(11.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 21 za právě zařazený bod 32.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 207. Přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 80 za právě zařazený bod 21.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 208. Přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem pana předsedy Faltýnka je za bod 80 právě zařazený zařadit bod 67 sněmovní tisk 854.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 209. Přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana předsedy Stanjury, který chce za pevně zařazený bod 69 zařadit bod 257.

Je to tak? Informace vlády o migrační krizi.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 210. Přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Černoch chce za pevně zařazené body... Prosím, pane poslanče, jenom pro upřesnění. Myslíte tím ten bod 69, který byl pevně zařazen do doby, než jste... nebo i ty zařazené body? (Poslanec Černoch: Za bod 69.) Za bod 69, ano? Takže chce za bod 69 zařadit bod 253 informaci vlády o OKD.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. (Ze sálu se ozývají námitky. O slovo se hlásí poslanec Sklenák.) Omlouvám se. Prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Pane předsedající, já se domnívám, že za bod 69 jsme již zařadili těmi předchozími hlasováními jasně další body, a pokud tedy hlasujeme o dalších návrzích, můžeme hlasovat případně o zařazení za ty, co už jsme schválili. Ale nemůžeme přece teď se vracet -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, ale já jsem se ptal pana předsedy. V době, kdy on ten návrh podával, jediným posledním pevně zařazeným bodem byl bod 69, který on měl na mysli. Já jsem se ho teď ptal a specifikoval, jestli myslel bod 69, nebo to chce zařadit za body, které právě byly pevně zařazeny. To je těch dalších pět bodů ministra zemědělství. On mně odpověděl, že chce hlasovat o návrhu za zařazení za bod 69. Navrhuji, aby se Sněmovna vyjádřila hlasováním, pokud pan poslanec na tom trvá.

 

Poslanec Roman Sklenák: Pane předsedající, ale my přece tvoříme program a máme tedy v tuto chvíli, co bude první, co bude druhé, co bude třetí, co bude čtvrté a teď nemůžeme znovu hlasovat o tom, že třetí bude něco jiného, než jsme schválili před chvílí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To máte samozřejmě pravdu, pane předsedo, nicméně každý poslanec má právo navrhnout jakoukoliv změnu, a pokud pan poslanec Černoch trvá na této změně, musím ji nechat odhlasovat. Omlouvám se, nemohu modifikovat jeho návrh bez jeho svolení. Mrzí mě to, ale je to tak. (O slovo se hlásí poslanec Kováčik.) Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Když jsem se tady hlásil k návrhu pana poslance Černocha a současně přimlouval za zemědělské návrhy pana kolegy Faltýnka, měl jsem přesně na mysli to, co teď říkal pan kolega Sklenák. A protože jsem byl včera u toho v podvečerních hodinách, když se tento návrh formuloval, tak i já to chápu tak, že se program tvoří postupně a že ty body, které případně teď přijdou, budou zařazeny až za ty, které byly zařazeny hlasováním.

Nicméně pokud to Sněmovna pojme jinak, je mi tedy líto, ale můj názor je tento a v případě, že by to snad bylo věcí, která by byla zpochybněna, pak bych rád zpochybnil postup předsedajícího v této věci. A abychom rozhodli jako Sněmovna hlasováním, jak to má být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Postup předsedajícího samozřejmě zpochybnit můžete. Nicméně trvám si na tom, že předsedající nemůže modifikovat návrhy, které poslanci předložili. To se omlouvám. Takže chcete, pane předsedo Kováčiku, hlasovat o postupu předsedajícího? (Ano.) Ano.

Takže pan předseda Kováčik chce hlasovat o mém postupu o tom, aby návrh pana předsedy Černocha nemohl být zařazen za bod 69, protože posledním pevně zařazeným bodem v tuto chvíli je bod 67. Je to tak? Každý ví, o čem hlasuje?

Zahajuji hlasování... (Poslanec Kováčik vznáší námitku.) Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím pana předsedu Kováčika, aby upřesnil své pochybnosti.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Abychom z této situace nějak se ctí vybruslili, stahuji pro tuto chvíli svůj návrh na zpochybnění postupu předsedajícího. Pak se rozhodnu, jestli jej podám znovu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je radost vám dělat předsedajícího. (Smích v sále. O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Pan předseda Stanjura a pak pan předseda Sklenák. A pak pan předseda Laudát.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Milé kolegyně, milí kolegové. Jestli se nechcete věnovat OKD, rozumím tomu. Když ho dáme na poslední místo, projednávat se stejně nebude. Ale - a teď mluvím s předsedou klubu KSČM prostřednictvím pana místopředsedy. Není možné, opravdu není možné, aby předsedající změnil návrh kteréhokoliv poslance a nenechal o něm hlasovat. Vy samozřejmě máte právo se slovně přihlásit k tomu, že s tím nesouhlasíte, můžete hlasovat proti, ale není to možné.

A neslyšel jsem větší... (Předsedající: Nesmysl.) ohýbání - nesmysl je moc měkké - ohýbání jednacího řádu, jak tady řekl pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák, který nám upírá právo navrhnout na konkrétní místo konkrétní bod, protože se to dneska nehodí. Takže příště, až dostaneme pozvánku a bude tam napsáno, že ve středu XY se projednává bod číslo pět a vy pak přijdete, že jako první bude bod číslo šest, tak řekneme - to není možné, už jsme jednou schválili, že pevně zařazený na prvním místě je bod číslo pět. Sami uznáte, že toto nemá žádnou logiku a že je to úplná blbost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Laudát, po něm pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Chci jenom říci, že to, co tady prosazujete, že když už jste pevně odhlasovali nějaké zařazení bodu, tak v tom případě já, pokud by to platilo - náhodou já souhlasím s tím, že předsedající postupuje správně -, požaduji, abyste tam vrátili to, co tady bylo schváleno již paní kolegyní Kovářové. To byl bod 156, dárcovství krve. Samozřejmě chápu, že nechcete, aby se projednávalo OKD. Ono se vám to před volbami nehodí, tomu rozumím. Asi tomu budou méně rozumět voliči v Moravskoslezském kraji. Nicméně to, co vy tady chcete tlačit, skutečně podle mého odporuje logice a jednacímu řádu. A v případě, že se toho chcete držet, klidně tady dvě hodiny budu prosazovat, abyste tam vrátili zpátky tu 156, kterou také odsouváte do pásma časové neprojednatelnosti zítra.

Já tedy také protestuji. A to, co říká pan kolega Stanjura, prostě sedí. Jestli chcete zafixovávat program, pak ho po svolání schůze s pevně daným programem nikdy neměňte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem v této Sněmovně druhé volební období a nepamatuji si, že bychom někdy postupovali tím způsobem, o čem tady hovoří pan předseda Stanjura a Laudát. My jsme pro projednání bodu o OKD dokonce sami hlasovali. Máme připraveno usnesení. Nemáme s tím vůbec žádný problém. Ale hlasovali jsme tady vždy o změně programu takovým způsobem, že v okamžiku, kdy prošel nějaký návrh na pevné zařazení na určité místo, tak o tomto místě se už nikdy nehlasovalo a ty případné další návrhy se řadily za to. Taková tedy byla praxe. Jestli tedy chceme zavést nový precedens a postupovat odpříště jinak a třeba desetkrát hlasovat o tom, co bude první bod, můžeme. Já jsem se jenom odvolával na praxi, která je zde zavedena.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Laudát.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je to úplně nesmyslná debata. Já ale vystupuji hlavně kvůli budoucnosti. Ne kvůli tomu konkrétnímu bodu. Pan předseda Sklenák se hluboce mýlí. Do příští schůze mu najdu desítky případů, kdy on nebo někdo z vládních poslanců postupoval jinak. Kdy prolomil už pevné, dopředu schválené pořadí bodů, že se tam něco vložilo, vyhodilo, posunulo. To je zcela běžná praxe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP