořád se bavíme o stejné sazbě na hektar, o stejné sazbě. Případně potom od 1. července příštího roku podle zatížení dobytčí jednotkou. Říkat, že tady bude nějaká vyšší úměra částky, kterou dostane větší zemědělec, je opravdu nelogické. Je to stále stejně paušálně stejná výše sazby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karamazov. Připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to na půdě tohoto shromáždění poprvé, kdy kritizuji různé výjimky a dotace, které jen zesložiťují daňový systém, který v České republice patří k nejsložitějším na světě. Dotace různých druhů jsou výhodné vždy pouze pro konkrétní skupinu, která je pobírá. Ostatní občané musí vše zaplatit ze svých daní.

Nakonec chce každý nějakou dotaci, aby své znevýhodnění kompenzoval. Vzniká tak složitý a netransparentní systém. Místo toho, abychom netransparentní dotace odstraňovali, a vytvořili tak rovné prostředí, ve kterých firmy uspějí díky své know-how, vláda se vydává opačným směrem, když navrhuje rozšíření dotace na tzv. zelenou naftu. Jen těžko lze obhájit fakt, že někteří podnikatelé musí do aut a strojů koupit palivo za běžné ceny, ale ti, kteří podnikají v zemědělství, dostávají příspěvek. Kdo to zaplatí? Odpověď je snadná. My všichni. Všichni občané ze svých daní. Místo toho, abychom tento dotační paskvil zrušili úplně, vláda se chystá dotace rozšířit nyní i na živočišnou výrobu.

Kabinet zároveň zůstává věrný své doktríně, že jakýkoliv styk občana s úřady musí být pro člověka co nejsložitější. Čerpání dotací na v uvozovkách zelenou naftu tak kvůli složitému papírování zůstává výhodné zejména pro velké podniky. Ano, o dotaci mohou požádat i rodinné farmy. Ale kde má rodina získat znalosti o složité administrativě? Navíc hodiny strávené papírováním za ně nemá kdo odpracovat. A časová investice v porovnání se získanou dotací nemusí být ani výhodná.

Nová úprava tak zjevně vychází vstříc obřím zemědělským a potravinářským konglomerátům. Je otázkou, zda je opravdu náhoda, když se novými úlevami pro tyto podniky zabýváme ve chvíli, kdy je ministr financí zároveň vlastníkem firmy, která v odvětví patří k největším. Těžko může někdo soudný souhlasit s tím, že poslanci jsou tu od toho, aby podporovali obří podniky, aby byly ještě větší. Jsem přesvědčen, že Sněmovna je tu pro to, aby nastavila rovné a férové podmínky, které budou platit pro všechny. Není kolem státu, aby deformoval trh a jednu skupinu občanů zvýhodňoval před jinou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Teď jsem se dostal do trochu prekérní situace, protože pan poslanec Karamazov, aniž bychom se domlouvali, v podstatě řekl všechno to, co jsem měl v úmyslu tady prohlásit. Pokusím se ho jenom doplnit několika málo údaji.

Tento týden jste zavedli další výjimku do daně z příjmů fyzických osob. Vratka ze spotřební daně, tzv. zelená nafta, která je mimořádně administrativně náročná, a která, jak všichni, kteří na vesnici bydlíme, dobře víme, že otvírá obrovské dveře daňovým únikům, se dále rozšiřuje. Ze dvou sazeb DPH, které měly směřovat k jedné sazbě, jste udělali sazby tři. Již zákonem zrušená druhá sazba daně z příjmů fyzických osob zůstala ve vaší zprávě na neurčito. Již v zákoně platné jednotné inkasní místo bylo zrušeno a dále zůstává ona velmi komplikovaná správa tří přímých odvodů vázaných na pracovní místo. A tak bych mohl pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP