(13.00 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane místopředsedo, výbor pro obranu na své 29. schůzi ze dne 31. března 2016 usnesením č. 151 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí 2016 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 232, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 232, z přítomných 110 pro 67, proti 17. Usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod 228. Zároveň končím dnešní dopolední jednání. Vyhlašuji polední přestávku do 14.30, kdy budou odpovědi na ústní interpelace. Připomínám, že podle omluv je ministerský předseda přítomen od 14.30 do 16 hodin a platí omluvy ministrů od 16 hodin do 18 hodin.

Děkuji vám a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP