(16.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

My jsme samozřejmě ve velmi intenzivním kontaktu s Asociací podniků topenářské techniky. Snad neřeknu žádné tajemství, když řeknu - snad to nebude znít ani chlubivě - když řeknu, že asociace velmi ocenila přístup Ministerstva životního prostředí a státního fondu, protože sama říkala, že je to postoj, který je velmi nadstandardní. A chápu některé české výrobce, kteří se tímto cítí ohroženi. Ale pro nás je podstatné, zda ten výrobce skutečně tuto certifikaci dá.

Ale protože jsme se s tím samozřejmě nespokojili, vyzvali jsme a požádali už v srpnu Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má tuto záležitost v kompetenci, a udělali jsme to i ve spolupráci s asociací výrobců této techniky, aby zahájilo neprodleně kroky, které by zefektivnily regulaci trhu s kotly v České republice, protože se tady zjevně objevují, a ne najednou, ale už několik let, určité problémy, které jsou latentní a na které se dlouhodobě upozorňuje.

Takže na vaši otázku. My neprověřujeme přímo, nicméně díky asociaci je celý ten seznam prověřován. Oni říkali, že prověřili v podstatě všechny kotle, že mají informace o všech kotlích. Ten sporný kotel je jeden a my jsme se k tomu postavili takto. Já pevně věřím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí nám vyjde vstříc a že v této věci půjdeme směrem k tomu, aby tento problém byl vyřešen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec nemá doplňující otázku? (Nemám.) Děkuji.

Další interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci politické propagace v učebnicích pro základní školy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v tomto týdnu dostali žáci základních škol v Ústeckém kraji novou učebnici anglického jazyka, která se jmenuje Anglické gramatické hry. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem hned z první strany nevzhlížel na děti hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se svou zdravicí.

Učebnice byla rozdávána tři týdny před krajskými volbami a byla vydána částečně i za peníze z krajského rozpočtu. Mám ji zde k dispozici a rád vám ji věnuji, abyste se mohla sama přesvědčit. Podle mě a podle § 32 odst. 1 školského zákona se zakazuje činnost a propagace politických stran a hnutí ve školách - a to cituji: "Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace." V této učebnici se jedná o jasné zneužití dětí k politické kampani a uvedený paragraf zákona je popírán. Nemluvě o kvalitativní úrovni učebnice.

Jak Ministerstvo školství, potažmo Česká školní inspekce zajišťuje kvalitu vydávaných učebnic? Může jakýkoliv vydavatel distribuovat do škol svoje materiály?

Vážená paní ministryně, žádám vás o jasné stanovisko. Je dle vás uvedený případ v souladu se zákonem? Zároveň mě zajímá, jaký bude váš postup, který zamezí této nehorázné kampani a zneužití dětí k propagaci kandidáta v krajských volbách za Komunistickou stranu Čech Moravy. Nebo se nám opět vrací doba, kdy k nám budou promlouvat krajští komunističtí tajemníci? Uvědomujete si, že to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, se dnes postupně stává normou? Děkuji vám za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Jedenáctou interpelaci přednese pan poslanec Jan Klán, který bude interpelovat omluveného ministra vnitra Milana Chovance ve věci služebního zákona. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Vážený pane ministře, již přes rok je plně účinný zákon o státní službě, který měl za hlavní úkol stabilitu státní správy, její zprofesionalizování a odpolitizování. Namísto toho se však doslova zabetonovala. Mnozí zkušení úředníci odešli. Ti, co měli odejít, zůstali. V řadě oblastí jsou nejednoznačně vypisována výběrová řízení.

Uvedu jeden příklad. Podle mě dělat ředitele odboru veřejných zakázek na Ministerstvu zdravotnictví a na Ministerstvu školství či jiném ministerstvu je téměř identická činnost, která se liší jen předmětem zadání. Proč na jednu pozici musí mít člověk třetí stupeň jazykové průpravy a prověrku na stupeň tajné a na jiném ministerstvu je to bez jazyka, málem i bez vysoké školy? Respektive sice s vysokou školou, ale odborně úplně mimo. Jak je to možné?

Chyb je ale daleko více. Za všechna ministerstva lze vybrat případ náměstkyně ministra zdravotnictví, kde nebylo specifikováno vzdělání. U sekce pro strategie bychom očekávali, že to může být právník, ekonom nebo sociolog. Ale obsadit takový post odborníkem majícím magisterský stupeň v managementu výtvarné kultury se zdá být zcela pochybné. Je zjevné, je-li taková osoba disponentkou prověření na stupeň tajné a téměř nikde ve státní správě takovou vysokou prověrku nenajdete a tato osoba ji má, musí výběrové řízení vyhrát. Není to účelové manipulování s výběrovým řízením? Plánuje Ministerstvo vnitra jakožto garant služebního zákona novelizaci tohoto zákona a kdy ji předpokládá předložit na vládu, respektive do Poslanecké sněmovny? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Pan poslanec Radim Holeček bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci EET a reklamy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci velmi, ale velmi nepovedené televizní reklamy na elektronickou evidenci tržeb. V tomto majstrštyku se snažíte voliče přesvědčit, jak je EET skvělá věc. Za prvé tam postrádám jakoukoliv zmínku o tom, koho se to bude týkat. Za druhé, v reklamě se oháníte číslem 18 miliard, to jest částkou, která je podle tvrzení většiny odborníků naprosto nereálná. Při zhlédnutí té reklamy jsem si chvíli připadal, jako bych viděl komunistické letáky z padesátých let. Všechny postavičky se usmívají a slibují, jak bude vše skvělé. No nebude to skvělé.

Reklama je postavena na příslibu toho, co se může pořídit za 18 miliard. Ptám se, proč jste raději těch 30 milionů, které toto dílko stálo, nerozdal na roční důchody dvěma stům důchodců. Udělal byste jim líp. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Paní poslankyně Anna Putnová bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni školství ve věci ombudsmana. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážená nepřítomná paní ministryně školství, můj dotaz se týká školského ombudsmana. Když váš předchůdce etabloval školského ombudsmana, nazvala jsem to rozdáváním trafik. Aby tato nálepka nebyla spojena s novým ombudsmanem, je třeba si vyjasnit několik základních otázek. Ta první se týká postavení ombudsmana ve struktuře ministerstva. Za druhé zajištění jeho nezávislosti. Za třetí vyjasnění jeho pravomocí a odpovědnosti. Za čtvrté, jaký je vztah mezi školským ombudsmanem a Českou školní inspekcí. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Bude jí písemně odpovězeno.

Pan poslanec František Vácha bude interpelovat taktéž paní ministryni školství ve věci plagiátorství na Univerzitě Pardubice. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vím, že jste omluvená. Nicméně předseda školského výboru profesor Zlatuška se několikrát vyjadřoval v médiích ke kauze plagiátorství na Univerzitě Pardubice. Bohužel tu dnes není. Tak si dovolím vystoupit sám.

Plagiátorství, tedy krádež duševní práce vědeckých výsledků a jejich publikování pod jiným jménem, je jeden z nejtěžších zločinů na akademické půdě. Když to učiní nejvyšší akademičtí funkcionáři, v tomto případě hned dva děkani a jeden vedoucí katedry, mladému nadějnému vědci, je to obzvlášť zavrženíhodné. Taková věc se zřejmě stala na Univerzitě Pardubice. Správný postup rektora univerzity by byl záležitost prošetřit, a pokud shledá, že se jedná o krádež duševního vlastnictví, učinit kroky k nápravě. Co ale odpověděl rektor pardubické univerzity profesor Ludwig na žádost mladého vědce, je šokující. V podstatě odpověděl, že je to na akademické půdě běžná praxe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP