(18.50 hodin)
(pokračuje Ťok)

Problém je jiný. A proč jsme tedy přistoupili k tomu a navrhli, aby se to udělalo zjišťovacím řízením, které nám prošlo? Ten problém je opravdu v tom, že jsme chtěli tu stavbu urychlit. Chtěli jsme ji posunout dál. V podstatě co nás dneska čeká? Zjišťovací řízení řeklo, že není potřeba EIA, tím pádem jsme dneska v procesu. Běží lhůta na odvolání. Máte pravdu, že pravděpodobně onen chronický stěžovatel se odvolá. Nicméně to by se stalo i v tom druhém procesu. On by se odvolal prostě proti vydání stavebního povolení nebo proti jakémukoliv úkonu, který by se tam udělal. Jinými slovy to, že jsme zahájili proces zjišťovacím řízením, tak jsme to urychlili zhruba o dva měsíce, protože kdyby to šlo v tom seznamu, tak to projde, nicméně to odvolání tam bude úplně stejné. Tady jde jenom o to, jestli správní soud, a já doufám, že neudělá, že nedá předběžné opatření, protože jinak pokračujeme, stavíme, jedeme dál, ty další záležitosti se vyřeší.

Podle mých informací se s tím stěžovatelem stále jedná. My už jsme mu přislíbili, že zvýšíme nad normu poměrně výrazně protihlukové stěny a uděláme další kroky. Takže my si pořád myslíme, že ten proces prostě je lepší. Ten důvod, o kterém mluvil pan ministr Brabec, je, že pokud by se ten stěžovatel odvolal proti seznamu deseti staveb, ve kterých by prodloužená Rudná byla, a ta nesplňuje jednu podmínku toho TEN-T, tak by se nám mohlo stát, že by kvůli této jedné stavbě nám spadl celý ten seznam a mohl by být problém tohoto typu. Proto Ministerstvo dopravy přišlo s tímto návrhem. Pokud by se ukázalo, že to nejde jinak, tak my samozřejmě můžeme dát ještě do toho seznamu deseti staveb i prodlouženou Rudnou. Je otázka, jestli by to pomohlo. Ale tady já věřím tomu, že se zachová zdravý rozum a že nepřijde předběžné opatření a že prodlouženou Rudnou zahájíme co možná nejdřív a že bude dostavena dříve, než kdyby zůstala v těch deseti prioritních stavbách. Ale to ukáže budoucnost.

Já bych se chtěl ještě vrátit k dalším věcem. Bylo tady řečeno opravy, že se tady opravuje bezhlavě a utrácejí peníze, které nejsme schopni utratit evropsky. Ona to není pravda. Ta pravda je trošku jinde. Situace je taková, že systém oprav má svůj vlastní systém. A ten systém je velmi jednoduchý. Prostě pokud máte silniční, dálniční síť a chcete, aby zůstala ve stejném kvalitativním stavu a nedegradovala, tak musíte ročně opravit pět procent této sítě. V České republice je to notabene zhruba pět miliard ročně. Co se dělo v posledních deseti letech? Prostě se neopravovalo. Do oprav se dávala maximálně tak miliarda a my ten deficit prostě doháníme. Že teď opravujeme hodně, to je pravda. Ale pokud bychom neopravovali, tak síť bude dále degradovat a dostaneme se do mnohem horší situace. A já si myslím, že je vidět, že se opravuje a že ty věci prostě pokračují dále.

Pak tady zaznělo od pana poslance Šidla o tom, co jsme naslibovali a že nic neděláme, a taky o tom, že stavebnictví zhasíná a že je tady naprostá tragédie. Já bych se vrátil k tomu stavebnictví a k té statistice. Víte, posuzovat statistiky je báječná záležitost, a myslím si, že je potřeba se taky podívat na základnu. Jestli jako základnu máte rok, ve kterém jsme dokončovali veškeré stavby z minulého programovacího období, kde bylo čerpání asi 96 mld. ročně, v rozpočtu tohoto roku máme přes 70, takže tam je 20 mld. rozdílu, tak prostě ten optický pokles je samozřejmě tragický. Ano, máte pravdu v jedné věci. Stavební firmy dneska nemají na tři až pět zaplněné zásobníky práce, protože ty projekty tady dlouhodobě nebyly. Ale to není chyba nás, že nevypisujeme zakázky. My máme zakázek zhruba za 60 mld., které teď prošly a procházejí vládou a budou se soutěžit. Takže práce nachystána je. A víte, on tady existuje ještě jeden velký paradox. Tady všichni volají, a pan Matyáš je toho příkladem, jaká je šílená situace, že nemáme lidi a musíme propouštět. Když jsem chtěl po stavebních firmách, ať postaví na dálnici D1 a na dalších prioritních stavbách, kde pracují, druhou směnu, tak mě poslali pryč, že nemají lidi. Takže jestliže někdo křičí, že nemá práci a musí propouštět, tak ho vyzývám, ať postaví druhou směnu a pracuje tam intenzivněji. Protože když mi tam bude jedna směna pracovat 12 hodin, tak neudělá víc práce. Já tam chci vidět dvě směny. Ale to jenom k tomu.

Co se týče zahajovaných úseků: ano, některá čísla v roce 2015 počítala s tím, že se nám podaří EIA rychleji. Nepodařila. Nicméně já bych tady ukázal tabulku, zejména tímto směrem. (Ukazuje tabulku směrem doleva.) Podívejte se, tady jsou délky zahajovaných úseků staveb v jednotlivých letech. V roce 2010, já to přečtu, 15,8 km. V roce 2011 nula, v roce 2012 nula, v roce 2013 42,8. V roce 2014 nula, v roce 2015 je to 60, 2016 73 a 2017 to bude 193 km. Takže není to tak, že by se nezahajovalo a nic nedělalo. Prostě ta práce tady je a bude.

A ještě bych se rád vrátil k otázce, která tady byla mnohokrát řečena. Já tady prostřednictvím pana předsedajícího děkuju za zcela jasná slova panu Urbanovi, protože má pravdu. Víte, česká společnost je, a já jsem to chtěl vyčítat hlavně médiím, ale mám pocit, že to je celá, trošku schizofrenní. Z jedné strany jsem kritizován za to, že nedostatečně stavím, a jak to, že už ty dálnice nejsou. Ale na druhé straně se tady dočítáme spousty hlubokých lidských příběhů, že někoho chceme vyvlastnit. Že on byl zvyklý tady bydlet a my ho chceme dát pryč, protože tam má vést ta ošklivá dálnice. A já mám pocit, že bychom se opravdu měli dostat do situace, kdy budeme schopni si prosadit veřejný zájem.

Tady se o tom hodně mluví, ale my máme jedno z nejkomplikovanějších stavebních řízení. A nejenom pro dálnice, ale podívejte se, když zkusíte něco postavit, třeba i rodinný domek. Co všechno musíte provést na to, abyste mohli tím procesem projít. Ano, EIA udělala komplikaci. Ta komplikace je, že se veřejnost může vyjádřit. Ale ta veřejnost se může vyjádřit v každém kroku. Podívejte se, ještě než na to ministerstvo je schopno sáhnout, máte zásady územního rozvoje kraje, které nám vytyčují základní cesty. No a ty už jsou napadány. A tam to není záležitost ministerstva nebo ŘSD nebo kohokoliv jiného, tam je to záležitost krajů. A tady je graf, který ukazuje, jakým způsobem probíhá stavební příprava. (Ukazuje.) Prostě ta situace je šíleně komplikovaná. Dneska do stavebního řízení mluví sedm ministerstev. A já si myslím, že je potřeba opravdu koncepčně sáhnout i do kompetenčního zákona a celou situaci zjednodušit a zprůzračnit. My tady máme starost o to, jak vypadá stavebnictví, ale dneska stavebnictví nemá zastání v podstatě ani na jednom ministerstvu, anebo ho má na sedmi. To prostě taky není situace, která celou situaci řeší. Je to velmi složité.

Teď se rodí a na poslední vládě bylo začato projednávání novely stavebního zákona. Já doufám, že všechny připomínky projdou tak, jak mají. A já bych jenom chtěl připomenout a možná vás požádat, a byla tady nabídka ke spolupráci, tak pojďme spolupracovat na tom, že některé věci, které Sněmovna projednává - já teď vezmu článek, vyhlášku o hluku, který byl dneska propírán v novinách. A byl tam jmenován zásadní člověk, který tomu rozumí a který říká, jak je to všechno špatně, pan Firbas, který nám tu padesátdvojku blokuje už dlouhodobě a všechny ostatní stavby na jižní Moravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP