(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane premiére. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Omlouvám se za překročení času. Skutečně jsem měl připraven delší příspěvek. Mám dvě věci. Jsem rád, že slyším, že vláda se vyjádří ke splnění těch 72 podmínek, čili že budeme mít možnost taky zřejmě prostřednictvím parlamentu znát názor vlády, eventuálně se k těm podmínkám dostat.

A druhá věc mě trošku překvapuje. 18. 3., mám pocit, byla ta smlouva schválena, nebo prošla Bruselem. A dneska je 15. 9. Čili teprve po půl roce se chystá překlad. Připadá mi to poměrně dost dlouhá doba a doporučil bych panu předsedovi, jestli by to mohlo být na webu víceméně veřejně, dané veřejně k dispozici celé společnosti, a tím pádem je také zajištěna veřejná kontrola. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Předpokládám, že by nic nemělo, vážené poslankyně, vážení poslanci, bránit tomu, aby ta smlouva byla zveřejněna. Čili pokud tam nebudou jakékoli překážky, předpokládám, že nikoliv, tak asi nejjednodušší cestou bude, abychom tu smlouvu jako Úřad vlády zveřejnili na webu Úřadu vlády a byla tady pro všechny k dispozici. Zjistím technické podrobnosti. A pokud tady to bude jenom trochu možné, tak to zrealizujeme.

Musím říci, že klíčové pro uzavření té dohody bylo najít nějakou cestu kooperace s Tureckem, tak abychom zastavili nelegální migraci, která z Turecka do Evropy mířila. A myslím si, že i Turecko musí mít zájem na tom, aby ta dohoda fungovala, protože ani Turecko nemá zájem, aby k němu neustále přicházeli další a další uprchlíci, kteří se přes Turecko budou snažit dostat do Evropy, protože stále větší množství uprchlíků z různých zemí zhoršuje bezpečnostní situaci i v Turecku. Ona už je takto složitá i díky kurdskému problému, díky tomu, že na hranicích Turecka se válčí, že je tady problém uprchlíků z Afghánistánu, kteří se snaží také dostat přes Irák a Turecko do Evropy. Takže to vůbec není jednoduchá situace. A předpokládám, že Turecko by i do budoucna mělo mít zájem s Evropou kooperovat na regulaci nelegální migrace.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Valentu, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Připraví se paní poslankyně Lorencová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane premiére, asi se shodneme na tom, že v médiích lze vyposlechnout rozličné perly. Ale to, co včera vypustil do éteru prostřednictvím veřejnoprávní televize v pořadu Volby 2016 na programu ČT 24 konkrétně ve 21.08 moderátor Jakub Železný, stálo opravdu za to. Cituji: "KSČM - to je strana, která má stále v programu socialismus, což je něco, co není úplně v souladu s ústavním pořádkem České republiky."

Pane premiére, co říkáte na takováto neinformovaná, snad až společensky nebezpečná tvrzení vzešlá z platformy média veřejné služby? Nemyslíte si, že se potom nelze divit, že nízkou informační kvalitu některých publicistických a zpravodajských pořadů setrvale kritizuje velká část naší veřejnosti, a oprávněně? Aspekt, že je teď předvolebně napadána komunistická strana, bych částečně upozadil. Už jsme si na to trošku zvykli. Jde mi o to, že se začíná televizní antikomunismus, a to i na obrazovkách veřejnoprávního média, nahrazovat dokonce již odporem proti všemu levicovému, konkrétně nyní panem redaktorem Železným explicitně vyjeveným odporem vůči socialismu. Každému průměrně vzdělanému člověku musí být přece jasné, že socialismus je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a jakékoli zpochybňování tohoto faktu je bohapustou a mnohdy záměrně vypouštěnou lží.

Co na tyto prozatím nesmělé pokusy dehonestace samotného socialismu, celoevropsky akceptovatelného myšlenkového rámce, médii naší služby jako představitel strany, která socialismus trvale frekventuje i ve své politické činnosti a je také členkou Socialistické internacionály, říkáte? Nevadí vám to? Týká se to přece nyní již i vás.

Děkuji za odpověď a váš osobní názor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana premiéra o reakci.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci především říci, že veřejnoprávní televize není státní televize, což znamená, že veřejnoprávní média u nás mají speciální statut, jsou na vládě nezávislá a vlastně veřejnost provádí kontrolu prostřednictvím Poslanecké sněmovny, která volí příslušnou radu, v tomto případě České televize. To znamená, vláda nemá vůči České televizi jakékoli kontrolní kompetence. Ty má Poslanecká sněmovna. Myslím si, že Česká televize, Český rozhlas by přirozeně měly respektovat demokratické principy právního státu a samozřejmě principy svobodné soutěže politických stran v naší zemi a neměly by do té soutěže jakýmkoli manipulativním způsobem zasahovat. Musím říct, že musíme vycházet i z ústavnosti, kde je zřejmé, jaké politické strany a hnutí zde mohou působit, a zákon, který definuje sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jasně říká, jaká hnutí u nás legálně působit mohou a jaká zde legálně působit nemohou.

V těchto interpelacích se nechci pouštět do debaty o interpretaci slova socialismus, protože to je pojem, který se hodně vyvíjel během 19. a 20. století. Socialistickými se nazývaly různé režimy, různé politické strany. S některými z nich by nikdo z nás určitě nechtěl mít nic společného. Zažili jsme tady i režim, který se nazýval socialistický, který ale nebyl demokratický. Myslím si, že tohle není téma, které bychom měli řešit tady teď v Poslanecké sněmovně. Je to spíše na odborný seminář. Ale jsem přesvědčen o tom, že veřejnoprávní média jako nezávislé instituce by měly respektovat soutěž politických stran, měly by poskytovat objektivní informace a měly by se vyhnout jakékoli snaze zasahovat do politické soutěže.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji vám, pane premiére, za vaši odpověď. Já jsem nikterak od vás nepožadoval, abyste do této soutěže nebo do struktury a programové skladby České televize nějakým způsobem zasahoval. To vůbec ne. Jen jsem vás chtěl upozornit na nebezpečný trend, který prostřednictvím podsouvání nepravd a polopravd české veřejnosti může znamenat i pro soutěž politických stran fatální následky, a pro demokracii taktéž. Podívejte se například na Zprávu o činnosti České televize za rok 2015, která byla v dnešní den ve Sněmovně schvalována. Pro se vyslovilo pouhých 67 poslanců. Takže i trend v Poslanecké sněmovně hovoří jasně o tom, že nespokojenost s veřejnoprávními médii tady skutečně je a je třeba s ní něco dělat.

Já jsem se neptal, znovu opakuji, nechtěl jsem od vás, abyste do toho nějak zasahoval. Mě pouze zajímal váš osobní názor. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane premiére, budete reagovat? Ne. Není tomu tak.

Prosím tedy k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou. Připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací ve věci privatizace OKD. Vím, je to stará záležitost, 25 let od té chvíle uplynulo. Po 25 letech zjišťujeme, že se celou dobu vlastně jenom nabalují další a další věci, další a další kroky, se kterými nikdo nic nedělá, jako kdybychom byli povinni brát jako bernou minci, že tak to mělo být, jak to bylo?

Jsem omezena časem a velmi se omlouvám, ale zkusím ve stručnosti připomenout, že OKD bylo privatizováno - jedna šachta se zastavila v bance a za cenu té šachty bylo privatizováno celé OKD. A nejenom to! Do privatizovaného majetku se vložily byty. Do privatizovaného majetku zcela zadarmo a bez evidence se vložily tisíce hektarů pozemků a jsou zde i tisíce nebytových prostor. Říkám znovu zcela si vědoma toho, co říkám: bez evidence, bez ocenění! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP