(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Omlouvám se, ale ještě dvě minuty se pokusím o vaši trpělivost.

Tohle přece není o prioritách jednotlivých staveb. Peněz je dost, ale musíme umožnit, aby ŘSD, resp. jiné organizace ty stavby mohly opravdu realizovat. To není o tom, kterou stavbu dřív a kterou potom. Musíme změnit pravidla, podle kterých se může, resp. nemůže v České republice stavět. Ta EIA, ta nová EIA v podstatě neumožňuje nic stavět minimálně v nějakém rozumném čase a je potřeba ji změnit. Je potřeba změnit celý systém povolování těch staveb a to je asi sedm ministerstev nejméně plus spousta dalších institucí. A když nezměníme pravidla, tak nemá smysl říkat - a já vás chápu, že samozřejmě hájíte regionální zájmy, a nepřu se o to, kdo má pravdu, jaká priorita. Ale když změníme pravidla, tak se může celkem rychle začít stavět všechno. Protože dnes to není otázka finančních prostředků. Je to otázka toho, že prostě pravidla, která máme pro stavby tohoto významu, současná pravidla neumožňují ty stavby rychle zahájit a rychle realizovat.

Jestli by se tady měla schválit nějaká priorita, tak to je ta priorita, že Poslanecká sněmovna chce, žádá atd. o to, aby pravidla pro výstavbu dopravní infrastruktury minimálně byla změněna, a co nejrychleji, a to jak v souvislosti s jednáním české vlády, tak samozřejmě v souvislosti s jednám české vlády v Bruselu. A to tady bylo několikrát řečeno. Jinak to nepůjde. Jinak si tady můžeme debatovat o tom, že D3 nebo jiná silnice je větší prioritou, ale podle mého názoru největší prioritou je změnit pravidla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickými poznámkami pan poslanec Kučera, pan poslanec Stanjura a pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já víceméně s panem kolegou Urbanem souhlasím. Já s tím jednoznačně vyslovuji souhlas. Ano, pojďme to takhle udělat. Ale než změníme pravidla, tak to bude konec našeho volebního období, to bude dalších několik let. Podívejme se prosím, jak dlouho tady probíhají poměrně jednoduché zákony. Tento zákon bude poměrně dost složitý, nebude jednoduchý. A mezitím prostě musíme stavět.

To, o čem tady mluvím já, o těch prioritách, je to, že prostě napřeme všechny dostupné kapacity, ať to jsou projekční, ať to jsou administrativní či jiné, k tomu, abychom urychlili ty procesy, abychom urychlili projektovou dokumentaci, abychom urychlili povolovací procesy, abychom urychlili výstavbu. O tom tady já mluvím. Ty věci, prosím vás, mohou běžet paralelně. Jedna druhou nevylučuje. Pokud budeme čekat na změnu pravidel, tak na obchvatu Loun - nechci být příliš emotivní - tam budou zase další desítky mrtvých.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom dvě krátké repliky na to, co říkal pan poslanec Urban. Peníze zatím jsou a máme maximálně šest let. A jestli tuto dobu nevyužijeme k tomu, jak změníme financování, tak prostě za šest let už peníze nebudou. To se může paradoxně stát, že budeme mít šuplíky platných povolení a nebudeme mít peníze, což to nikam neposune, jenom se to otočí, ten důvod proč ne.

A druhá věc, kterou může udělat pan premiér hned - rozhodnout, kdo připraví změny pravidel. Ten resortismus je dlouhodobý nešvar českého vládnutí. Ten souboj o to, které ministerstvo to napíše, to je přesně příklad - doprava něco napíše a MMR hlavně protestuje proti tomu, že to píše doprava a ne MMR. A mohl bych pokračovat v obráceném gardu, a tak dále. A to se dá rozhodnout hned. To si může rozhodnout vláda a říct "toto je člen vlády a je zodpovědný za to, aby připravil návrh zjednodušení těch pravidel" a my to budeme respektovat. Není jednoduché v souboji těch resortů udělat pořádek. Ale na to nepotřebuje pan premiér ani Sněmovnu, ani nic jiného, jenom rozhodnutí. Poradit se, najít toho nešťastníka, který to bude mít na starosti, protože to bude skutečně složité. Odpor a křik těch ideologických odpůrců staveb bude obrovský. Pokud se toho zalekneme my všichni, tak nic nepostavíme.

A jenom na okraj debaty o té Evropě. Vzpomeňte si, co jsme říkali. Pan ministr Babiš říkal, než schválíte EIA, nebudeme stavět. A my jsme mu říkali naopak - schválíme EIA a nebudeme stavět. Posuďte sami po roce a něco, když jste ten zákon schválili, kdo měl pravdu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Když jsem poslouchal významného poslance za sociální demokracii, bývalého ministra Milana Urbana, tak jsem si říkal - teď hledám slušný výraz - co tomu tedy vlastně brání? Tady pan poslanec Pilný, předseda hospodářského výboru bojuje za to, abychom měli dopravní infrastrukturu co nejrychleji - významný poslanec hnutí ANO. Sociální demokracie říká: Pojďme něco udělat. Tak tady podle mě asi nemluvil nikdo z lidovců, tak možná za to můžou jenom lidovci, že se nestaví a že jsme přijali pravidla, jaká jsme přijali, a zákony, které zabránily tomu, abychom mohli stavět.

Tak zkusme si tedy říct dobře, tak teď už tedy začneme a vezmeme to za ten správný konec. Řekneme si, že to je fakt priorita a že pro to zkusíme něco udělat, i když času už je vlastně málo. Zlomí se krajské volby, teď všichni budete jezdit po kampaních, budou Vánoce a od ledna už tady skoro nikdo nic neudělá. Šest měsíců je legislativní proces, volby v podstatě za dveřmi. Takže buďto se stane něco v průběhu těchto dvou měsíců a něco významného sem přinesete - vy máte možnost ovlivnit vaše vládní kolegy daleko víc než my, opozice. Protože to nám ještě všichni budou říkat: to říkáte, protože jste v opozici. Tak s tím tedy pohněte a něco sem přineste. Za nás určitě budeme konstruktivní, protože máme fakt zájem, aby se v tom něco udělalo. Řada z nás je kvůli tomu dlouho v politice. Pan kolega ministr Brabec, poslanec - kdysi jsme spolu prosazovali dopravní spojení a železniční spojení Praha - Letiště Ruzyně - Kladno. A EIA zastavuje i tenhle proces! Vždyť to je šílené! (Upozornění na časový limit.)

Prosím tedy, zkuste ta slova, která jste tu říkali, vzít vážně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom konstatovat, že každý má nějakou úlohu. Tady pan poslanec Urban a já jsme byli vyzváni k něčemu, co nám tedy nepřísluší, protože takhle složitý zákon, který musí začínat v Bruselu změnou pravidel, to se nedá dělat na úrovni národní. To je potřeba nejdříve vybojovat, aby se to mohlo dělat na národní úrovni. To je přece úloha vlády a premiéra, aby tohle udělal, aby se připravily zásadní parametry pro to, abychom mohli přijmout národní legislativu. Ale tohle přece nemůže tady dělat nějaká poslanecká komise nebo něco takového. To není náš úkol. Náš úkol je toto monitorovat a vyzývat, a zatím zbytečně, vládu, aby konala. Dokud se nevymaníme z pravidel Bruselu, tak opravdu nic nepostavíme a tu národní legislativu nepřijmeme.

Vím, že ten proces bude složitý, že se budeme o to dohadovat. Ale tady přece nejde o to, kdo je pravice nebo levice, protože všichni, všichni v této Sněmovně, se domnívám, chceme stavět, protože víme, že to je priorita. Ale máme tam rozdělené úlohy, tak je konečně plňme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Šidlo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že pan kolega Bendl to myslel tak, abyste použili svého politického vlivu ve svých vládních stranách, ne abyste to psali. Myslím, že všichni rozumíme, že to není ani na poslaneckou iniciativu, ani na návrh z opozice.

A k tomu, co jste říkal o tom Bruselu, pane předsedo Pilný prostřednictvím pana místopředsedy. Já s vámi souhlasím. Ale včera jsme opětovně vyzývali v jiném bodě k tomu, aby se sešli zástupci rozhodujících politických sil a snažili se definovat, co jsou společné české národní zájmy, které pak budeme prosazovat - a to je bezesporu jeden z nich. My o tom mluvíme dlouhodobě. Takže my jsme na tu debatu připraveni. A máte pravdu, takovouhle schůzku nemůže svolat opozice. Poradu k českým národním zájmům musí svolat premiér, to prostě jiná možnost není. A na to jsme připraveni a myslím, že jsme si toho vědomi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP