(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Junek má náhradní kartu číslo 3.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: pan předseda Jan Hamáček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam od 11.15 do konce jednání ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Adolf Beznoska z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová od 9 do 10 hodin z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Petr Fiala z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Radim Fiala z pracovních důvodů, pan poslanec Vlastimil Gabrhel bez udání důvodu, pan poslanec Pavel Havíř od 9 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Klučka z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Martin Komárek z osobních důvodů, pan poslanec Petr Kořenek od 10 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Koskuba ze zdravotních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty, paní místopředsedkyně Jaroslava Pokorná Jermanová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karel Pražák ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Anna Putnová z osobních důvodů, pan poslanec Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, paní poslankyně Zuzana Šánová z pracovních důvodů, pan poslanec František Vácha z pracovních důvodů, paní poslankyně Miloslava Vostrá z osobních důvodů, pan poslanec Jaroslav Zavadil od 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek do 10.15 z pracovních důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek od 9 do 11 ze zdravotních důvodů.

Dále se omlouvá pan poslanec Karel Černý ze zdravotních důvodů.

Pan poslanec Jaromír Tejc má náhradní kartu číslo 15.

Dnešní jednání zahájíme pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Jsou to body 180, 181, 182, 183, 175, 184, 185 a 186. Poté bychom se věnovali pevně zařazenému bodu 132, případně dalším bodům z bloku třetích čtení.

Ptám se, kdo se hlásí k pořadu schůze. Omlouvám se, pane poslanče, tady mám písemnou přihlášku. Pan poslanec Robin Böhnisch k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobré ráno, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Já bych si vás, kolegyně, kolegové, dovolil poprosit o pevné zařazení dvou bodů z rezortu ochrany přírody, resp. životního prostředí. V první řadě je to bod 165, sněmovní tisk 932. Jde o Pařížskou dohodu. Rád bych ji napevno zařadil na čtvrtek 27. 10. jako čtvrtý bod po písemných interpelacích. Pařížská dohoda pro české poměry znamená určitý upgrade Kjótského protokolu. To znamená, neočekávám nic zásadně nového a dlouhou diskusi. A určitě neubereme příliš času z doby pro projednávání smluv a dalších věcí.

Druhá prosba je pevně zařadit bod 111 - sněmovní tisk 742, ochrana zvířat, na úterý 8. 11. jako čtvrtý bod. Tedy po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, na pořadu dnešního jednacího dne máme jako šestý bod v pořadí bod s číslem 184, sněmovní tisk 501, novela zákona 114 o ochraně přírody a krajiny, třetí čtení. K zákonu probíhala dlouhá debata a vlastně již před přerušením na minulé schůzi se schylovalo k závěrečnému hlasování. Uváděli jsme vždycky, že významnou institucí, která se k tomuto zákonu vyjadřuje a také se svým usnesením vyjadřovala, byly oba samosprávné kraje, ve kterých se nachází Národní park Šumava. Nemůžeme si zastírat, že tento zákon je vlastně zákonem o Šumavě. Mezitím ale proběhly krajské volby a podle mého názoru by bylo správné, aby nově zvolená krajská zastupitelstva jak v Plzeňském, tak v Jihočeském kraji měla možnost mít šanci vyjádřit se k tomuto zákonu ještě předtím, než bude schválený.

Proto mi dovolte, abych navrhl vyřadit bod s pořadovým číslem 184, sněmovní tisk 501, novela zákona o ochraně přírody a krajiny z pořadu probíhající schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. Eviduji návrh na vyřazení bodu 184 z pořadu schůze. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Trošku klesla hladina hluku, tak doufám, že mě uslyšíte, nebo bych musel mluvit hlasitěji a to bych nerad. Chtěl bych obrátit vaši pozornost na bod programu 149. Je to senátní návrh zákona novely o státní službě. Je to prvé čtení. My jsme se dohodli v úterý na grémiu, že to zařadíme pevně ve čtvrtek 8. listopadu jako první bod.

Návrh zákona předkládal Senátu jako jeden z navrhovatelů pan senátor Jiří Oberfalzer, který je současně pověřen Senátem, aby tento bod tady obhajoval. Pan senátor byl letos ve volbách. Obhájil svůj mandát, ale 8. listopadu je zrovna mezidobí, protože mandát minule zvolených senátorů skončil, nebo končí 23. října a noví senátoři budou skládat slib, pokud se nepletu, 16. listopadu. Obrátil se na mě s žádostí, zda bychom tento bod vyřadili z programu této schůze a zařadili na první bod, protože nemůže přijít obhajovat návrh zákona, protože v této chvíli není senátorem, nebo nebude 8. listopadu. Mně to přijde, protože zákon tady už je nějakou delší dobu, myslím, že posun o tři týdny na první týden další schůze je docela rozumný. Žádám vás, abychom mu vyhověli, aby mohl přijít obhajovat tento návrh zákona. Jedná se tam, jenom pro připomenutí, o prodloužení doby, kdy státní zaměstnanci musí získat alespoň středoškolské vzdělání. Týká se to zhruba 550 zaměstnanců ve státní službě. Myslím, že zákon není politický a že bychom vyhovět mohli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Jestliže nikdo takový není, tak ještě náhradní kartu číslo 31 má pan poslanec Vondráček, náhradní kartu číslo 69 má pan poslanec Karamazov a náhradní kartu číslo 61 má pan poslanec Kostřica. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP