(16.20 hodin)
(pokračuje Karamazov)

V této souvislosti mě však zarazilo, že zákon výslovně nepočítá také s prováděním myslivosti. Tedy s činností, která směřuje k chovu zvěře a k rozvíjení mysliveckých tradic, které podle stávajícího znění zákona o myslivosti tvoří součást národního kulturního dědictví. Chci se vás proto dotázat, zda souhlasíte s názorem, že myslivost je jedinečným souborem činností, jež by neměly zůstat bez povšimnutí, a že by i spolky věnující se myslivosti měly patřit mezi ty, jež mohou status veřejné prospěšnosti získat. V tuzemských podmínkách jde o desítky tisíc osob, které věnují svůj volný čas nejen lovu, nýbrž hlavně péči o zvěř a o její stanoviště. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ten náš výčet je skutečně jenom příkladmý, koneckonců není úlohou tohoto zákona, aby předefinovával veřejnou prospěšnost. To je věc občanského zákoníku. My to nemůžeme v tomhle zákoně ani udělat. Tak jak mi to tady popisujete, já na to nejsem odborník, ale jeví se mi, že by myslivost mohla být takovým veřejně prospěšným zájmem. Bude to potom na posouzení soudů. My předvídáme mechanismy, aby se ta judikatura sjednocovala. Můj osobní názor je, že ano, že by mohla aspirovat na tento status. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jasnou a vyčerpávající odpověď.

Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Karel Rais, který bude interpelovat omluvenou paní ministryni Kateřinu Valachovou ve věci nejasnosti ve výuce geopolitiky na Středním východě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Vážená paní nepřítomná paní ministryně. Myslím, že nemá cenu detailně vám opakovat informace, které lidé mají pouze z tisku a z veřejných médií, kdy Ministerstvo školství nejprve na základě dopisu zástupců Palestinců žijících v České republice vyhlásilo, že opraví atlas, kde je uvedeno jako hlavní město Izraele Jeruzalém, a nahradí jej Tel Avivem. Po diplomatické intervenci z velvyslanectví Státu Izrael svoji odpověď změnilo a mimo jiné napsalo - cituji: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy lituje nešťastně zvolené formulace v dopisu, která mohla způsobit nynější nesprávné interpretace.

V souvislosti s plánovanou výstavbou takzvaného Domu demokracie mě napadá řada nejasností, na které bych se vás měl zeptat. Ale pokud vidím zpackanou komunikaci Ministerstva školství s velvyslanectvím neexistujícího státu Palestina a následnou omluvu velvyslanectví Státu Izrael ve věci hlavního města Izraele, je otázkou, zda prvním klientem školicího systému zmiňovaného Domu demokracie by neměli být právě ministerští vrcholoví manažeři. Může se stát, že se příště ozve například takzvaný zastupitelský úřad Doněcké lidové republiky či jiný obdobný spolek s požadavkem koupit Karlštejn či Štiřín a vaši úředníci s ním budou komunikovat.

Rozumím tomu, že ne všichni vaši poradci jsou experti na mezinárodní právo. Vždyť jsou tam i tací, kteří byli právoplatně odsouzeni a jsou specializováni víceméně na to, jak šikovně z instituce vytáhnout peníze. A jednou se jim to holt nepovedlo.

V souvislosti s množstvím poradců, kteří vás obklopují, je namístě moje otázka: Jaké jste vyvodila manažerské, personální, finanční či jiné závěry, aby se podobné mezinárodní trapasy v budoucnu neopakovaly? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně. Pan poslanec Chalupa ruší svoji omluvu, je přítomen.

Osmou interpelaci přednese paní poslankyně Zuzana Šánová, která bude interpelovat omluveného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Německa ve věci kapitačních plateb. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den, vážení přítomní. Já jsem se k této interpelaci rozhodla proto, že Ministerstvo zdravotnictví si neustále stěžuje na nedostatek finančních prostředků v resortu.

Takže vážený nepřítomný pane ministře, stávka podnikatelů, respektive osob samostatně výdělečně činných, je věc mimořádná a prakticky nevídaná. Pro tento způsob protestu se rozhodují naši soukromí praktičtí lékaři, a to údajně proto, že jim nebyla za osm let zvýšena takzvaná kapitační platba, jejíž proplácení je realizováno na základě úhradové vyhlášky. Kdo na tuto stávku nejvíce doplatí? Samozřejmě pacienti, někým nazývaní klienti, a z poskytovatelů zdravotních služeb především zdravotnická záchranná služba, která bude mít odhadem až o 20 % více výjezdů, a také nemocnice.

Dovoluji si vás tedy zeptat na dvě otázky. Bude těmto stávkujícím lékařům snížena kapitační platba za pojištěnce za dobu, kdy lékař nebude léčit? Nebo za druhé, zaplatí tyto náklady nějaká organizace, která tuto stávku navrhuje, doporučuje, nebo dokonce organizuje? Nelze totiž připustit, že stávka bude financována z veřejného zdravotního pojištění. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně.

Pan poslanec Adam Rykala bude interpelovat přítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci kotlíkových dotací. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Vážený pane ministře, na českém trhu jsou nekvalitní zahraniční kotle, které mohou způsobit zhoršení kvality ovzduší. Přestože nedosahují potřebných požadovaných parametrů kvality a emisí, vztahují se na ně, na některé z nich, kotlíkové dotace. Lidé si je tak běžně pořizují, aniž by o tomto problému věděli, a dostávají na ně dotaci. Pochybné kotle jsou totiž zapsány v takzvaném seznamu výrobků a technologií, které by měly splňovat kritéria dotací pod správou Státního fondu životního prostředí. Stát je tedy lidem doporučuje a poskytuje na ně dotace. Ale bohužel se nejedná jen o jeden kotel.

Chtěl bych se vás zeptat, pane ministře, jestli jste ochoten detailně prověřit seznam kotlů, které doporučujete. Zároveň se vás chci zeptat, jak zajistíte, aby byla dostatečně zajištěna ochrana životního prostředí a také ochrana spotřebitelů. Chtěl bych upozornit, že v případě, že tyto kotle budou dodávány do českých domácností, tak mohou být nevyhovující, budou se muset vyměnit a mohou nám vzniknout mnohamilionové škody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane kolego. To, co jste řekl, je trochu rádio Jerevan. Ono to je "ano, ale". Já vím - samozřejmě my jsme se touto záležitostí zabývali a zabýváme se jí několik měsíců. A je určitým smutným paradoxem, že tuto záležitost řeší Ministerstvo životního prostředí a ne Ministerstvo průmyslu a Česká obchodní inspekce, protože té by to spíš náleželo. A také my jsme proto požádali Ministerstvo průmyslu a obchodu a víme, že o totéž ho požádali výrobci českých kotlů už před několika lety, a zatím neúspěšně. O co běží?

Tak jak jste správně řekl, je určitý seznam způsobilých výrobků. Tam je několik set kotlů. Já bych chtěl zdůraznit, že ten zpochybněný kotel je jenom jeden. Asociace podniků topenářské techniky vlastně prověřovala všechny ty kotle, a znovu říkám, ani Státní fond životního prostředí tady není od toho, aby prověřoval jednotlivé kotle. Je to totiž jako s auty nebo s jakýmkoli výrobkem. Vy vlastně jako nakupující spotřebitel se musíte spolehnout na to, že ten výrobce má určité - řekněme dokládá certifikáty, které jsou z akreditované zkušebny. A je pravdou, že výrobce toho zpochybněného kotle - jedná se o polského výrobce, pardon o slovenského výrobce -, tak tento výrobce vlastně doložil certifikát z nezávislé akreditované zkušebny ze Slovenska. Asociace výrobců topenářské techniky zpochybnila tento kotel, nechala udělat certifikát z akreditované zkušebny v Brně, a protože jsme proti sobě měli vlastně dva proti sobě jdoucí certifikáty ze dvou - a zdůrazňuji - naroveň stojících zkušeben, což je trošku problém, který směřuje až na evropskou úroveň, a také jsme o to prostě požádali, tak jsme si nechali udělat - Státní fond životního prostředí si vyžádal třetí arbitrážní posudek, ten byl z Polska a ten potvrdil, že ten kotel splňuje ty parametry. Takže Státní fond životního prostředí se ocitl vlastně v nezáviděníhodné pozici někoho, kdo v dobré víře dal seznam výrobků, aby toho spotřebitele, žadatele o kotlíkové dotace, jistým způsobem provedl trhem, byť to nebylo úplně povinné, aby mu poskytl jakési vodítko na tom trhu, a potom se dostal do pozice, kdy musel řešit spory mezi dvěma nezávislými akreditovanými zkušebnami. A to, jak určitě uznáte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, není pozice, kterou by mohl dělat fond životního prostředí. Protože my nemáme akreditované lidi na to, nebo specialisty na to, aby posuzovali, zda ty kotle vyhovují, nebo nevyhovují. To je odpovědnost výrobců, kteří předávají ty certifikáty a ručí vůči státnímu fondu a samozřejmě i vůči tomu nakupujícímu, že ty kotle, které prodávají a nabízejí a které jsou dotovány, splňují všechny potřebné parametry.***
Přihlásit/registrovat se do ISP