(10.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Jestli argumentem pro to změkčení - protože to, co navrhla vláda, je nic, vůbec nic, tam není žádný nástroj pro obce, vůbec nic - jestli je avizovaný postup některých obcí po té minulé novele, který byl nejprve avizovaný, navíc se to muselo vyzkoušet, a jeden z argumentů, který jsem tehdy v té veřejné debatě zachytil, že to je hrozné, například město Bohumín řeklo, že to nedá nikomu, tak je to věc samosprávy města Bohumín. Já to plně respektuji, chci jenom říct, že tam mají dlouholetého a úspěšného starostu, který je shodou okolností předseda senátního klubu České strany sociálně demokratické. A to má být argument ministryně práce a sociálních věcí, jeden z argumentů, z té samé strany o tom, že co hrozí. Já si myslím, že v tom Bohumíně by ta realita byla pestřejší a že by to nebylo sto nula. Jsem si tím naprosto jistý, protože je to v mém regionu a vím, jak to město funguje. Sice zdaleka to nevím tak jako občan Bohumína, ale mimo jiné v tom, že v poměrně razantním postupu s nepřizpůsobivými a razantním souboji s ubytovnami sbírá pan starosta zasloužený úspěch v komunálních volbách. A říkám zasloužený úspěch.

Takže mně v této chvíli přijde nejvíc racionální neshodit ten zákon, jak jsem navrhoval, abychom hlasovali proti, vrátili do druhého čtení, zaměřit se zejména na ten § 33, pokusit se najít politickou shodu, nebo aspoň většinu, když nebude politická shoda, která zachová ten nástroj v plném znění pro obce. Nikdo nemůže říct, že je to překvapilo, o tom se už debatuje rok a půl, není to žádná novinka. Pokud ještě vydržíme měsíc, tzn. že bychom druhé čtení zopakovali na příští schůzi, nic se nestane, protože tento návrh zákona zhorší stávající situaci. Jenom doufám, že zase kouzelníci na Ministerstvu vnitra nevymyslí to, že z povinnosti je vlastně nezávazná informace. A pokud ano, fakt doporučuji soustředit se na oblast stavebního práva. To by státu velmi pomohlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve paní poslankyně Radka Maxová, po ní pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, já budu jenom krátce reagovat. Mnohé bylo již řečeno. Je pravda, že i já samozřejmě po rozpoutání velké diskuse ohledně pravomocí obcí dávat doporučení či souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení jsem v úzkém kontaktu se starosty. A ani já jsem nenarazila na jednoho starostu, který by mi řekl: zrušte to, nám to nevyhovuje, činí nám to problémy. Každá samospráva, se kterou jsem se na toto téma bavila, našla cestu, jak to řešit. Naopak mě právě hrozně mrzí to, že když něco komplikuje problémy, konkrétně tato věc, tak nejjednodušší je to zrušit. Ne najít cestu, jak to udělat, aby to fungovalo. Myslím si, že než dělat takovéto kosmetické úpravy, tak bychom se měli spíše zaměřit na celkovou revizi vyplácení sociálních dávek, pojistných, nepojistných, u nás v České republice. A možná bychom se divili, co by nám tato revize přinesla.

Myslím si, že spousta starostů tuto problematiku umí řešit sama, bez jakékoli zákonné normy, a vím, že i na výboru pro sociální politiku na toto téma byla poměrně velká diskuse. Dá se říci, že opravdu převažoval názor podpořit samosprávy v tom, aby mohly nějakým způsobem regulovat pobyt občanů na svém území, aby jim to nedělalo potíže a aby i obce mohly pomoci lidem, kteří se chtějí dostat ze své nouze. Takže já si opravdu myslím, že ta pravomoc těch obcí by tam měla jednoznačně zůstat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poslední faktická poznámka pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. To je problém, o kterém se ví. Já jsem tady s paní ministryní ještě potom trošku debatoval a jsem rád, že máme víceméně asi podobný, nebo shodný pohled na věc. Ještě jsem teď rychle telefonoval. Je to v podstatě, jak jsem zjistil, věcí formuláře. Ten formulář, který ten žadatel o ten příspěvek... tam je kolonka "potvrzení vlastníka bytu". Tak ten formulář změňme, to by bylo velmi jednoduché, dejme tam ještě druhou kolonku "potvrzení správce bytového fondu nebo plátce dodavatele energií, vody". To je ten problém, ten jsme si řekli, ty peníze se vyplatí, a pak se nedostanou tam, kam mají, že si je někdo nechá v kapse. Část toho problému, zdůrazňuji část, neříkám, že to je všelék, by se dala velmi jednoduše vyřešit tak, že žadatel o příspěvek bude předkládat potvrzení dvojí, vlastníka bytu a vlastníka nemovitosti, že ty peníze použil na to, na co mu byly vyplaceny. A tak by se velmi omezil tento problém. Neříkám, že vyřešil.

Stává se, a je to právě problém Ústecka, těch bytů v severních Čechách, že tam najednou dochází k velké migraci a že tam do těch obcí přicházejí ti nepřizpůsobiví, kteří prostě bydlí kdekoliv, jakkoli, z jiných oblastí. Oni je tam neznají. A dokonce i sami příslušníci toho etnika říkají, že je tady nechtějí, protože ty domy přivádějí k devastaci, přivádějí je k rozkladu. A začíná tento problém migrovat. A ti, kteří s tím mají zkušenosti, varují před tím, abychom zabránili (?) tomu, aby tento problém postupoval dál. Protože co se stalo? Problém kšeftů na ubytovnách se přenesl do bytů. A jsem rád, že je tady pan ministr financí Babiš, protože jako správce kasy by měl mít zájem na tom, aby se neplýtvalo (předsedající upozorňuje na čas) s vyplácením finančních prostředků a sociálních dávek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní zpravodajky. Není zájem. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak je tady návrh pana poslance Fiedlera na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o opakování druhého čtení toho návrhu zákona podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

 Zahajuji hlasování. Kdo je pro opakování druhého čtení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 119. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 58. Návrh na opakování druhého čtení byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní ministryni a paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je

182.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 839/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj garančního zemědělského výboru pan poslanec Petr Kudela. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 839/4, který vám byl doručen dne 16. září tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 839/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl i ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předkládaného návrhu zákona je rozšířit daňové zvýhodnění minerálních olejů, které jsou spotřebovávány v rostlinné výrobě, i na minerální oleje, které jsou spotřebovávány při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat. Návrh zákona má zajistit, aby bylo osobám podnikajícím ve vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat umožněno uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, které pro vybrané činnosti živočišné výroby a produkci zvířat spotřebovaly.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny dne 31. srpna 2016 jako garanční výbor a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP