(16.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Já bych chtěla jejich protest, to říkám na rovinu, podpořit. Rozumím navýšení, které reflektuje například vývoj cen, což ale padesátiprocentní navýšení zjevně není. Souhlasíte se mnou, pane ministře? Pokud ano, otázka je, co se s tím dá dělat.

Navýšení má pravděpodobně oporu ve stávajícím znění zákona. Je to tedy špatný zákon. I špatný zákon musíme dodržovat, ale měli bychom se ho snažit změnit. Lépe řečeno musíme. A k tomu směřuje moje otázka. Jak by se měl autorský zákon změnit, aby nedocházelo k takovým excesům, jakého jsme svědky? Jaká je představa Ministerstva kultury? Co a kdy bude předloženo Poslanecké sněmovně, aby se zamezilo dramatickému zamezení autorských poplatků? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jsem velmi rád za tento dotaz a mohu říci, že tento požadavek vyrazil dech i mně. Ale musíme se samozřejmě držet korektních mantinelů, takže odpovím v rozsahu, jak ta otázka zněla.

Tvorba sazebníků kolektivních správců a přiměřenost jimi stanovených sazeb odměn pro zastupované autory a další nositele práv bývá předmětem kritiky uživatelů předmětu ochrany. V nedávné době odstartoval novou vlnu této kritiky podnět, který u Ministerstva kultury a u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uplatnilo Sdružení místních samospráv České republiky spolu s řadou obcí a jejich svazů. Týkal se konkrétně kolektivního správce OSA, který, jak zde zaznělo, pro příští rok výrazně zvýšil sazby odměn požadovaných za užití reprodukované hudby. Podnět ministerstvo řádně prošetřilo a vyřídilo v rámci svých zákonem vymezených pravomocí. Uvedené sdružení bohužel nevyužilo možnosti, kterou mu dává stávající autorský zákon, totiž přihlásit se u kolektivního správce, který je pak povinen vyžádat si jeho stanovisko k navrhovaným sazebníkům. Ministerstvo kultury není jinak než kontrolou dodržování předepsané procedury oprávněno vstupovat do těchto v zásadě soukromoprávních vztahů státní regulací sjednávaných sazeb. Tím není dotčena zejména pak s ohledem na monopolní postavení monopolních správců pravomoc Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k posouzení sazeb odměn z hlediska soutěžně právních předpisů.

Na vaši otázku, jaký postoj Ministerstvo kultury k této otázce zaujímá, bych rád připomněl, že na existující obtíže s vyjednáváním sazeb odměn reagovalo Ministerstvo kultury návrhem nové komplexní procedury. Tento návrh je součástí aktuálně projednávané vládní transpoziční novely autorského zákona. Cílem je zajistit nejen plnou transparentnost tvorby sazebníků, náležité odůvodnění jakékoli její změny a širší možnost uživatelů se k nim vyjádřit, ale zároveň i efektivní vymahatelnost plnění všech s tím souvisejících povinností kolektivních správců. Novela bude příští týden opětovně projednána v garančním výboru, kde budou diskutovány pozměňovací návrhy. Věřím, že výsledkem této diskuse bude přidaná hodnota vládního návrhu a že se nezdrží proces jeho schvalování, a tím i náležitého legislativního řešení citlivé otázky tvorby sazebníků.

Zcela na závěr chci vyjádřit potěšení nad tím, že v této věcné otázce si skutečně nehrajeme na nějakou koaliční nebo opoziční politiku, ale jak vidím i na znění tohoto dotazu, tak nám jde společně o to, aby se věc posunula dobrým směrem. A děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho slova. Paní poslankyně má doplňující otázku? Nemá. Děkuji.

Přejdeme k devatenácté interpelaci. Paní poslankyně Nina Nováková bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci umísťování dětí do ústavní péče. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nepřítomná paní ministryně, moje interpelace, kterou neřeknu celou, souvisí s předchozí interpelací, která se týkala komplexní péče o rodiny, které se rozpadají nebo nejsou plně funkční.

Před několika dny jsme mohli všichni vidět v televizi pořad, který zachycoval přímo tragický příběh dvou matek, kterým byly odebrány děti, ačkoliv se o ně chtěly starat, a děti jim byly odebrány s tím, že se mají učit, aby milovaly svého otce, kterého se bály. Vy jste tam, paní ministryně, vystoupila. A jako matka to bylo vystoupení hezké. Vy jste řekla, jak by to bylo hrozné, kdyby se to stalo vašim dětem nebo ve vaší rodině. Ale jako ministryně to byla katastrofa, takto vystoupit. Je to váš resort a ve vašem resortu se něco takového děje. Musím říci, že s jednou z těch matek jsem strávila několik hodin a je to prostě neuvěřitelné. První, co udělá resort, který vedete, je odebrat děti. Teprve potom se díváte na něco jiného a naprosto neúčinně nejste schopna napravit věc, která se vleče měsíce. Ty děti budou navždy po celý život poznamenány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně.

Dvacátou interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka. Bude interpelovat ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci záměru na zřízení dalšího KOC. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, několik dlouhých let probíhaly vážné spory mezi VZP a Protonovým centrem Praha nejdříve o podivné a velmi nevýhodné a VZP velmi silně zatěžující smlouvě o smlouvě budoucí, později o uzavření smlouvy o úhradě zdravotní péče. Podle posledních informací byly veškeré spory ukončeny a byla uzavřena standardní smlouva o úhradě zdravotní péče podle požadavků VZP. Protonové centrum je tedy nyní standardním ambulantním pracovištěm, které poskytuje zdravotní péči ozařování protony na základě indikací komplexními onkologickými centry. V souvislosti s tím se ovšem objevují spekulace, že tento stav nemusí být setrvalý a že je na obzoru vznik nového centra.

Chci vás proto požádat o sdělení, zda tento stav, tak jak jsem přečetl v předchozím, zda tento stav bude setrvalý, nebo zda a za jakých podmínek uvažuje Ministerstvo zdravotnictví o vytvoření nového komplexního onkologického centra právě v Protonovém centru Praha. Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. V jednadvacáté interpelaci pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat nepřítomného ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zamezení průjezdu nákladní dopravy v Praze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Mám jednu otázku, která se týká avizovaného omezení průjezdu nákladní dopravy Prahou. Chci se zeptat pana ministra, jaká opatření chystá, pokud se Praha rozhodne zamezit průjezdu nákladní dopravy. Problém se nevyřeší. Všichni víme, že to není záležitost jednoho týdne, měsíce, či možná dokonce ani jednoho roku, kdy se tu situaci podaří zlepšit už vzhledem ke stavu dopravní infrastruktury a toho, co tady projednáváme. Ten problém by se přenesl pouze do oblasti středočeských měst a obcí, což není určitě řešení. Myslím si, že je povinností ministra dopravy a Ministerstva dopravy, aby takovémuto konání zabránilo. Proto chci vědět, zdali je na to Ministerstvo připraveno a jaká opatření chystá.

Když mám ještě minutu a mluvím tady do zdi, neboť za mnou sedí chudák jenom jeden ministr (Daniel Herman) a nikdo další, tak poprosím, pane předsedající, protože já tam mám ještě další interpelace na ministra Chovance, ministra Jurečku, který sem vůbec nechodí, abyste mé interpelace stáhl. Myslím si, že to je nedůstojné. Taková míra pohrdání Poslaneckou sněmovnou tu nikdy nebyla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče, a souhlasím s vámi. Vaše interpelace stahuji.

Dvacátou druhou interpelaci má přednést pan poslanec Michal Kučera, který ale není přítomen. Jeho interpelace tedy propadá. Přejdeme ke třiadvacáté interpelaci. Pan poslanec Simeon Karamazov bude interpelovat nepřítomného ministra Dana Ťoka ve věci D35. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP