(17.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Není možné nejdřív postavit stavbu, a pak řešit majetkové věci. Jestli chce někdo takto ohýbat Ústavu, tak si myslím, že zbytečně marníte čas.

Já bych byl rád, aby nám pan ministr dopravy konkrétně předložil konkrétní manažerská opatření, jak začne fungovat ŘSD. Nic nemám proti jeho generálnímu řediteli, nicméně prostě pořád nevidím tu kvalitativní změnu, aby skutečně příprava staveb podle stávající legislativy běžela precizně, bez chyb, o které se potom opírají často i tedy ty menšiny, aktivní menšiny, které pak znemožňují zájem drtivé většiny. Takže to bych velmi naléhavě o to požádal. A já prostě vidím, že čas běží a neděje se v tomto nic.

Takže dámy a pánové, jak jsem avizoval, a byl bych docela rád, abyste se oba vyjádřili a konečně nám začali říkat skutečný, reálný stav věcí, i to, co se děje na vládě při projednávání. Nemá smysl, aby v takto klíčové věci, kde nabízíme součinnost, nebudeme nic blokovat, tak abychom se to dovídali podloudně. To je nedůstojné. Jen upozorňuji, že s velkou pravděpodobností toto programové období, ve kterém dostáváme peníze na dopravní stavby zřejmě již v tomto rozsahu naposledy, možná úplně naposledy, tak čas běží a hrozí, že toho moc nepostavíme, nebo to bude utraceno na, s prominutím, drobnosti, které nepřinesou kvalitativní zlom, a příště už si to budeme hradit z národních zdrojů. A to by byla situace, která by nás dostala možná potom do opačného gardu. To, co my jsme na rozdíl od současné pražské politické reprezentace řešili v minulých desetiletích, že stavby jsme měli připraveny a neměli jsme na ně finanční zdroje. A bohužel, já se obávám, a tohle je snad ta největší noční můra, která je při pohledu na to, jak se toto programové období reálně u nových staveb vyvíjí.

Takže děkuji za pozornost zatím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní tu mám faktické poznámky. S první faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný, po něm paní poslankyně Marta Semelová, pan poslanec Urban, pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, nejsem si jist, jestli plénum Poslanecké sněmovny tady má rozebírat jednotlivé stavby. Nevím, které jsou prioritní, nevím, jestli je to Pražský okruh, nebo stavby v západních Čechách, nebo prodloužená Rudná. Pokud to budeme dělat, dojdeme k stejně frustrujícímu výsledku, jaký byl na hospodářském výboru, když jsme probírali tu stavbu 511. Navíc tam vůbec nebyli zástupci Prahy, protože jeli pronajímat pandy. To mi nedává smysl. Jestli se má Poslanecká sněmovna jako plénum něčím zabývat a měla by k tomu přijmout usnesení, tak jsou to zásadní věci. Některé budu jmenovat.

První věc tu už byla zmíněna. Je opravdu potřeba připravit jednotné stavební řízení. To už nám dluží stavební zákon atd., ale nic se v tom neděje, a bez toho se ty věci prostě nepohnou a budou se opakovat v kruhu.

Dále je potřeba sestavit vyjednávací tým do Bruselu pod vedením premiéra, který jasně řekne, že jednou ze zásadních priorit České republiky jsou dopravní stavby a že je potřeba, aby Česká republika si v rámci své národní legislativy upravila příslušné zákony, jak stavební EIA, tak aby tyto stavby mohly být postaveny. A to, že to je zásadní požadavek, který podmíní eventuálně třeba i další účast České republiky v Evropské unii. Je potřeba už nasadit velmi razantní politiku a nenechat si vyhrožovat stále infringementem nebo ztracením dotací.

A také by se Poslanecká sněmovna, a bylo to tady už zmíněno, měla zabývat tím, co se stane, až dojdou evropské peníze. Kdo ty silnice bude stavět, kdo je bude udržovat, z jakých prostředků. To je zásadní problém, a jestliže ho budeme řešit až v roce 2020, tak nikam nedojdeme.

Dále je potřeba odstranit bariéry, které brání stavbám. Je jich víc, jednu jsme dneska odstranili, to byly ty problémy, které jsou s inženýrskými sítěmi pod stavbami, které nejsou ve vlastnictví těch, kteří je staví.

To jsou základní kroky (předsedající upozorňuje na čas), kterými by se měla Poslanecká sněmovna zabývat a přijmout příslušné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Semelová a její faktická poznámka, připraví se pan poslanec Milan Urban, po něm pan poslanec Kolovratník a pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážené dámy a pánové, chtěla bych jen reagovat na to, co tu zaznělo ohledně jednání hospodářského výboru. Jako zastupitelka hlavního města Prahy jsem byla poněkud šokována, když jsem se dozvěděla o tom, že by zástupce Prahy nechtěl nějak spolupracovat na tom, aby Pražský okruh - konkrétně stavba 511 byla urychleně vyřešena. Musím říci, že v Zastupitelstvu hlavního města Prahy je shoda na tom napříč politickým spektrem, že je to skutečně prioritní stavba, na kterou navazují další komunikace. Vím, že proběhlo jednání i mezi primátorkou a náměstkem pro dopravu a zároveň se středními Čechami na tom, aby se udělalo všechno možné pro to, aby došlo k dalšímu postupu. Je připraven pro zítřejší jednání zastupitelstva i harmonogram a usnesení, kde by měla vzniknout skupina nebo odborná pracovní komise, která by na tom pracovala tak, aby to bylo ve prospěch Prahy i středních Čech. Takže můžu říct, že na Zastupitelstvu hlavního města Prahy určitě 511 podporujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Milan Urban a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Kolovratník a pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ministři dopravy, a to už dlouho, mají zřejmě v náplni práce lakovat věci narůžovo. Protože doprava, ať chcete, nebo nechcete, prostě tou politikou bohužel je. A jestli ti ministři nebudou mluvit trochu reálněji a bránit tomu, aby se zaplevelovala, zaplevelovala a zaplevelovala pravidla, aby se stavět mohlo, tak samozřejmě z toho nevybředneme. Ten ministr dopravy, on za to totiž nemůže, že se nestaví. Může být geniální. Ani za to nemůže ředitel ŘSD a mohl by tam být diamantový ředitel ŘSD. Za to můžou ta pravidla. Ta pravidla, která jsme schválili i my. Pravidla, která jsme si nechali vnutit, nebo jsme je tady ještě, ta evropská, dál a dál zpřísňovali.

Podepíšu se pod to, co tady říkal Ivan Pilný. Dokud se nezmění pravidla, tak ministři dopravy prostě stavět nebudou. Budou lakovat ty věci narůžovo, protože vždycky jsou nějaké volby a je potřeba, aby to vypadalo trochu líp, než je ta realita. Ale oni nejsou ministři dopravy ti, které máme kritizovat za to, že se nestaví. Prostě jsou tady jiní, kteří vytvořili pravidla, podle kterých se stavět v České republice nedá. To, že se tady vyjadřuje několikrát dotčená veřejnost, odkudkoli z Evropské unie, k tomu, co tady máme stavět, a běží na to soudy atd., je na to navázán ten antibyznys, o kterém všichni víme, tak to prostě neumožňuje stavět normální stavby, které můžeme tisíckrát nazvat prioritní. Ale ministr dopravy prostě za to nemůže.

Jediné, o co se musíme pokusit, je ta pravidla trochu změnit, protože doprava je a musí být prioritou České republiky v rámci Evropské unie. Tedy naprosto souhlasím s tím, co tady řekl Ivan Pilný. Pojďme společně mluvit o tom, jak alespoň v rámci možností uzpůsobit pravidla, abychom tady něco vůbec postavit mohli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Pan poslanec Kolovratník, prosím, po něm pan poslanec Michal Kučera.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý podvečer. Já v té faktické poznámce budu mluvit možná trochu podobně jako Milan Urban, i když mě napadá reagovat na předchozí vystoupení Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta, Karla Šidla, takových opozičních velikánů v dopravě, jako recitovat báseň po Jaroslavu Seifertovi, ale pokusím se o to.

V té své řeči jsem za prvé chtěl krátce fakticky reagovat na Zbyňka Stanjuru, který tu teď není, a poprosit o fakta a konkrétní data, a ne podpásové informace, protože jsem zaznamenal ve vystoupení poslance Stanjury zmínku o tom, že D35 z mého regionu, z východních Čech, se do toho seznamu dostala nějakou náhodou. No samozřejmě to není pravda. Kolega Stanjura to ví moc dobře. D35 je jedna z hlavních staveb a oba přítomní páni ministři mi jistě potvrdí, že s ní prostě bylo počítáno, že má tu nejvyšší prioritu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP