(14.50 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je dobře, že vládě zůstal zachován nástroj na to, aby mohla ovlivňovat platy učitelů v regionálním školství. To znamená na základních a středních školách. Tady byly v minulých letech snahy, aby se ty peníze převedly do takzvaného rozpočtového určení daní pro kraje, ale to by znamenalo, že by vláda ztratila jakýkoliv ekonomický nástroj na to, aby mohla garantovat, že ty peníze do školství skutečně půjdou. Nechci vůbec kraje podezírat z něčeho takového, že by ty peníze chtěly krátit. Nicméně máme v tuto chvíli jako vláda, která koneckonců rozhoduje o podmínkách pro stanovení kvality a rozsahu vzdělávání v České republice, nástroj i platový. Máme tedy v tuto chvíli možnost ovlivnit výši platů i díky tomu, že zůstala zachována celostátní tarifní tabulka. To znamená, že vláda může nařízením stanovit platový pohyb u jednotlivých kategorií pracovníků ve školství.

Udělali jsme rozhodnutí, které je, myslím, důležité. Od 1. září letošního roku se platy zvýšily a samozřejmě že vláda převedla Ministerstvu školství odpovídající část finančních prostředků na zbylé měsíce letošního roku. Současně jsou v návrhu státního rozpočtu na příští rok zajištěny peníze pro to, aby k tomu došlo.

Samozřejmě teď je důležité pohlídat, aby byly striktně respektovány metodické pokyny a normativy, které stanoví Ministerstvo školství, ze strany jednotlivých krajů. Struktura toho navýšení je taková, že celkově by se měl navýšit objem platů ve školství u pedagogických pracovníků o 8 %. Čili objem mezd by měl vzrůst o 8 %, z toho garantovaný tarifní nárůst by měl být 6 %. To znamená, o 6 % vzrostou tarify, to jsou peníze, které dostanou obligatorně všichni pedagogičtí pracovníci, a potom jsou tam ta 2 %, která slouží k nadtarifnímu odměňování. To znamená, je tam jakýsi manévrovací prostor pro to odměnit dobré učitele, motivovat učitele z hlediska jejich vedoucích pracovníků. To znamená zejména ředitelů základních a ředitelů středních škol. Takže to je otázka pedagogických pracovníků.

Pokud jde o ty ostatní pracovníky v regionálním školství, tam by se měl navýšit objem mzdových prostředků o 5 % opět od 1. září letošního roku a tarifní mzdy by měly vzrůst o 4 %.

Pokud jde o učitele, je to vyšší tempo, než bylo v minulých letech. Opět je to zhruba třetí zvýšení tarifních platů učitelů za poslední tři roky. Ale v minulosti to byla 3,5 % a 3 % tarifního platu. Teď je to vlastně 6 % zvýšení platového tarifu. Takže je to vlastně zdvojnásobení tempa růstu platů oproti letošnímu roku.

Já to pokládám za důležité i právě pro to, co paní poslankyně Bohdalová ve své interpelaci zmínila, a to je potenciální nedostatek kvalifikovaných učitelů v regionálním školství. My potřebujeme zvýšit motivaci pro absolventy pedagogických fakult, kterých není málo. Ale my pro ně potřebujeme zvýšit motivaci, aby do školství skutečně šli. A když už do školství skutečně jdou, tak aby tam vydrželi. Zejména aby tam vydrželi i v situaci, kdy si třeba založí rodinu a samozřejmě ty nároky na příjem tam výrazným způsobem vzrostou.

Já bych byl tedy velice rád, kdybychom v tomto tempu zvyšování platů ve školství mohli pokračovat i v následujícím období.

Jde také o to, abychom zajistili dostatek prostředků na reformu regionálního školství. To je poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Nejde jenom o to zajistit peníze na nárůst platů, ale potřebujeme také změnit systém financování regionálního školství. A já jsem velmi rád, že Ministerstvo školství připravilo návrh této reformy a že se dostaneme od financování na hlavu k financování na hodinu. To znamená, budeme financovat výuku. Nebudeme financovat školy striktně podle počtů žáků. Protože to samozřejmě v minulosti vedlo k tomu, že i třeba školy, zejména zmíním střední školy, se snažily udržet studenty doslova za každou cenu jenom proto, aby nepřišly o toto financování, které bylo výrazně postaveno právě na počtu žáků. Čili pokud provedeme tuto reformu financování regionálního školství a zvýšíme ještě dále platy učitelů, tak si myslím, že bychom se mohli dostat do situace výrazně lepších podmínek pro zvýšení kvality ve vzdělávání.

A ještě pokud jde o ten průměrný plat učitele v regionálním školství. Domnívám se, že bychom měli mířit - nestihneme to v tomto volebním období - ale v příštím volebním období bychom měli mířit k tomu, aby průměrný plat učitele v regionálním školství překročil 40 000 korun.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Chce paní poslankyně položit doplňující otázku? (Nechci.) Nechce položit doplňující otázku.

Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Petr Gazdík, připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane premiére. Vláda bez transparentního výběrového řízení prodloužila smlouvu s firmou Kapsch na výběr mýtného v České republice. Opakuji, že místní a regionální samosprávy jsou hnány k odpovědnosti leckdy jen za formální pochybení. Jsou policií a státním zastupitelstvem stíhány, jsou pokutovány v evropských fondech. Tady jde o kontrakt v řádu miliard korun. Sleva, kterou Kapsch nabídl, neobstojí při otevřeném výběrovém řízení. Mohla být dle našeho názoru mnohem vyšší.

Případ na náš podnět začal šetřit antimonopolní úřad a je velmi pravděpodobné, že smlouva s Kapschem podle našeho názoru není v souladu se zákonem, může být zrušena. Proto se vás jako premiéra ptám, jaký bude postup vlády, pokud Úřad na ochranu hospodářské soutěže konstatuje, že chyba nastala a smlouva se neměla uzavřít. Vyžádal jste si od ministra dopravy vysvětlení, proč ministerstvo pod jeho vedením i pod vedením jeho předchůdce z téže strany léta nekonalo a nebylo schopno připravit řádnou soutěž? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana premiéra o reakci. Prosím máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, paní místopředsedkyně, tohle je asi jeden z nejvážnějších problémů, který naše vláda musí řešit. Protože my jsme se opakovaně od nástupu do vlády zabývali tím, abychom jako vláda sledovali harmonogram přípravy na situaci, kdy skončí stávající smlouva na provoz mýtného systému. Ta stávající smlouva byla vysoutěžena před rokem 2006 a byla uzavřena v roce 2006 na deset let. Těch deset let uplyne na konci letošního roku a cílem vlády bylo, abychom zajistili provoz mýtného systému i po 1. lednu příštího roku, aby nedošlo k výpadkům příjmů pro státní rozpočet. To byl, řekněme, ten hlavní cíl, který vláda měla.

My jsme celou dobu jako vláda trvali na tom, aby zde bylo technicky neutrální výběrové řízení, které by se týkalo provozovatele nového systému. V průběhu času byla vláda informována postupně oběma ministry dopravy, ale zejména ministrem dopravy Ťokem o tom, že z důvodů chybějících smluvních podkladů a chybějící smlouvy mezi státem a současným provozovatelem mýtného systému není Ministerstvo dopravy schopno zajistit otevřené technologicky neutrální výběrové řízení bez poskytnutí součinnosti ze strany současného provozovatele systému. To byl ten hlavní důvod, proč nedošlo k realizaci toho otevřeného výběrového řízení, tak jak o tom byla vláda ze strany Ministerstva dopravy informována. Ministr dopravy nás také informoval o tom, že Ministerstvo dopravy si pořídilo opakovaně několik znaleckých posudků, na základě kterých upřesňovalo svůj postup v této věci.

Současně vláda po celou dobu připravuje otevřené výběrové řízení, technologicky neutrální, které bychom rádi ještě vyhlásili v rámci tohoto volebního období. Cílem těch kroků, které nyní realizuje Ministerstvo dopravy, je zajistit provoz mýtného systému v následujících nejvýše třech letech tak, aby mohl být vybrán nový dodavatel, respektive provozovatel toho mýtného systému, v otevřeném výběrovém řízení, které bude technologicky neutrální, a současně bylo možné provoz toho systému reálně novému provozovateli předat. Právě i na základě smluvní dokumentace, která byla uzavřena v letošním roce na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které realizovalo Ministerstvo dopravy.

Nepochybně, tak jako jakékoliv rozhodnutí, které se týká soutěžního práva v naší zemi, podléhá tato věc eventuálnímu přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tato věc podléhá samozřejmě i eventuálnímu soudnímu přezkumu a nezbývá než spoléhat na to, že Ministerstvo dopravy se svými argumenty, které má připravené a o kterých informovalo vládu, bude schopno si tento svůj postoj obhájit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? (Ano.) Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP