(18.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Ale to není podstatné. Podstatné je, aby okruh byl co možná nejdříve, neboť i v jednotlivých obcích a městech se staví. A dopravní infrastruktury to budou mít do budoucna těžší a těžší. A chceme-li využít tuto strategickou polohu, kterou Česká republika má, pak bychom měli pomoci klíčovým dopravním stavbám, aby byly realizovány co nejdříve. Jestli to je R35 a okruh kolem Prahy, nebo jestli k tomu ještě patří D3 nebo D6 či jiné dopravní stavby, to si myslím, že by mělo být zájmem vlády, aby takovýto konsenzus hledala a nabízela řešení, možná jako ministr dopravy a ministr životního prostředí. To podotýkám, protože bez něj to nepůjde. A zároveň se přimlouvám za to, aby tam nebyly jen silnice a dálnice, ale aby tam byly stavby, které odlehčí dopravní infrastruktuře, jako je železnice a jako je vodní dopravní cesta. O té mluvíme také strašně dlouho.

Zkomplikovali jsme si situaci přijetím zákona o vlivu staveb na životní prostředí. A je to chyba, škoda, zbytečná práce tisíců lidí, kteří se podíleli na přípravě staveb a teď, řeknu, zapláčeme nad výdělkem, nebo oni, protože se budou muset s projednáváním vracet zpátky. A staré, už projednané a vypořádané věci se objeví znovu na stole a potrvá to mnohem déle, než to trvalo doposud. To tady už koneckonců říkal každý, tak to nechci opakovat u jednotlivých věcí.

Přimlouval bych se a navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR o předložení písemné informace o pokračování příprav a realizaci dopravních staveb na prvním jednání Poslanecké sněmovny v roce 2017." Jestli to uložíme vládě, či ministrovi, je v podstatě jedno. Ale trvám na tom, aby to bylo písemné, abychom se měli o co opřít. A také ve svých regionech argumentovat v případě, že se věci posunou, či posouvat nebudou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím o text návrhu usnesení. A poprosím, aby se pan poslanec k němu přihlásil v podrobné rozpravě.

Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, považuji za svou povinnost také se vyjádřit k tomuto problému, k tomuto bodu, protože jsem aktivně vystupoval při procesu projednávání tohoto zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Také si vzpomínám spolu s kolegou Pilným, jak jsme se poprvé seznámili s podnětem od Evropské komise na změnu zákona tehdy platného. Bylo to někdy zjara roku 2014 a výbor pro evropské záležitosti - a tady se musím skromně přihlásit ke spoluautorství usnesení, které jsme tehdy s kolegou Pilným napsali - výslovně varoval vládu ČR před tím, že bude-li přijat zákon o EIA v takové podobě, jak tehdy bylo požadováno, tak to zablokuje stavění silnic, dálnic i ostatních dopravních, ale i jiných velkých staveb v ČR a významně to ovlivní naši konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj. Toto usnesení bylo přijato. Dá se dohledat v zápisech z výboru, ale vláda, bohužel ani Sněmovna si z ní žádné poučení nevzaly. Zákon byl přijat v takové podobě, v jaké byl. Navzdory tomu, že jsme varovali před tím, co může přinést. Opomenutí jednat s Evropskou komisí a dojednat to, že nebude uplatněna retroaktivita. Že se nebudeme vracet ke starým, platným posouzením. Nikdo z významných činovníků, ani premiér, ani jeden z ministrů nejezdili do Bruselu a nevyjednávali s Bruselem, s Evropskou komisí výjimky pro již platná posouzení podle EIA.

Máme situaci, jakou máme. A teď se to snažíme nějak hasit. Musím říci, pro mne jako pro Jihočecha je klíčová stavba dálnice D3. Náš kraj je jeden z krajů, který není napojen na evropské dopravní sítě. Chybí nám dálnice D3. Dálnice má, dá se říci, v tuto chvíli tři neuralgické body. Byl postaven obchvat Tábora. Funguje a odlehčuje významně městům Sezimovu Ústí, Soběslavi, Plané nad Lužnicí. Výrazně zjednodušuje život obyvatel, který byl velmi těžký, když silnice I. třídy č. 3 vedla skrz jejich města. Staví se také nyní trasa směrem od Veselí, od Bošilce k severnímu okraji Českých Budějovic. Ta je v procesu. Snad bude v řádném čase někdy koncem příštího roku, možná toho dalšího, dostavěna.

Pak jsou tady tři takové neuralgické body. Řekl jsem, za prvé je to obchvat Českých Budějovic. Tak tady snad nám Komise výjimku dá. My jsme tady schválili velmi silnou většinou usnesení Sněmovny, nebo dokonce bych řekl nějakou zákonnou normu, že žádáme o udělení výjimek.

Pak je zde propojení severního okraje Jihočeského kraje. Tedy od Mezna do Prahy. Tady je situace taková, že tam máme EIA, máme zásady územního rozvoje, ale bohužel není tam takový široký občanský konsenzus pro dálnici, jako je v jižních Čechách. Nyní tam vzniká podle mých informací nové sdružení obcí namířené proti stavbě dálnice D3. Proti její současné trase. Snaží se prý vymýšlet nějaké nové trasy. Údajně v čele sdružení stojí bývalá ředitelka pražského nebo středočeského ŘSD. Teď to jméno mi vypadlo, ale to nevadí. Tam je to nahnuté. My už bychom snad, nechci to ani jako vlastenec český říct, ale skoro bychom už rezignovali na to, že budeme někdy ku Praze jezdit. To vypadá, že je odsunuto až někam donekonečna.

A pak je zde obchvat Budějovický. O tom jsem už hovořil. A pak je zde to, co pro nás Jihočechy je klíčové, a to je napojení na naše jižní sousedy. Na naši jižní hranici, tedy od Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Tady nás všechny šokuje a překvapuje, jak dobře staví naši sousedé. Tam za krátký čas několika málo let vzniklo dálniční propojení od Lince k Unterweitersdorfu, jeho dálniční první stanice, až do Freistadtu. Krásná dálnice nejenom bych řekl účelová, účelná, ale troufnu si říci i estetická. Je v provozu. Rakušané se vyjádřili sami, že skončí ve Freistadtu, protože kdyby pokračovali až do Wullowitz, tedy do Dolního Dvořiště u nás, tak to by museli být blázni.

To jsou tři takové základní úseky. Je to Třebonín - Kaplice nádraží, Kaplice nádraží - Nažidla, Nažidla - Dolní Dvořiště. Asi 25 km dálnice. To slovo Nažidla - mi vždycky trochu mrazí v zádech. Přijel jsem do toho místa v době, kdy uplynula necelá hodina po strašlivé autobusové nehodě, kdy tam zahynulo 19 lidí. My jsme si všichni říkali, že dálnici musíme dostavět. Že už jenom kvůli obětem, které tam každý možná týden jsou. Každých sto metrů je pomníček nějaký. To bylo v roce 2003. A není to tak, není hotovo. Nejenom to, ale dokonce i samotné stavění je ohroženo. Samotná myšlenka, záměr je ve velikém ohrožení.

Vláda v tom směru nekoná nebo podle mne koná špatně. A neříkám jenom tato vláda. Vlády předchozí. Slyšel jsem už sliby o tom, že dálnice v jižních Čechách bude dostavěna 2007. Pak říkal tehdejší premiér Špidla v roce 2010. To jsou termíny minulosti, které nebyly naplněny. A teď slyšíme další čísla 2021, 2022. A máme velké pochybnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP